Главная » Оренда і державні закупівлі » Оренда » 04.11.2009 - Інформацiя щодо проведення конкурсу на право укладання договору оренди державного майна

04.11.2009 - Інформацiя щодо проведення конкурсу на право укладання договору оренди державного майна

Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: Державна установа «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва АМН України», 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82.

Назва та місцезнаходження: Два відкритих бетонних  майданчика загальною площею 48,0 м2 (по 24,0 кв.м кожний), ліворуч центрального фасаду головного корпусу  інституту.

Балансоутримовач: Державна установа «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва АМН України».

Орган управління: Академія медичних наук України.

Склад майна: Два відкритих бетонних  майданчика загальною площею 48,0 м2 (по 24,0 кв.м кожний)

Мета оренди: Розташування  двох торговельних кіосків, по 24 м2 кожний, з роздрібної торгівлі продовольчими товарами  та іншими видами оптової торгівлі.

Ринкова вартість майна, що пропонується в оренду: 117200 грн (сто сімнадцять  тисяч  двісті гривень 00 копійок).

Початковий розмір орендної плати становить 781,33 грн (сімсот вісімдесят одна гривня   33 коп.), визначений відповідно до Методики розрахунку і порядку використання оплати за оренду державного майна, затвердженого Постановою КМУ № 786 від 04.10.95 р. зі змінами, що вносяться до Методики № 786-95-п, виходячи з ринкової вартості, згідно зі звітом про незалежну оцінку та орендною ставкою 8,0.

Основні умови конкурсу:

 • Найвищий запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати;
 • Страхування орендованого майна на користь балансоутримувача та надання балансоутримувачу копій договору страхування орендованого майна, страхового полісу та копій платіжних доручень після укладання договору оренди протягом 30 діб.
 • Заборона суборенди, приватизації та переведення права власності на орендоване майно третім особам.
 • Зобов’язання орендаря погоджувати з балансоутримовачем внесення змін до складу орендованого майна;
 • Відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю (у т.ч. плата за землю).
 • Термін дії договору - два роки одинадцять місяців;
 • Послуги оцінювача, рецензента звіту про оцінку, опублікування у пресі оплачує переможець конкурсу.
 • Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди протягом двох тижнів з моменту повідомлення йому про визнання його переможцем конкурсу. На підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок балансоутримовача протягом 7 днів з моменту повідомлення йому про визнання його переможцем конкурсу. Внесений завдаток підлягає зарахуванню і рахунок подальших платежів за використання майна. У випадку відмови переможцем конкурсу від укладання договору оренди, завдаток поверненню не підлягає.
 • Ефективність використання об’єкта оренди за призначенням, визначеним договором оренди.
 • Проведення ремонтних робіт за власний рахунок.
 • Дотримання вимог експлуатації об’єкта оренди, в т. ч. екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних норм.
 • Утримання прилеглої території в належному санітарно-технічному стані.
 • Створення безпечних та нешкідливих умов праці.
 • Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання умов конкурсу.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
А) для учасників, які є юридичними особами:

 • заяву на участь в конкурсі.
 • проект договору оренди (пропозиція) подається у конверті з написом “На конкурс”, запечатаному печаткою учасника конкурсу;
 • документи, що посвідчують нотаріально повноваження представника юридичної особи;
 • посвідчені нотаріально копії установчих документів;
 • відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованостей;
 • довідку від учасника конкурсу про те, що відносно нього не порушено справ про банкрутство;

Б) для учасників, які є фізичними особами:

 • заяву на участь у конкурсі;
 • проект договору оренди (пропозиція) подається у конверті з написом “На конкурс”, запечатаному печаткою учасника конкурсу;
 • копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;
 • нотаріально посвідчена копія свідоцтва про реєстрацію фізичної особи, як суб’єкта підприємницької діяльності;
 • декларація про доходи за поточний період.

Заяви на участь у конкурсі з пакетами документів до них, приймаються за адресою:

м. Харків, вул. Пушкінська, 82, планово-економічний відділ.

Кінцевий термін приймання заяв на участь у конкурсі, підтвердних документів та конкурсних пропозицій: за 7 календарних днів до початку проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться  25 листопада 2009 року, в 14-00, каб. 50, через 20 календарних днів з дати опублікування в газеті “Слобідський край” за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82, контактні телефони: (8-057) 704-18-55, 704-10-68.

 

 

 

Голова комісії                                                                          Васильєв Л.Я.

Соцсети

 

Новости и события

Научно-практическая конференция молодых ученых при участии международных специалистов, посвященной Дню науки «МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА - 2016»

20 мая 2016 года ГУ «Национальный институт терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины» совместно с ГУ «Институт медицинской радиологии им. С.П. Григорьева НАМН Украины» проводит ежегодную научно-практическую конференцию молодых ученых при участии международных специалистов, посвященную дню Науки в Украине. Ведущее направление конференции - профилактика неинфекционных заболеваний в разных отраслях медицини.

Украинский Радиологический Журнал

1993 года Институт стал основателем и издателем “Украинского радиологического журнала”:

ФотоархивСмотреть архив

Grigoriev

С. П. Григорьев