Главная » Оренда і державні закупівлі » Оренда » 08.09.2009 - Інформацiя про проведення конкурсу на право укладання договору оренди державного майна

08.09.2009 - Інформацiя про проведення конкурсу на право укладання договору оренди державного майна

Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: Державна установа «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва АМН України», 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82.

Назва та місцезнаходження: нежитлове приміщення розташоване в частині вестибюля на 1 поверсі 4-х поверхоавого головного корпусу  загальною площею 4,0 м2.

Балансоутримовач: Державна установа «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва АМН України».

Орган управління: Академія медичних наук України.

Склад майна: нежитлове приміщення – 4,0 м2

Мета оренди: Розташування торговельного кіоску з  торгівлі продовольчими та не продовольчими товарами оздоровчого призначення.

Ринкова вартість майна, що пропонується в оренду: 18100,00 грн (вісімнадцять тисяч гривень 00 копійок).

Початковий розмір орендної плати становить: 271,50 грн (двісті сімдесят одна гривня     50 коп.), визначений відповідно до Методики розрахунку і порядку використання оплати за оренду державного майна, затвердженого Постановою КМУ № 786 від 04.10.95 р. зі змінами, що вносяться до Методики № 786-95-п, виходячи з ринкової вартості, згідно зі звітом про незалежну оцінку та орендною ставкою 18,0.

Основні умови конкурсу:

 • Найвищій запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати;
 • Страхування орендованого майна на користь балансоутримовача та надання балансоутримовачу копій договору страхування орендованого майна, страхового полісу та копій платіжних доручень після укладання договору оренди протягом 30 діб.
 • Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно третім особам;
 • Зобов’язання орендаря погоджувати з балансоутримовачем внесення змін до складу орендованого майна;
 • Відшкодування витрат балансоутримовача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю (у т.ч. плата за землю);
 • Термін дії договору два роки одинадцять місяців;
 • Послуги оцінювача, рецензента звіту про оцінку, опублікування у пресі оплачує переможець конкурсу;
 • Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди протягом двох тижнів з моменту повідомлення йому про визнання його переможцем конкурсу. На підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок балансоутримовача протягом 7 днів з моменту повідомлення йому про визнання його переможцем конкурсу. Унесений завдаток підлягає зарахуванню і рахунок подальших платежів за використання майна. У випадку відмови переможцем конкурсу від укладання договору оренди, завдаток поверненню не підлягає;
 • Ефективність використання об’єкта оренди за призначенням, визначеним договором оренди;
 • Проведення ремонтних робіт за власний рахунок;
 • Дотримання вимог експлуатації об’єкта оренди, в т. ч. екологічних, санітарно-епідеміологічних, противопожежних норм;
 • Утримання прилеглої території в належному санітарно-технічному стані;
 • Створення безпечних та нешкідливих умов праці;
 • Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання умов конкурсу.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
А) для учасників, які є юридичними особами:

 • заяву на участь в конкурсі;
 • проект договору оренди (пропозиція) подається у конверті з написом “На конкурс”, запечатаному печаткою учасника конкурсу;
 • документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
 • посвідчені нотаріально копії установчих документів;
 • відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованостей;
 • довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про банкротство;

Б) для учасників, які є фізичними особами:

 • заяву на участь в конкурсі;
 • проект договору оренди (пропозиція) подається у конверті з написом “На конкурс”, запечатаному печаткою учасника конкурсу;
 • копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;
 • посвідчено нотаріально свідоцтво про реєстрацію фізичної особи, як суб’єкта підприємницької діяльності;
 • декларація про доходи за поточний період.

Заяви на участь в конкурсі з пакетами документів до них, приймаються за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 82, планово-економічний відділ.

Кінцевий термін приймання заяв на участь у конкурсі, підтвердних документів та конкурсних пропозицій: за 7 календарних днів до початку проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться через 20 календарних днів з дати опублікування в газеті “Слобідський край”, за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82, контактні телефони: (8-057) 704-18-55, 704-10-68.

 

 

 

Голова комісії                                                                          Васильєв Л.Я.

Соцсети

 

Новости и события

Научно-практическая конференция молодых ученых при участии международных специалистов, посвященной Дню науки «МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА - 2016»

20 мая 2016 года ГУ «Национальный институт терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины» совместно с ГУ «Институт медицинской радиологии им. С.П. Григорьева НАМН Украины» проводит ежегодную научно-практическую конференцию молодых ученых при участии международных специалистов, посвященную дню Науки в Украине. Ведущее направление конференции - профилактика неинфекционных заболеваний в разных отраслях медицини.

Украинский Радиологический Журнал

1993 года Институт стал основателем и издателем “Украинского радиологического журнала”:

ФотоархивСмотреть архив

Grigoriev

С. П. Григорьев