Головна » Про iнститут » Діяльність » Наукова дiяльнiсть

Наукова дiяльнiсть

Наукова діяльність здійснюється за основними напрямками:

– розробка технологій радіаційної онкології (променевої діагностики, променевої терапії) та ядерної медицини;

– діагностика, лікування і профілактика радіаційно-індукованої патології у людини, у т.ч. викликаної променевою терапією;

– клінічна онкологія;

– розробка та удосконалення дозиметричного супроводу радіології; оптимізація променевого навантаження на населення від радіаційних медичних процедур.

Інститут є клінічною базою для апробації нових радіофармпрепаратів, лікарських засобів та вітчизняного радіологічного діагностичного та терапевтичного обладнання.

Велика увага приділяється проведенню наукових форумів різного рівня (з'їздів, конференцій, семінарів, робочих нарад, майстер-клас), стажуванню радіологів, медичних фізиків, техніків-дозиметристів та середнього медичного персоналу радіологічних установ, що сприяє впровадженню наукових розробок інституту в практику охорони здоров'я та підвищенню кваліфікації, професійній освіті фахівців-радіологів.

 

ВИНАХОДИ ТА КОРИСНІ МОДЕЛІ, ВЛАСНИКОМ ЯКИХ Є ІНСТИТУТ

№ з/п

 ОПІВ

 Бібліографічні дані охоронних документів

1

Винахід

Пат. 116752 Україна, МПК G01N 33/48. Спосіб прогнозування виникнення рецидивів у хворих на рак яєчників / Сухіна О. М. (UA), Сухін В. С. (UA), Немальцова К. В. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № а201706819 ; заявл. 30.06.2017 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8.

2

Винахід

Пат. 116078 Україна, МПК G01N 33/48, A61B 5/145. Спосіб ранньої діагностики хронічної ішемії головного мозку при синдромі верхньої порожнистої вени в онкологічних хворих / Красносельський М. В. (UA), Крутько Є. М. (UA), Граматюк С. М. (UA), Пилипенко С. О. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № а201707783 ; заявл. 24.07.2017 ; опубл. 25.01.2018, Бюл. № 2.

3

Винахід

Пат. 117728 Україна, МПК А61K 31/00, A61P 9/04. Спосіб інтенсивної терапії церебральних та кардіогемодинамічних порушень при синдромі верхньої порожнистої вени / Красносельський М. В. (UA), Крутько Є. М. (UA), Пилипенко С. О. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № а201801382 ; заявл. 12.02.2018 ; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17.

4

Винахід

Пат. 117327 Україна, МПК А61В 17/00, G01N 33/48. Спосіб комбінованого лікування хворих на рак яєчників ІІІ–ІV стадії / Міхановський О. А. (UA), Харченко Ю. В. (UA), Сухіна О. М. та ін. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № а201710197 ; заявл. 23.10.2017 ; опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13.

5

Винахід

Пат. 117331 Україна, МПК А61N 5/10. Спосіб радіотерапії саркоми матки І стадії / Сухіна О. М. (UA), Сухін В. С. (UA), Свинаренко А. В. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № а201712424 ; заявл. 14.12.2017 ; опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13.

 

1

Корисна модель

Пат. № 89582 Україна, МПК G 01 N 33/48. Спосіб прогностичної оцінки тяжкості променевих реакцій шкіри за цитогенетичними показниками у хворих на рак грудної залози / Вінніков В. А. (UA), Мазник Н. О. (UA), Свинаренко А. В. (UA), Безугла В. С. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – u201313857, заявл. 29.11.2013; опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8.

2

Корисна модель

Пат. № 95538 Україна, МПК G 01 N 33/48. Спосіб прогностичної оцінки тяжкості променевих реакцій шкіри за цитогенетичними показниками у хворих на рак жіночих статевих органів / Вінніков В. А. (UA), Мазник Н.О. (UA), Свинаренко А. В. (UA), Безугла В. С. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – u201313858, заявл. 29.11.2013; опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8.

3

Корисна модель

Пат. № 89583 Україна, МПК G 01 N 33/48. Спосіб прогностичної оцінки тяжкості променевих реакцій слизуватої шийки матки / Вінніков В. А. (UA), Сухіна О.М. (UA), Мазник Н.О. (UA), Свинаренко А. В. (UA), Безугла В. С. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – u201407967, заявл. 14.07.2014; опубл. 25.12.2014, Бюл. № 24.

4

Корисна модель

Пат № 87903 Україна, МПК A 61 K 33/24, G 01 N 33/48. Спосіб поліхемотерапії раку яєчників / Сухіна О. М. (UA), Міхановський О. А. (UA), Слободянюк О. В. (UA), Сухін В. С. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – u201310240, заявл. 19.08.2013; опубл. 25.02.2014, Бюл. № 4.

5

Корисна модель

Пат. № 88165 Україна, МПК A 61 K 47/18, A 61 K 47/22. Спосіб радіаційного захисту від гострих променевих уражень / Узленкова Н.Є. (UA), Ненюкова О.В. (UA), Корнет М.М. (UA), Бражко О.А. (UA); заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – u201306184, заявл. 20.05.2013; опубл. 11.03.2014, Бюл. № 5.

6

Корисна модель

Пат. № 94461 Україна, МПК А61В6/00. Спосіб ранньої діагностики рецидивів диференційованого раку щитоподібної залози / Луховицька Н.І. (UA), Ткаченко Г.І. (UA), Ткаченко Ю.Г. (UA), Грушка Г.В. (UA), Паскевич О.І. (UA); заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – u201406637, заявл. 13.06.2014; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.

7

Корисна модель

Пат. № 95483 Україна, МПК A61N 5/10, А61В 5/02. Спосіб ранньої діагностики кардіальних ускладнень променевої терапії у хворих на рак легені / Гайсенюк Л.О. (UA), Кулініч Г.В. (UA), Савченко А.С. (UA); заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – u201407579, заявл. 07.07.2014; опубл. 25.12.2014, Бюл. № 24.

8

Корисна модель

Пат. № 95480 Україна, МПК A61B 5/00. Спосіб визначення рівня фізичної працездатності хворих на церебральну венозну патологію / Красносельський М.В. (UA), Флорикян В.А. (UA), Кулініч Г.В. (UA) та ін.; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – u201407573, заявл. 07.07.2014; опубл. 25.12.2014, Бюл. № 24.

9

Корисна модель

Пат. 101212 Україна, МПК G 01 N 33/48, A 61 B 5/1468. Спосіб моніторингу комплексного лікування недрібноклітинного раку легені / Басилайшвілі С. Ю. (UA), Мітряєва Н. А. (UA), Гребіник Л. В. (UA); заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – u201503376, заявл. 10.04.2015; опубл. 25.08.2015, Бюл. № 16.

10

Корисна модель

Пат. 103261 Україна, МПК A 61 N 5/10. Спосіб моніторингу променевого лікування недрібноклітинного раку легені / Карвасарська В. В . (UA), Мітряєва Н. А. (UA), Старенький В. П. (UA), Гребіник Л. В. (UA), Білозор Н. В. (UA), Бакай Т. С. (UA); заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – u201505393, заявл. 02.06.2015; опубл. 10.12.2015, Бюл. № 23.

11

Корисна модель

Пат. № 95886 Україна, МПК A 61 N 5/10. Спосіб передпроменевої підготовки хворих на рак легені / Старенький В. П. (UA), Васильєв Л. Л. (UA); заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – u201408146, заявл. 18.07.2014; опубл. 12.01.2015, Бюл. № 1.

12

Корисна модель

Пат. № 97417 Україна, МПК A 61 N 5/10. Спосіб передпроменевої підготовки хворого на рак передміхурової залози / Старенький В. П. (UA), Трофимов А. В. (UA); заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – u201411383, заявл. 20.10.2014; опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5.

13

Корисна модель

Пат. № 98397 Україна, МПК A 61 N 5/10. Спосіб лікування післяпроменевих пульмональних уражень у хворих на рак легень / Гайсенюк Л. О. (UA), Кулініч Г. В. (UA), Савченко А. С. (UA); заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – u201412339, заявл. 17.11.2014; опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8.

14

Корисна модель

Пат. 112410 Україна, МПК A61N 5/10, G01N 33/48. Спосіб моніторингу ефективності конформної променевої терапії недрібноклітинного раку легені / Карвасарська В. В. (UA), Мітряєва Н. А. (UA), Старенький В. П. (UA), Гребіник Л. В. (UA), Білозор Н .В. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201607710 ; заявл. 12.07.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.

15

Корисна модель

Пат. 104857 Україна, МПК G01 N 33/48. Спосіб оцінки ступеня втоми у хворих на рак тіла матки / Прохач Н. Е. (UA), Сорочан П. П. (UA), Громакова І. А. (UA), Сухін В. С. (UA), Кузьменко О. В (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201507447 ; заявл. 24.07.2015 ; опубл. 25.02.2016, Бюл. № 4.

16

Корисна модель

Пат. 104194 Україна, МПК A61N 5/10. Спосіб хіміопроменевої терапії місцевопоширеного раку гортані / Старенький В. П. (UA), Сухіна О. М. (UA), Тешнер С. М. (UA), Артюх С. В. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201508359 ; заявл. 25.08.2015 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1.

17

Корисна модель

Пат. 106050 Україна, МПК A61N 5/10, A61B 8/13. Спосіб передпроменевої підготовки хворого на рак передміхурової залози / Старенький В. П. (UA), Трофимов А. В. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201510948 ; заявл. 09.11.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. № 7.

18

Корисна модель

Пат. 106481 Україна, МПК A61N 5/10. Спосіб передпроменевої підготовки хворих на рак легені / Старенький В. П. (UA), Васильєв Л. Л. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201510899 ; заявл. 09.11.2015 ; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

19

Корисна модель

Пат. 110096 Україна, МПК A61N 5/10, A61P 5/00, A61P 11/04, A61K 31/00. Спосіб планування конформної променевої терапії у хворих на рак голови та шиї / Старенький В. П. (UA), Артюх С. В. (UA), Білозор Н .В. (UA), Тешнер С. М. (UA), Карвасарська В. В. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201602878 ; заявл. 22.03.2016 ; опубл. 26.09.2016, Бюл. № 18.

20

Корисна модель

Пат. 110941 Україна, МПК A61N 5/10. Спосіб тривимірного планування променевої терапії у хворих на рак голови та шиї / Старенький В. П. (UA), Артюх С. В. (UA), Білозор Н .В. (UA), Тешнер С. М. (UA), Карвасарська В. В. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201604201 ; заявл. 18.04.2016 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20.

21

Корисна модель

Пат. 111936 Україна, МПК G01N 33/48, A61N 5/10. Спосіб прогнозування виникнення рецидивів у хворих на лейоміосаркому матки / Сухіна О. М. (UA), Сухін В. С. (UA), Насонова А .М. (UA), Яковцова І. І. (UA), Долгая О. В. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201605821 ; заявл. 30.05.2016 ; опубл. 25.11.2016, Бюл. № 22.

22

Корисна модель

Пат. 107824 Україна, МПК G01N 33/50. Спосіб визначення надмірного опромінення у онкологічних хворих під час фракціонованої променевої терапії / Мазник Н. О. (UA), Сипко Т. С. (UA), Пшенічна Н. Д. (UA), Старенький В. П. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201512232 ; заявл. 10.12.2015 ; опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12.

23

Корисна модель

Пат. 112631 Україна, МПК G 01N 33/50. Спосіб прогностичної оцінки ступеня агресивності вторинно-набрякового раку молочної залози / Красносельський М. В. (UA), Білий О. М. (UA), Мітряєва Н. А. (UA), Гребіник Л. В. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201606311 ; заявл. 10.06.2016 ; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24.

24

Корисна модель

Пат. 109193 Україна, МПК A61K 31/00, A61P 31/04, A61P 7/02. Спосіб інтенсивної терапії хворих з черевно-анальною резекцією прямої кишки зі зведенням / Красносельський М. В. (UA), Крутько Є. М. (UA), Середенко В. Г. (UA); заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201603221 ; заявл. 28.03.2016 ; опубл. 10.08.2016, Бюл. № 15.

25

Корисна модель

Пат. 110165 Україна, МПК A61B 17/00. Спосіб формування стравохідно-кишкового анастомозу / Красносельський М. В. (UA), Білий О. М. ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201603609 ; заявл. 05.04.2016 ; опубл. 26.09.2016, Бюл. № 18.

26

Корисна модель

Пат. 112281 Україна, МПК A61B 10/00. Спосіб оцінки життєздатності покривних тканин місцевих променевих ушкоджень / Красносельський М. В. (UA), Гоні-Сімеха А. Т. (UA), Сімонова-Пушкар Л. І. (UA), Іванова Ю. В. (UA), Балака С. М. (UA), Білий О. М. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201606096 ; заявл. 06.06.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.

27

Корисна модель

Пат. 112411 Україна, МПК A61B 17/00, A61B 17/11. Спосіб гастроеюнопластики / Красносельський М. В. (UA), Мовчан О. В. (UA), Білий О. М. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201607711 ; заявл. 12.07.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.

28

Корисна модель

Пат. 113479 Україна, МПК G 01N 33/50. Спосіб прогнозування розвитку лімфопенії у хворих на рак тіла матки / Сорочан П .П. (UA), Прохач Н. Е. (UA), Громакова І. А. (UA), Сухін В. С. (UA), Кузьменко О. В. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201608518 ; заявл. 02.08.2016 ; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2.

29

Корисна модель

Пат. 114073 Україна, МПК G 01N 33/49, A 61B 10/00. Спосіб біодозиметричної оцінки радіаційного навантаження променевої терапії / Вінніков В .А. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA), Вінніков В .А. (UA). – № u201609435 ; заявл. 12.09.2016; опубл. 27.02.2017, Бюл. № 4.

30

Корисна модель

Пат. 114050 Україна, МПК A61K 31/485, A 61P 23/02, C07D 489/02. Спосіб превентивного інтраопераційного знеболення вишкрібання порожнини матки / Красносельський М. В. (UA), Георгіянц М. А. (UA), Крутько Є. М. (UA), Юрченко О. М. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201609166 ; заявл. 01.09.2016 ; опубл. 27.02.2017, Бюл. № 4.

31

Корисна модель

Пат. 114113 Україна, МПК A 61B 8/13, A 61B 8/08, A 61B 5/00. Спосіб оцінки розповсюдженості пухлинного процесу у хворих на вторинно-набряковий рак молочної залози / Красносельський М. В. (UA), Білий О. М. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201609890 ; заявл. 26.09.2016 ; опубл. 27.02.2017, Бюл. № 4.

32

Корисна модель

Пат. 114498 Україна, МПК A 61M 19/00, A 61B 17/00. Спосіб превентивного інтраопераційного знеболення пахової лімфодисекції / Красносельський М. В. (UA), Крутько Є. М. (UA), Юрченко О. М. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201609537 ; заявл. 15.09.2016 ; опубл. 10.03.2017, Бюл. № 5.

33

Корисна модель

Пат. 114526 Україна, МПК A 61K 31/46, A 61P 23/00, A 61P 29/00. Спосіб комбінованого медикаментозного знеболення вишкрібання порожнини матки / Красносельський М. В. (UA), Крутько Є. М. (UA), Юрченко О. М. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201609642 ; заявл. 19.09.2016 ; опубл. 10.03.2017, Бюл. № 5.

34

Корисна модель

Пат. 116886 Україна, МПК A 61N 5/067, A 61K 9/00, A 61P 17/16. Спосіб фотодинамічної терапії інфікованих місцевих променевих виразок шкіри / Сімонова-Пушкар Л. І. (UA), Гертман В. З. (UA), Скляр Н. І. (UA), Мирошниченко М. С. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201612632 ; заявл. 12.12.2016 ; опубл. 12.06.2017, Бюл. № 11.

35

Корисна модель

Пат. 117388 Україна, МПК G 01N 33/48, C12N 5/00, A 61P 35/00. Спосіб персоналізованого призначення неоад’ювантної хіміотерапії вторинно-набрякового раку молочної залози / Красносельський М. В. (UA), Білий О. М. (UA), Мітряєва Н. А. (UA), Гребіник Л. В. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201700097 ; заявл. 03.01.2017 ; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12.

36

Корисна модель

Пат. 121804 Україна, МПК G09B 23/28, G01T 1/00. Пристрій для моделювання розподілу в критичних органах фантома людини поглинутої дози іонізуючого випромінювання різного спектра / Старенький В. П. (UA), Вінніков В. А. (UA), Чернявський І. Ю. (UA), Васильєв Л. Л. (UA), Дураченко В. В. (UA), Анашкін О. А. (UA), Власенко В. О. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201707989 ; заявл. 31.07.2017, опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23

37

Корисна модель

Пат. 114498 Україна, МПК A 61M 19/00, A 61B 17/00. Спосіб превентивного інтраопераційного знеболення пахової лімфодисекції / Красносельський М. В. (UA), Крутько Є. М. (UA), Юрченко О. М. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201609537 ; заявл. 15.09.2016 ; опубл. 10.03.2017, Бюл. № 5.

38

Корисна модель

Пат. 114552 Україна, МПК A 61M 31/00, A 61M 25/00. Спосіб проведення періопераційного харчування онкохворих / Красносельський М. В. (UA), Крутько Є. М. (UA), Середенко В. Г. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201609768 ; заявл. 22.09.2016 ; опубл. 10.03.2017, Бюл. № 5.

39

Корисна модель

Пат. 119272 Україна, МПК A 61M 19/00. Спосіб превентивного інтраопераційного знеболення шийної лімфодисекції / Красносельський М. В. (UA), Крутько Є. М. (UA), Юрченко О. М. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201700420 ; заявл. 16.01.2017 ; опубл. 25.09.2017, Бюл. № 18.

40

Корисна модель

Пат. 119273 Україна, МПК A 61M 19/00. Спосіб превентивного інтраопераційного знеболення над-підключично-підпахвово-підлопаткової лімфоаденекто-мії / Красносельський М. В. (UA), Крутько Є. М. (UA), Юрченко О. М. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201700421 ; заявл. 16.01.2017 ; опубл. 25.09.2017, Бюл. № 18.

41

Корисна модель

Пат. 122767 Україна, МПК G01N 33/48. Спосіб прогнозування розвитку дефіциту В-лімфоцитів у хворих на рак тіла матки / Сорочан П. П. (UA), Прохач Н. Е. (UA), Радзішевська Є. Б. та ін. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201707777 ; заявл. 24.07.2017 ; опубл. 25.01.2018, Бюл. № 2

42

Корисна модель

Пат. 123929 Україна, МПК А61N 5/10. Спосіб лікування хворих з кістковими метастазами / Грушка Г. В. (UA), Стадник Л. Л. (UA), Боброва В. М. та ін. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201710206 ; заявл. 23.10.2017 ; опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5.

43

Корисна модель

Пат. 124882 Україна, МПК A61B 10/02, G01N 33/52. Спосіб прогнозування розвитку рецидивів вторинно-набрякового раку грудної залози після комплексного лікування / Красносельський М. В. (UA), Білий О. М. (UA), Мітряєва Н. А. та ін. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201711162 ; заявл. 15.11.2017 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8.

44

Корисна модель

Пат. 128628 Україна, МПК А61N 5/10, A61F 5/00, A61M 21/00. Спосіб передпроменевої підготовки хворих на рак орофарингеальної зони / Артюх С. В. (UA), Старенький В. П. (UA), Сухіна О. М. та ін. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201804334 ; заявл. 20.04.2018 ; опубл. 25.09.2018, Бюл. № 18.

45

Корисна модель

Пат. 130828 Україна, МПК G01N 33/48. Спосіб прогнозування виникнення анемії у хворих на диференційований рак щитоподібної залози / Васильєв Л. Я. (UA), Радзішевська Є. Б. (UA), Кулініч Г. В. (UA), Савченко А. С. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології iм. С.П. Григор'єва НАМН України» (UA). – № u201807016 ; заявл. 22.06.2018 ; опубл. 26.12.2018, Бюл. № 24.

46

Корисна модель

Пат. 130928 Україна, МПК A61M 1/14. Апарат для гемофільтрації / Красносельський М. В. (UA), Крутько Є. М. (UA), Храмцов Р. Є. (UA), Томашевський Р. С. (UA), Ткачук Б. В. (UA), Батаченко С. М. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології iм. С.П. Григор'єва НАМН України» (UA). – № u201808361 ; заявл. 30.07.2018 ; опубл. 26.12.2018, Бюл. № 24.