Головна » Новини та події » Новини » Науково-практична конференція з міжнародною участю присвячена 100-річчю ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» «Мультиорганні операції в онкології» 5 червня 2020 р., Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю присвячена 100-річчю ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» «Мультиорганні операції в онкології» 5 червня 2020 р., Харків

Шановні колеги!

Повідомляємо про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Мультиорганні операції в онкології», яка відбудеться у Харкові 5 червня 2020 року на базі ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» і присвячена 100-річчю з дня заснування інституту. Співорганізатори конференції — НАМН України, Головне управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харківський національний медичний університет.

У заході братимуть участь провідні науковці та фахівці з України, Білорусі, Німеччини, Грузії, Ізраїлю.

Установа-організатор проведення заходу: ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».

Місце проведення: 61024, Харків, вул. Пушкінська, 82, конференц-зал ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».

Реєстрація учасників конференції: 5 червня з 900 до 1000 у приміщенні інституту.

Початок роботи заходу: 5 червня о 1000.

Мета конференції: висвітлення та узагальнення накопиченого досвіду і досягнень ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» у галузі онкології, радіології, онкохірургії, онкогінекології, малоінвазивної хірургії, ендоскопії та інтервенційної радіології, променевої патології; інтенсивної терапії та анестезіології в онкорадіології; клінічної радіобіології. Використання набутого досвіду для впровадження у практичну охорону здоров’я принципово нових підходів у радіології, онкології, інтенсивної терапії хірургічних утручань, радіо- та хіміотерапії онкологічних хворих.

До участі запрошуються лікарі за фахом онкологія, онкохірургія, дитяча онкологія, ендоскопія, променева діагностика, променева терапія, радіологія, анестезіологія, загальна практика-сімейна медицина, отоларингологія, хіміотерапія.

Програмні питання конференції:

Можливості сучасних методів дослідження в оцінці поширеності онкологічного процесу.

Сучасні питання комплексного лікування цієї групи хворих.

Інтенсивна терапія при мультиорганних утручаннях.

Особливості анестезіологічної тактики.

Питання трансфузіології при мультиорганних утручаннях.

Хірургічна тактика та питання операційного ризику при мультивісцеральних операціях на органах малого таза, черевної порожнини, заочеревинного простору, грудної клітки, шиї.

Питання синхронних операцій та операційного ризику у хворих з пухлинами різних анатомічних зон.

Особливості реабілітації хворих після мультиорганних операцій.

Робочі мови заходу: українська, англійська, російська.

Технічні засоби: мультимедійний проектор.

Форми участі у заході:

виступ із доповіддю;

стендова доповідь;

виступ із доповіддю та публікація;

участь у засіданнях без доповіді.

Під час проведення заходу відбудуться:

виставки,

презентації.

Учасники заходу отримають: сертифікат та інформаційні матеріали конференції.

Матеріали заходу будуть опубліковані у додатку до «Українського радіологічного журналу».

Адреса оргкомітету конференції:

Науково-організаційний відділ ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024, тел.: (057) 725-50-74, e.mail imr_omo@ukr.net.

Відповідальні особи:

Пономарьов Ігор Миколайович: завідувач відділення онкохірургії, тел. +38 (050) 571-10-60;

Білий Олександр Миколайович +38 (067) 280-73-89; e.mail abely@ukr.net;

Кулініч Галина Василівна: завідувачка ВНОРРДН +38 (067) 799-08-36;

Золотарьова Тетяна Геннадіївна: тел. +38 (050) 806-84-26, e.mail imr_omo@ukr.net.

До 15 травня 2020 р. приймаються матеріали обсягом 5–6 стор. машинопису в 2 примірниках, на паперовому та електронному носіях (диски CD/DVD, текстовий редактор Word, шрифт Times New Roman, розмір 14), для публікацій у додатку до «Українського радіологічного журналу». До статті слід додати супровідний лист, анотацію українською і російською мовами (до 320 знаків) та ключові слова (до 7 слів або словосполучень). Англійською мовою додати: назву, заклад, повне ПІБ, анотацію та ключові слова. Просимо обов’язково повністю вказати ім’я та по-батькові всіх авторів публікації, моб. телефони та електронну адресу. Видавничі витрати становитимуть 200 грн.

Статті за тематикою конференції, приймаються до друку в «Український радіологічний журнал», занесений до переліку фахових видань Державної атестаційної комісії (ДАК) України. Вимоги до оформлення статей викладені на сайтах Інституту та «Українського радіологічного журналу» — http://medradiologia.org.ua; http://urg.kharkov.ua. Статті будуть надруковані у 2-му або 3-му випусках УРЖ.

Тексти, оформлені не за правилами або надіслані несвоєчасно, не реєструються. Не прийняті до друку статті не повертаються.

Матеріали для публікації та квитанції про оплату видавничих витрат слід надсилати на адресу: ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024, Україна, редакція «Українського радіологічного журналу», e-mail imr_omo@ukr.net.

Гроші за публікацію просимо надсилати:
Реквізити фонда:
Харківський регіональний благодійний протираковий фонд, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82, президент фонду Ткаченко Григорій Іванович.
Реквізити:
ЄДРПОУ 22684252, р/р UA 983515330000026005052227060 в ПАТ КБ «Приватбанк»
У квитанції необхідно вказати мету платежу: на розвиток «Українського радіологічного журналу».

Анкета учасника

науково-практичної конференції за участю міжнародних фахівців

«Мультиорганні операції в онкології»,

5 червня 2020 р., Харків

1.

Прізвище, ім’я та по батькові

2.

Місце роботи

3.

Посада

4. Науковий

ступінь

5.

Адреса

телефон

факс

e-mail

6.

Форма участі:

 публікація тез

 доповідь

 інше

7.

Тема доповіді/ тез

8.

Необхідне для демонстрації обладнання:

 мультимедійний проектор

 оверхед

 проектор слайдів

 інше

Просимо заповнену анкету учасника конференції надіслати на адресу оргкомітету до 1червня 2020 року.