Головна » Про iнститут » Діяльність » Наукова дiяльнiсть

Наукова дiяльнiсть

Наукова діяльність здійснюється за основними напрямками:

– розробка технологій радіаційної онкології (променевої діагностики, променевої терапії) та ядерної медицини;

– діагностика, лікування і профілактика радіаційно-індукованої патології у людини, у т.ч. викликаної променевою терапією;

– клінічна онкологія;

– розробка та удосконалення дозиметричного супроводу радіології; оптимізація променевого навантаження на населення від радіаційних медичних процедур.

Інститут є клінічною базою для апробації нових радіофармпрепаратів, лікарських засобів та вітчизняного радіологічного діагностичного та терапевтичного обладнання.

Велика увага приділяється проведенню наукових форумів різного рівня (з'їздів, конференцій, семінарів, робочих нарад, майстер-клас), стажуванню радіологів, медичних фізиків, техніків-дозиметристів та середнього медичного персоналу радіологічних установ, що сприяє впровадженню наукових розробок інституту в практику охорони здоров'я та підвищенню кваліфікації, професійній освіті фахівців-радіологів.

Соцмережі

Новини та події

Український Радіологічний Журнал

Інститут є засновником і видавцем "Українського радіологічного журналу":

Фотоархів

Grigoriev

С.П. Григор’єв

Дивитись архів