Головна » Новини та події » Конференції » Науково-практична конференція Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО) за участі міжнародних фахівців «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні» (20 – 21 червня 2018 р., м. Вінниця)

Науково-практична конференція Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО) за участі міжнародних фахівців «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні» (20 – 21 червня 2018 р., м. Вінниця)

Шановні колеги!

Президія Українського Товариства радіаційних онкологів запрошує Вас узяти участь у роботі науково-практичної конференції УТРО за участі міжнародних фахівців «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні», яка буде проведенав м. Вінниця 20 – 21 червня 2018 р.

Конференція затверджена та внесена до реєстру заходів МОЗ та НАМН України на 2018 рік під № 175.

Установи-організатори:

Українське товариство радіаційних онкологів (УТРО), вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024, тел.: (057) 725-50-74 Національний інститут раку МОЗ України (вул. Ломоносова 33/43, Київ, 03022, тел.: (044) 259-01-95 або (050) 958-33-43) Державна установа «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024, тел.: (057) 725-50-74 Державне підприємство «УДВП ІЗОТОП» Українське товариство фахівців ядерної медицини (УТФЯМ) Головне управління охорони здоров’я Вінницької обласної держадміністрації Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер (ВОКОД)

Основні програмні питання

 1. Променева діагностика в онкології.
 2. Технічне переоснащення радіоонкологічних закладів України.
 3. Застосування сучасних інноваційних технологій променевої терапії як самостійного методу лікування і як складової комбінованої та комплексної променевої і хіміопроменевої терапії.
 4. Забезпечення якості променевої терапії онкологічних захворювань різних локалізацій.
 5. Радіобіологічна експертиза та радіобіологічний супровід променевої терапії.
 6. Профілактика, діагностика і лікування ускладнень променевого та комбінованого лікування.
 7. Терапія супроводу в радіоонкології.

Для участі у конференції запрошуються головні спеціалісти, лікарі за фахом «Променева терапія», «Радіологія», «Онкологія», «Радіобіологія» та медичні фізики.

Під час конференції працюватиме виставка провідних вітчизняних та іноземних виробників радіологічного обладнання та інших медичних приладів, хіміопрепаратів, радіофармпрепаратів.

Місце проведення: Вінниця, Обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, вул. Пирогова,  46, актовий зал.

Реєстрація учасників конференції: 19-20 червня; відкриття – 20 червня; пленарні засідання — 20-21 червня; від’їзд — 22 червня.

Вартість публікації матеріалів: тези – 100 грн, стаття – 300 грн.

Реєстраційний внесок є обов’язковим і складає 500 грн, сплачується на місці і включає: участь у роботі конференції, отримання матеріалів конференції, відвідування виставки, отримання сертифіката учасника.

Вимоги до оформлення тез доповідей

 1. Тези доповідей приймаються до 1 травня 2018 року.
 2. Необхідно зазначити прізвище, ім’я, по батькові; вчене звання, посаду, місце роботи, контактний телефон автора, адресу електронної пошти та обов’язково підкреслити автора-доповідача, якщо підготовлена усна доповідь (для формування програми конференції).
 3. Матеріали можуть бути представлені українською, російською або англійською мовами.
 4. Текст тез доповідей не може перевищувати 2 сторінок.
 5. Структура оформлення тез доповідей:
 • назва роботи – 1-й рядок (великими літерами, жирним шрифтом)
 • прізвище та ініціали автора (авторів) – 2-й рядок, курсивом
 • повна назва установи (організації, кафедри, на якій виконана робота), місто, країна – 3-й рядок, курсивом
 • з 4-го рядка текст тез (структурований): вступ, мета, матеріали і методи, результати та обговорення, висновки.
 1. Тези подають без рисунків, таблиць, формул і посилань на літературу.
 2. Усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць вимірювання) можуть бути використані лише після згадування терміна повністю (наприклад: Міністерство охорони здоров’я України (далі – МОЗ України)
 3. Текст приймається без орфографічних і стилістичних помилок.
 4. Параметри форматування:
 • редактор Mіcrosoft Word 93-2010
 • шрифт Tіmes New Roman 12, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зверху – 2,5 см; справа – 1,0 см; зліва – 2,5 см; знизу – 2,5 см.
 • назва файлу повинна містити прізвище автора англійською мовою (наприклад: Іvanov.doc), якщо прізвище першого автора повторюється кілька разів, то необхідно пронумерувати (наприклад: Іvanov1.doc; Іvanov2.doc; Іvanov3.doc і т.д.).

Матеріали для публікації (тези) та скан-копію квитанції про оплату видавничих витрат слід надсилати до 1 травня 2018 року на адресу: e.mail imr_omo@ukr.net, редакція «Українського радіологічного журналу». Слід обов’язково продублювати матеріали для публікації на електронні адреси e.mail valentina_ivankova@ukr.net, khrulenko@ukr.net (для формування програми конференції).

Гроші за публікацію просимо надсилати на рахунок  Харківського регіонального благодійного протиракового фонду (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82, президент фонду Ткаченко Григорій Іванович). Реквізити: ЄДРПОУ 22684252, р/р 26005052227060 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533. У квитанції необхідно зазначити мету платежу: ПІБ, Матеріали конференції УТРО.

Тексти, оформлені не за правилами або надіслані несвоєчасно, не реєструються. Не прийняті до друку статті назад не повертають.

Матеріали у вигляді статей будуть опубліковані на сторінках «Українського радіологічного журналу», включеного до переліку наукових фахових видань України (перереєстрація – Наказ МОН України від 07.10.2015 р. № 1021). Вимоги до оформлення статей розміщено на сайті Інституту (http://medradiologia.kharkov.ua/). Статті приймаються до 1 травня 2018 року. Матеріали для публікації в УРЖ слід надсилати на адресу: ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, м. Харків, 61024, Україна, редакція УРЖ, e-mail: imr_omo@ukr.net. У квитанції необхідно вказати мету платежу: ПІБ, Редакція УРЖ. Скан-копію квитанції за публікацію статті слід пересилати на e-mail: imr_omo@ukr.net.

Всі учасники конференції отримають сертифікати затвердженого зразка.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 332 від 20.11.1991 р. запрошення є офіційним документом для оформлення відрядження. Відшкодування витрат на відрядження здійснюється за основним місцем роботи.

Відповідальні особи:

 1. У Києві: президент УТРО — професор Іванкова Валентина Степанівна: тел. +38 (044) 259-01-95 або +38 (050) 958-33-43, e-mail: valentina_ivankova@ukr.net; Хруленко Тетяна Валеріївна, e-mail: khrulenko@ukr.net; +38 (050) 551-31-23.
 2. У Харкові: Кулініч Галина Василівна: +38 (057) 725-50-74, +38 (067) 799-08-36; Золотарьова Тетяна Геннадіївна +38 (050) 806-84-26; e-mail: imr_omo@ukr.net.
 3. У Вінниці: Григоренко Світлана Валентинівна (098) 334-04-57, e.mail grigorenko_svetlana@ukr.net.