Головна » Новини та події » Навчальнi курси

Навчальнi курси

Відділом акредитації та ліцензійної експертизи освітньої діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України дана згода на проведення ліцензування діяльності з надання освітніх послуг щодо підвищення кваліфікації на курсах стажування

з напрямку підготовки 1101 Медицина

за спеціальністю  8.110101 Лікувальна справа,

лікарських фахів:

84 Променева терапія

91 Радіологія

92 Радіонуклідна діагностика

94 Рентгенологія

116 Ультразвукова діагностика

для медичного і технічного персоналу (лікарів, медичних фізиків, техніків-дозиметристів, середнього медичного персоналу) із радіологічних установ України (радіологічні відділення ООД, МОД, ОКЛ тощо).

 

Тематика та кадрове забезпечення курсів стажування при ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»

Назва циклу Тривал. (години) Категорія курсантів Відповідальний виконавець
1. Променева діагностика в радіаційній онкології. Клінічна радіоізотопна діагностика 60 Лікарі-радіологи
Лікарі-рентгенологи
Рентгенлаборанти
канд. мед. наук, доц. Слабодчиков М.Є.
канд. мед. наук Паскевич О.І.
2. Імуноферментні методи визначення гормонів 36 Лікарі-лаборанти д-р біол. наук Мітряєва Н.А.
3. Актуальні питання радіонуклідної терапії онкологічних захворювань 36 Лікарі-радіологи канд. мед. наук Грушка Г.В.
4. Променева терапія в онкогінекології (сучасні підходи) 60 Лікарі-радіологи
Лікарі-онкологи
д-р мед. наук, професор Сухіна О.М.
5. Біодозиметрія на основі хромосомного аналізу 60 Радіобіологи д-р біол. наук Вінніков В.А.
д-р біол. наук Мазник Н.О.
6. Променева терапія непухлинних захворювань 60 Лікарі-радіологи д-р мед. наук Свинаренко А.В.
д-р мед. наук Старенький В.П.
7. Організація роботи відділення променевої терапії 60 Лікарі-радіологи
Рентгенлаборанти
Інженери
Фізики-дозиметристи
д-р мед. наук, Старенький В.П.
8. Сучасна мамографія 60 Лікарі-рентгенологи
Рентгенлаборанти
канд. мед. наук, доц. Слабодчиков М.Є.
9. Ультразвукова діагностика в онкології 60 Лікарі УЗ-діагностики канд. мед. наук Балака С.М.
Євдокименко В.І.
10. Організація роботи з відкритими радіонуклідами у відділенні ядерної медицини 60 Лікарі-радіологи
Медичні сестри радіологічних відділень
канд. мед. наук Ткаченко Г.І.
11. Дозиметрія іонізувальних випромінень. Питання радіологічної безпеки при використанні ДІВ у медицині 60 Інженери
Техніки-дозиметристи
канд. біол. наук Стадник Л.Л.
12. Діагностика та лікування променевих ушкоджень 60 Лікарі-радіологи
Лікарі загального профілю
канд. мед. наук Кулініч Г.В.
13. Сучасні стандарти медикаментозного лікування онкологічних захворювань (вибрані питання) 60 Лікарі-онкологи канд. мед. наук Насонова А.М.
14. Диспансерне медобстеження працюючих із джерелами іонізувального випромінення 36 Лікарі-профпатологи
Медсестри диспансерних кабінетів
д-р мед. наук Гайсенюк Л.О.
15. Рентгенологія 36 Рентгенлаборанти відділень та кабінетів канд. мед. наук Демченко В. В.
16. Передпроменева підготовка і клінічна типометрія основних злоякісних пухлин 36 Інженери-фізики
Лікарі-радіологи
Лаборанти
д-р мед. наук, Старенький В.П.
Васильєв Л.Л.
Трофімов А.В.
17. Використання РФП з лікувальною та діагностичною цілями 36 Лаборанти
Медичні сестри радіологічних відділень
канд. мед. наук Ткаченко Г.І.
18. Вибрані питання цитологічної діагностики передпухлинних та пухлинних процесів 60 Лікарі-лаборанти Овчаренко С.В.
19. Хірургія щелепи та обличчя з подальшої пластикою дефекті 60 Хірурги-онкологи проф. Красносельський М.В.
20. Дитяча онкохірургія окремих локалізації 60 Хірурги-онкологи Проф. Красносельський М.В.
21. Лікування первинних і вторинних пухлин з використанням радіочастотної абляції 60 Лікарі-радіологи
Лікарі-онкологи
Хірурги-онкологи
канд. мед. наук Балака С.М.
22. Діагностика злоякісних новоутворів з використанням методів інтервенційної радіології 60 Лікарі-радіологи
Лікарі-онкологи
канд. мед. наук Балака С.М.
Панов О.В.
23. Інтервенційна радіологія у паліативній онкології 60 Лікарі-радіологи
Лікарі-онкологи
Хірурги-онкологи
канд. мед. наук Балака С.М.
Панов О.В.
24. Хірургічне лікування променевих ушкоджень різних локалізацій 60 Лікарі-радіологи
Лікарі-онкологи
Хірурги-онкологи
проф. Красносельський М.В.
25. Інтервенційна радіологія органів грудної клітки і черевної порожнини 60 Лікарі-радіологи
Лікарі-онкологи
канд. мед. наук Балака С.М.
Панов О.В.
26. Відновна хірургія при органних і позаорганних пухлинах таза 60 Лікарі-онкологи
Хірурги-онкологи
Лікарі-хірурги
проф. Красносельський М.В.
27. Відновна хірургія при пухлинах м'яких тканин і опорно-рухового апарату 60 Лікарі-онкологи
Хірурги-онкологи
Лікарі-хірурги
проф. Красносельський М.В.
28. Реконструктивно-відновна хірургія при місцевопоширених утворах шиї, середостіння, трахеї та травного тракту, включно всі відділи тонкого й товстого кишечника 60 Хірурги-онкологи
Лікарі-хірурги
проф. Красносельський М.В.
29. Реконструктивно-відновна хірургія при заочеревинних пухлинах і пухлинах сечовивідної системи; пластика сечового міхура 60 Хірурги-онкологи
Хірурги-урологи
Лікарі-хірурги
проф. Красносельський М.В.

Затверджено рішенням Ученої ради ДУ ІМР НАМН України, протокол № 9 від “1” листопада 2016 р.

«Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» щодо публічності цього процесу та необхідності інформування громадськості.

 

За додатковою інформацією звертатися за тел.: (057) 725-50-74

Відділ наукової організації радіологічної допомоги населенню

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»