Головна » Новини та події » Новини » ПРОГРАМА науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні і перспективні напрямки клінічної онкології» 18 жовтня 2019 року, Харків

ПРОГРАМА науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні і перспективні напрямки клінічної онкології» 18 жовтня 2019 року, Харків

Організаційний комітет

Петриченко О.О.

Заступник начальника лікувально-організаційного управління НАМН України, д-р мед. наук, професор

Красносельський М.В.

Директор ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», д-р мед. наук, професор

Федак Б.С.

Директор управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації

Сороколат Ю.В.

Директор Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради 

Колеснік О.О.

Директор Національного інституту раку МОЗ України, д-р мед. наук

Чехун В.Ф.

Директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, академік НАН України, д-р. мед. наук, професор

Ковальов О.О.

Завідувач кафедри онкології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти» МОЗ України, д-р мед.наук, професор

Горбунова-Рубан С.О.

Заступник міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, член виконавчого комітету Харківської міської ради

Kai-Wen Huang MD. MS. PhD. FAPAIO

Kai-Wen Huang MD. MS. PhD. FAPAIO, Professor [Honorary] Imperial College London, UK

Director, Centre of Mini-invasive Interventional Oncology, Faculty & Staff, Department of Surgery & Graduate Institute of Clinical Medicine National Taiwan University, Taiwan

Поповська Т.М.

Завідувачка відділу клінічної онкології і гематології ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», професор

Пономарьов І.М.

Завідувач відділення онкохірургії ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», д-р. мед. наук

Немальцова К.В.

Молодший науковий співробітник відділення променевої терапії ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», канд. мед наук

Кулініч Г.В. (секретар)

Зав. відділу наукової організації розвитку радіологічної допомоги населенню ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», канд. мед. наук

Програмні питання конференції:

1. Індивідуалізація протипухлинного лікування — сучасна стратегія онкологічної допомоги.

2. Імунотерапія — нові перспективи і реальні можливості лікування онкологічних захворювань.

3. Актуальні питання лікування раку грудної залози; недрібноклітинного раку легень; дрібноклітинного раку легень; пухлин жіночої статевої сфери; злоякісних захворювань голови та шиї; меланом шкіри; лімфопроліферативних захворювань.

4. Роль радіологічних методів у діагностиці та лікуванні неопластичних процесів.

5. Застосування методів інтервенційної радіології в лікуванні онкологічних хворих.

6. Питання психоонкології в Україні.

7. Проблеми супровідної терапії.

Реєстраційний внесок 500 грн

Участь у дружній вечері 400 грн

Місце проведення: Наукова бібліотека Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Харків, вул. Пушкінська, 84А, 9 поверх, конференц-зал, http://library.nlu.edu.ua.

Реєстрація учасників конференції: 18 жовтня з 900 до 1000 у приміщенні наукової бібліотеки.

Форми участі у заході:

виступ із доповіддю; стендова доповідь; виступ із доповіддю та публікація;

участь у засіданнях без доповіді.

Під час проведення конференції працюватиме виставка провідних вітчизняних та іноземних виробників радіологічного обладнання та інших медичних приладів, хіміопрепаратів, радіофармпрепаратів.

Учасники заходу отримають сертифікат та інформаційні матеріали конференції.

Матеріали конференції будуть опубліковані у Додатку до «Українського радіологічного журналу».

Регламент:

Лекції — 30 хв.;

Доповіді — 15 хв.

Відповідальні особи:

Поповська Тетяна Миколаївна, завідувачка відділу клінічної онкології і гематології, головний науковий співробітник групи клінічної онкології, тел. +38 (050) 638-98-22;

Насонова Алла Миколаївна, завідувачка відділення клінічної онкології, тел. +38 (067) 57-82-147;

Кулініч Галина Василівна, завідувачка відділу наукової організації розвитку радіологічної допомоги населенню, тел. +38 (067) 799-08-36;

Золотарьова Тетяна Геннадіївна, тел. +38 (050) 806-84-26; +38 (057) 725-50-74,

e-mail: imr_omo@ukr.net.

Порядок роботи

науково-практичної конференції з міжнародною участю

«Актуальні і перспективні напрямки клінічної онкології»

18 жовтня 2019 року, Харків

П’ятниця, 18 жовтня

(Наукова бібліотека Національного юридичного університету

ім. Ярослава Мудрого, вул. Пушкінська, 84А.)

09.00-10.00

Реєстрація

10.00-10.15

Урочисте відкриття

Вітання учасникам конференції — проф. Красносельський М.В.

Засідання 1

Головуючі: проф. Красносельський М.В., Поповська Т.М.

Стратегія хірургічних технологій в онкології

КрасносельськийМ.В., ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»,Харків

Роль мікро РНК у сучасній діагностиці та лікуванні онкологічних хворих

Чехун В.Ф., Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ

Сьогодення та майбутнє в медикаментозному лікуванні раку грудної залози

Поповська Т.М., ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»,Харків

Ендокрирезистентність ранніх і метастатичних люмінальних раків молочної залози: механізми і шляхи подолання 

Ковальов О.О, Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Імунотерапія меланоми шкіри: сучасний стан проблеми

Кукушкіна М.М., Національний інститут раку МОЗ України, Київ

Бригантиниб в лечении ALK позитивного диссеминированного рака легкого

Баранов Е.В., Минский городской клинический онкологический диспансер

HDR-брахітерапія в онкології - еволюція та нові можливості

КрасносельськийМ.В., СвинаренкоА.В., ВасильєвЛ.Л., ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», Харків

Сучасні підходи до діагностики та лікування нейроендокринних пухлин із застосуванням радіофармпрепаратів

Грушка Г.В., Харківський національний медичний університет

Психоонкологія в Україні. Стан. Проблеми. Перспективи

Слабінська Ія, «LISOD», Київ

Ендокринна монотерапія пацієнток з вперше виявленим розповсюдженим РМЗ: призначити не можна відмінити

Пономарева О.В., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

12.00-12.30

Перерва на каву

Місце методів локальної деформації пухлин у комплексному лікуванні злоякісних пухлин

Балака С.М., Гречіхін Г.В., ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», Харків

The novel modalities of local tumor ablation (Новые методы локальной абляции) Kai-Wen Huang MD. MS. PhD. FAPAIO, Тайвань

Роль інтервенційної радіології в лікуванні гепатоцелюлярної карциноми

Гречіхін Г.В., Балака С.М., ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», Харків

Оптимальна терапія прогресуючого і рецидивного раку яєчників: повернення ліпосомального доксорубіцину

Дудниченко А.С., Харківська медична академія післядипломної освіти

Індивідуалізований підхід до лікування хворих на саркому матки

Сухін В.С., Сухіна О.М., Міхановський О.А., Моісеєнко Ю.А., Федоренко Н.В., Харченко Ю.В., Насонова А.Н., Слободянюк О.В., Артюх С.В., Свинаренко А.В., Данилюк С.В., ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України, Харків

Діагностична значущість пухлиноасоційованого маркера НЕ-4 хворих на рак яєчників

Сухіна О.М., Немальцова К.В., ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», Харків

Значення імуногістохімічних маркерів для прогнозу рецидивування і прогресії неінвазивного уротеліального раку сечового міхура

Яковцова І.І., Титов Є.В., Івахно І.В., Харківська медична академія післядипломної освіти

Непосредственные результаты комбинированного лечения пациенток с местно-распространенным раком вульвы

Вареник А.А., Моисеева О.И., Анищенко А.Е., Минский городской клинический онкологический диспансер

Порівняльний аналіз рівнів експресії молекулярно-біологічних маркерів у хворих на рак ендометрія з рецидивом захворювання та без нього

Міхановський О.А., Моісеєнко Ю.А., Теплова М.А., Харченко Ю.В., ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», Харків

Імуногістохімічні критерії прогнозу раку передміхурової залози

Яковцова І.І., Ткаченко П.В., Ивахно І.В.

Харківська медична академія післядипломної освіти, КНП ХОР "ОКБ"

Характеристика обміну основних електролітів і мікроелементів у вагітних після органозберігального лікування передраку і початкових стадій раку шийки матки

Єгоров О.О., Харківська медична академія післядипломної освіти

14.30-15.00

Обід

Засідання 2

Головуючі: Ковальов О.О., Сухіна О.М.

Стан рентгенотерапії в Україні

Старенький В.П., Шустов І.Б., Сухіна О.М., Свинаренко А.В.,
Кулініч Г.В., ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», Харків

Тричі-негативний рак молочної залози: чи можлива персоналізована терапія

Отченаш Н.М., Харківський обласний онкологічний центр

Ендоваскулярні технології в комплексному лікуванні злоякісних захворювань легенів і плеври: досвід застосування в умовах Чернігівської обласної лікарні

Авдосьєв Ю.В., Лузан О.Н., Лузан Л.В., ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», Харків

Оптимізація прогнозування розвитку рецидивів у пацієнтів з високозлоякісними дифузними астроцитарними пухлинами

Яковцова І.І., Долгая О.В., Чертенко Т.М., Харківська медична академія післядипломної освіти

Кореляція змін периферичної крові хворих залежно від об’єму оперативного втручання при раку шлунка

Красносельський М.В., Мовчан О.В., ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», Харків,

Хіміотерапевтичні аспекти лікування недрібноклітинного раку легень. Клінічні випадки

Бардер Е.Г.; Харківська медична академія післядипломної освіти

Застосування методу непрямої електрохімічної детоксикації в поєднанні з подовженою епідуральною анестезією в післяопераційному періоді при синдромі ентеральної недостатності у онкологічних хворих

Крутько Є.М., Павлюченко О. С., ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П.Григор'єва НАМН України », Харків

Імунні порушення у хворих на рак грудної залози з метаболічними розладами при протипухлинному лікуванні

Кузьменко О.В., Громакова І.А, Сорочан П.П., Пономарьов І.М., ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», Харків

16.30-17.00

Перерва на каву

Сучасні аспекти діагностики та лікування променевих ушкоджень

Кулініч Г.В., ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», Харків

До питання етапності хірургічного лікування у хворих на вторинно-набряковий рак грудної залози

Білий О.М., Красносельський М.В., Мітряєва Н.А., Насонова А.М., Слободянюк О.В., ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», Харків, Харківський національнй університет ім. Н.В. Каразіна

Використання гемофільтраціі в інтенсивній терапії у онкологічних хворих після мультиорганної операцій ускладнених поліорганной недостатністю

Красносельський М.В., Крутько Є.М., Храмцов Р.Е., ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України, Харків

Хірургічне лікування хворих на спадковий рак грудної залози

Мотузюк І.М., Сидорчук О.І., Ковтун Н.В., Костюченко Є.В., Понятовський П.Л., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Комплексне лікування розповсюджених злоякісних пухлин губи та ротової порожнини

Ковальчук В.М., Вансович Р.З., Сабадаш І.І., Волков Т.О., Міщеряков І.В., Степаненко А.В., Шевченко Ю.С., Гринчук С.О., Шульгай І.М., КУ «Обласний онкологічний диспансер», Житомир

Імунотерапія в онкології: сучасні можливості та перспективи розвитку

Сорочан П.П., ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», Харків

Медико-психологічна корекція фізичного та психоемоційного стану хворих на рак грудної залози при проведенні післяопераційної променевої терапії

Прохач Н.Е., Громакова І.А., Шевцов В.Г., Лобазова А.О., ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», Харків, МЦ «Панацея XXI век», Харків

Сучасні аспекти лікування диференційованого раку щитоподібної залози

Луховицька Н.І., Васильев Л.Я., ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

18.00-18.15

Прийняття резолюції. Закриття конференції

19.00

Товариська вечеря