Головна » Оренда і державні закупівлі » Державні закупівлі » 23.02.2018 - Річний план закупівель на 2018 рік

23.02.2018 - Річний план закупівель на 2018 рік

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»

__________ код за ЄДРПОУ 02012177___________
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Конкретна назва предмета закупівлі

Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)

Коди згідно з КЕКВ

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

Розподіл електричної енергії
(Постачання електричної енергії )

Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 65310000-9 –  Розподіл електричної енергії

2273

2 009 999,39 грн.
(Два мільйони дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 39 коп.) з ПДВ

Переговорна процедура

Лютий  2018  року

Протокол засідання тендерного комітету №4 від 29.01.2018р.

Наркотичні та психотропні засоби: Фентаніл (Fentanyl), Кетамін(Ketamine), Морфін(Morphine),
Діазепам (Diazepam).

Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»-33600000-6-Фармацевтична продукція

2220

477377,70 грн.
(Чотириста сімдесят сім тисяч триста сімдесят сім грн.. 70 коп.)

Відкриті торги

Лютий 2018 року

Протокол засідання тендерного комітету №4 від 29.01.2018р.

Дезинфекційні засоби

Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»- 24450000-3 Агрохімічна продукція

2220

399750,00 грн. (триста дев’яносто дев’ять тисяч сімсот п’ятдесят грн.. 00 коп.)

Відкриті торги

Лютий 2018 року

Протокол засідання тендерного комітету №4 від 29.01.2018р.

Основні неорганічні хімічні речовини (радіоізотопна (радіоактивна) продукція: Полтехнет МТ cG-4, 12ГБк, Пентатех 99м Тс, Пірфотех 99м Тс).

Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 24310000-0 – Основні неорганічні хімічні речовини   

2220

513390,00грн. (п’ятсот тринадцять тисяч триста дев’яносто грн.. 00 коп.)

Переговорна процедура

Лютий 2018 року

Протокол засідання тендерного комітету №10 від 07.02.2018р.

ДК 021:2015 - 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (постачання теплової енергії)

Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція.

2271

3 180 838,17 грн. (три мильна сто вісімдесят тисяч вісімсот тридцять вісім грн. 17 коп.)

Переговорна процедура

Лютий 2018 року

Протокол засідання тендерного комітету №15 від 09.02.2018р.

Лабораторні реактиви 3 лоти:

Лот1 «Реагенти для біохімічного аналізатора Respons® 910 “DiaSys”» - 20 найменувань;

Лот 2  «Реагенти для гематологічного аналізатора Sysmex SF 3000 “Sysmex”» - 5 найменувань;

Лот 3 «Реагенти для лабораторій  клінічної діагностики та патоморфології» - 16 найменувань.) 

Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 33690000-3 -  Лікарські засоби різні

2220

516250,00 грн. (п’ятсот шістнадцять тисяч двісті п’ятдесят грн. 00 коп.)

Відкриті торги

Лютий 2018року

Протокол засідання тендерного комітету № 20 від 23.02.2018р

 

Голова тендерного комітету,
головний лікар _______________ Л.Я.Васильєв

Секретар тендерного комітету ________________ Н.А. Ляшенко