Головна » Оренда і державні закупівлі » Оренда » 21.09.2017 - Інформація на право укладання договору оренди державного майна

21.09.2017 - Інформація на право укладання договору оренди державного майна

ДУ “Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України” вивчає попит бетонного майданчика площею 4,0 кв.м розташованого біля будівлі головного корпусу, з метою розміщення телекомунікаційного обладнання (АРШ – активна розподільча шафа).

Вартість майна відповідно до оцінки ринкової вартості станом на 12 червня 2017 року, становить 26970,00 грн. (двадцять шість тисяч дев’ятсот сімдесят грн 00 коп.) без ПДВ.

Початковий розмір орендної плати становить 493,23 грн (чотириста дев’яносто три грн 23 коп.) з ПДВ, визначений на підставі Методики розрахунку орендної плати, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 р. № 786 (із змінами) та орендної ставки 18%.

Попит вивчається протягом 10 робочих днів з моменту виходу відповідного номеру газети “Слобідський край“. Пропозиції приймаються за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82 та по телефону: (057)-725-50-23.

Заст. голови комісії Л.П. Єгорова