Головна » Послуги » Курси пiдвищення квалiфiкації

Курси пiдвищення квалiфiкації

Оголошення

відділу наукової організації радіологічної допомоги населенню

Державної установи  «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»

 

Відділом акредитації та ліцензійної експертизи освітньої діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України дана згода на проведення ліцензування діяльності з надання освітніх послуг щодо підвищення кваліфікації на курсах стажування

з напрямку підготовки 1101 Медицина

за спеціальністю  8.110101 Лікувальна справа,

лікарських фахів:

84 Променева терапія

91 Радіологія

92 Радіонуклідна діагностика

94 Рентгенологія

116 Ультразвукова діагностика

для медичного і технічного персоналу (лікарів, медичних фізиків, техніків-дозиметристів, середнього медичного персоналу) із радіологічних установ України (радіологічні відділення ООД, МОД, ОКЛ тощо).

 

Тематика та кадрове забезпечення курсів стажування

з/п

Назва циклу

Тривалість курсу, години

Усього варстість,
грн

1

Променева діагностика в радіаційній онкології. Клінічна радіоізотопна діагностика

60

11 381,00

2

Імуноферментні методи визначення гормонів

36

5 770,00

3

Актуальні питання радіонуклідної терапії онкологічних захворювань

36

10 926,00

4

Променева терапія в онкогінекології (сучасні підходи)

60

7 249,00

5

Біодозиметрія на основі хромосомного аналізу

60

9 079,00

6

Променева терапія непухлинних захворювань

60

10 926,00

7

Організація роботи відділення променевої терапії

60

10 926,00

8

Сучасна мамографія

60

11 381,00

9

Ультразвукова діагностика в онкології

60

12 772,00

10

Організація роботи з відкритими радіонуклідами у відділенні ядерної медицини

60

11 381,00

11

Дозиметрія іонізувальних випромінень. Питання радіологічної безпеки при використанні ДІВ у медицині

60

5 147,00

12

Алгоритм дії персоналу при розвитку надзвичайної радіаційної ситуації на території України

36

7 663,00

13

Діагностика та лікування променевих ушкоджень

60

12 772,00

14

Сучасні стандарти медикаментозного лікування онкологічних захворювань (вибрані питання)

60

10 643,00

15

Диспансерне медобстеження працюючих із джерелами іонізуючого випромінення

36

5 308,00

16

Рентгенологія

36

4 553,00

17

Передпроменева підготовка і клінічна типометрія основних злоякісних пухлин

36

9 014,00

18

Використання РФП з лікувальною та діагностичною цілями

36

6 829,00

19

Вибрані питання цитологічної діагностики передпухлинних та пухлинних процесів

60

11 069,00

20

Хірургія щелепи та обличчя з подальшої пластикою дефектів

60

18 130,00

21

Дитяча онкохірургія окремих локалізації

60

18 130,00

22

Діагностика злоякісних новоутворів з використанням методів інтервенційної радіології

60

12 772,00

23

Інтервенційна радіологія у паліативній онкології

60

12 772,00

24

Хірургічне лікування променевих ушкоджень різних локалізацій

60

18 130,00

25

Інтервенційна радіологія органів грудної клітки і черевної порожнини

60

12 772,00

26

Відновна хірургія при органних і позаорганних пухлинах таза

60

18 130,00

27

Відновна хірургія при пухлинах м'яких тканин і опорно-рухового апарату

60

18 130,00

28

Рекоструктивно-відновна хірургія при місцевопоширених утворах шиї, середостіння, трахеї та травного тракту, включно всі відділи тонкого й товстого кишечника

60

18 130,00

29

Реконструктивно-відновна хірургія при заочеревинних пухлинах сечовивідної системи; пластика сечового міхура

60

18 130,00

 

Це оголошення розміщено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів № 1019 від 08.08.2007 р.

«Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» щодо публічності цього процесу та необхідності інформування громадськості.

 

За додатковою інформацією звертатися за тел.: (057) 725-50-74

Відділ наукової організації радіологічної допомоги населенню

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»