Головна » Оренда і державні закупівлі » Оренда » 25.09.2017 - Інформацiя про проведення конкурсу на право укладання договору оренди державного майна

25.09.2017 - Інформацiя про проведення конкурсу на право укладання договору оренди державного майна

Назва та місцезнаходження обєкту оренди: державне нерухоме майна - нежитлові приміщення загальною площею 114,8 кв.м на 1-му поверсі радіологічного корпусу (реєстровий № 02012177.1.АААДЕА533) розташованого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82.

Балансоутримувач: Державна установа «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».

Орган управління майном: Національна академія медичних наук України.

Вартість майна відповідно до оцінки ринкової вартості станом на 29.05.17 р. становить 989 830,00 грн без ПДВ.

Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку (червень 2017 р.) становить 19 796,60 грн з ПДВ при використанні орендованого майна під розміщення суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики (апарата контактної променевої терапії та організації лікувального процесу брахітерапії з використанням джерела іонізуючого випромінювання).

Основні умови конкурсу:

1. Найбільш запропонований розмір місячної орендної плати за використання об'єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць розрахунку червень 2017 року – 19 796,60 грн (дев’ятнадцять тисяч сімсот дев’яносто шість грн. 60 коп.) з ПДВ.

2. Використання орендованого майна під розміщення апарата контактної проміневої терапії та організації лікувального процесу брахітерапії з використанням джерела іонізуючого випромінювання.

3. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.

4. Сплата орендної плати повинна забезпечуватись у вигляді завдатку в розмірі орендної плати за один місяць оренди. Для розрахунку суми цього завдатку використовується розмір орендної плати за базовий місяць оренди з урахуванням результатів конкурсу. На підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання, переможець конкурсу повинен сплатити завдаток у розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок орендодавця протягом 7 днів з моменту повідомлення йому про визначення переможцем конкурсу. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок платежу за останній місяць оренди. У випадку відмови переможця конкурсу від укладання договору оренди завдаток поверненню не підлягає.

5. Протягом місяця після укладання договору оренди застрахувати орендоване майно на суму не менше його вартості, визначену експертним шляхом на користь балансоутримувача та надати балансоутримувачеві копію договору страхування орендованого майна, страхового поліса та копій платіжних доручень в 5-денний термін з моменту отримання договору страхування. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.

6. В 5-денний термін з дня підписання договору оренди отримати дозвіл органів державного пожежного нагляду та завірену печаткою копію дозволу подати Орендодавцю в 5-денний термін з моменту отримання.

7. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації, ефективного використання, збереження об’єкта оренди, забезпечення пожежної безпеки.

8. Своєчасне виконання капітального, поточного та інших видів ремонту за рахунок орендаря за письмовою згодою Орендодавця без компенсації витрат на їх здійснення. Поточний ремонт здійснювати не рідше одного разу на рік.

9. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.

10. Заборона приватизації об’єкта оренди та передачі його в суборенду.

11. Вартість невід'ємних поліпшень орендованого майна, здійснених Орендарем за період оренди, не підлягає компенсації.

12. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності.

13. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати замовнику витрати на проведення незалежної оцінки протягом 10 календарних днів з моменту укладення договору оренди.

14. Термін дії договору оренди 2 роки 11 місяців з подальшою пролонгацією, згідно з чинним законодавством України, за умови виконання орендарем всіх обов'язків згідно з договором оренди.

15. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який становить 10 % від найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.

16. Наявність діючої ліцензії Державної Інспекції Ядерного Регулювання України на право провадження діяльності з використанням джерел іонізуючого випромінювання.

17. Довідка про досвід роботи з медичним обладнанням яке в медичних цілях використовує джерело іонізуючого випромінювання.

18. Довідка про відсутність за останні три роки будь-яких випадків, або аварійних ситуацій на підприємстві при використанні джерела іонізуючого випромінювання, які б могли вплинути на здоров'я пацієнту або персоналу.

19. Довідка про наявність персоналу з необхідним кваліфікаційним рівнем, та підтвердженим досвідом роботи з організації лікувального процесу брахітерапії безпосередньо на апараті контактної променевої терапії з використанням джерела іонізуючого випромінювання Со-60.

20. Документи які підтверджують наявність апарату контактної променевої терапії Multisource (виробництва Eckert & Ziegler BEBIG, Німеччина) з вбудованою системою «IN VIVO дозиметрії» та Плануючої системи, сумісною з системою «VARIAN Eclipse 8.9», яка дозволяє об’єднання планів опромінення.

21. Документи які підтверджують можливість надання робітникам орендодавця виконання запланованої ними науково-дослідної роботи і дисертаційного дослідження з використанням апарату контактної променевої терапії Multisource (виробництва Eckert & Ziegler BEBIG, Німеччина), який у терапевтичних цілях використовує відкрите джерело іонізуючого випромінювання Co-60.

Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Стартова орендна плата визначається згідно з Методикою розрахунку і порядком використання плати за оренду державного майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року № 786.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу;

проект договору з пропозицією щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;

інформацію про засоби зв'язку з ним.

2) відомості про претендента:

а) для юридичної особи: - документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

- завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

- довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство.

б) для фізичної особи: - копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;

- завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Конкурсні пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.

Конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди надаються уповноваженою особою учасника конкурсу в запечатаному непрозорому конверті для реєстрації, яка проводиться в день проведення конкурсу в ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» - з 10 години 30 хвилин до 10 години 50 хвилин.

Заяви на участь у конкурсі з пакетом документів приймаються за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82, канцелярія. Додаткову інформацію можна отримати за тел. (057) 725-50-15, (057) 725-50-23.

Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – 04.10.2017 р. (за 3 робочі дні до початку проведення конкурсу).

Конкурс відбудеться 10.10.2017 р. з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону в ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82, 3-й поверх, Малий зал для конференцій, к. 53 об 11:00 год.

Голова комісії __________________________ Л.Я. Васильєв