Головна » Оренда і державні закупівлі » Державні закупівлі » 20.02.2017 - Річний план закупівель на 2017 рік

20.02.2017 - Річний план закупівель на 2017 рік

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»

__________ код за ЄДРПОУ 02012177___________
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Конкретна назва предмета закупівлі

Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)

Коди згідно з КЕКВ

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

Теплова енергія

ДК 021:2015 - 09320000-8 – пара, гарячас вода та пов’язана продукція

2271

1 576 002.58 грн.

(Один мільйон п’ятсот сімдесят шість тисяч дві грн 58 коп.) з ПДВ

Переговорна процедура скорочена

Лютий 2017 року

 

Електроенергія

ДК 021:2015 – 09310000-5 – електрична енергія

2273

685 299,67 грн

(Шістсот вісімдесят п’ять тисяч двісті дев’яносто дев’ять грн. 67коп.) з ПДВ

Переговорна процедура скорочена

Лютий 2017 року

 

Ліки (піпекуронію бромід, суксаметоній, пропофол, тіопентал Na)

ДК 021:2015 – 33600000-6 – фармацевтична продукція

2220

306 874,55 грн

(Триста шість тисяч вісімсот сімдесят чотири грн. 55 коп.) з ПДВ

Відкриті торги

Лютий 2017 року

 

Ліки для лікування хвороб нервової системи (Фентаніл, морфін в комбінації з іншими препаратами, кетамін, натрію оксибутират, діазепам, тримеперідін)

ДК 021:2015 – 33661000-1 – лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи

2220

533 472,60 грн

(П’ятсот тридцять три тисячі чотириста сімдесят дві грн 60 коп.) з ПДВ

Відкриті торги

Лютий 2017 року

 

 

Затверджений рішенням тендерного комітету від 20.02.2017р № 9

Голова тендерного комітету,
головний лікар _______________ Л.Я.Васильєв

Секретар тендерного комітету ________________ К.А. Фільчакова