Головна » Оренда і державні закупівлі » Оренда » 28.05.2019 - Інформація про проведення конкурсу на право укладання договору оренди державного майна

28.05.2019 - Інформація про проведення конкурсу на право укладання договору оренди державного майна

Назва та місцезнаходження обєкту оренди: державне нерухоме майно - нежитлове приміщення площею 10,9 кв.м на 2-му поверсі 4-х поверхової будівлі головного корпусу (реєстровий № 02012177.1.АААДЕА527) розташованого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82.

Балансоутримувач: Державна установа «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».

Орган управління майном: Національна академія медичних наук України.

Вартість майна відповідно до оцінки ринкової вартості станом на 04.02.19 р. становить 105150,00 грн без ПДВ.

Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку (лютий 2019 р.) становить 967,38 грн з ПДВ при використанні орендованого майна під розміщення ортопедичного салону для реалізації протезно-ортопедичних виробів, реалізація товарів (засобів реабілітації) для інвалідів і товарів медичного призначення (крім лікарських засобів та медикаментів).

Основні умови конкурсу:

Найбільш запропонований розмір місячної орендної плати за використання об'єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць розрахунку лютий 2019 року – 967,38 грн (дев’ятсот шістдесят сім грн 38 коп.) з ПДВ.

Розмір гарантійного внеску, який становить шість стартових орендних плат. Гарантійний внесок може бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в оголошенні про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії.

Реквізити рахунка:

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»

МФО 820172

КОД 02012177

р/р № 31250279309856

в ДКСУ

Призначення платежу: Сплата гарантійного внеску.

Використання орендованого майна під розміщення ортопедичного салону для реалізації протезно-ортопедичних виробів, реалізація товарів (засобів реабілітації) для інвалідів і товарів медичного призначення (крім лікарських засобів та медикаментів).

Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.

Впродовж місяця після укладання договору оренди застрахувати орендоване майно на суму не менше його вартості, визначену експертним шляхом на користь балансоутримувача та надати балансоутримувачеві копію договору страхування орендованого майна, страхового поліса та копій платіжних доручень в 5-денний термін з моменту отримання договору страхування. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.

Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації, ефективного використання, збереження об’єкта оренди, забезпечення пожежної безпеки.

Своєчасне виконання капітального, поточного та інших видів ремонту за рахунок орендаря за письмовою згодою Орендодавця без компенсації витрат на їх здійснення. Поточний ремонт здійснювати не рідше одного разу на рік.

Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.

Заборона приватизації об’єкта оренди та передачі його в суборенду.

Вартість невід'ємних поліпшень орендованого майна, здійснених Орендарем за період оренди, не підлягає компенсації та зарахуванню в рахунок сплати орендних платежів.

Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності.

Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати замовнику витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди, опублікуванням оголошення про конкурс у відповідних засобах масової інформації впродовж 10 календарних днів з моменту укладення договору оренди.

Термін дії договору оренди 2 роки 11 місяців з подальшою пролонгацією, згідно з чинним законодавством України, за умови виконання орендарем всіх обов’язків згідно з договором оренди.

15. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який становить 10 % від найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.

Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Стартова орендна плата визначається згідно з Методикою розрахунку і порядком використання плати за оренду державного майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року № 786.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу;

документи, які підтверджують гарантійний внесок;

пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;

інформацію про засоби зв'язку з ним.

2) відомості про претендента:

а) для юридичної особи:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;

- завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

- довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство.

б) для фізичної особи:

- копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;

- завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Конкурсні пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.

Конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди надаються уповноваженою особою учасника конкурсу в запечатаному непрозорому конверті для реєстрації, яка проводиться в день проведення конкурсу в ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» - з 10 години 30 хвилин до 10 години 50 хвилин.

Заяви на участь у конкурсі з пакетом документів приймаються за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82, канцелярія. Додаткову інформацію можна отримати за тел. (057) 725-50-15, (057) 725-50-23.

Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – 03.06.2019 р.

Конкурс відбудеться 11.06.2019 р. з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону в ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82, 3-й поверх, Малий зал для конференцій, к. 314 об 11:00 год.

Голова комісії __________________________ Л.Я. Васильєв