Головна » Новини та події » Новини » Тридцять років НАМН України

Тридцять років НАМН України

 


ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва» 30 років тому ввійшла до складу Національної Академії медичних наук України і стала провідним науково-медичним центром України у галузі онкології і радіології. Сфера наукової компетенції Інституту охоплює онкохірургію, променеву терапію, ядерну медицину, клінічну радіобіологію, променеву патологію, радіаційну гігієну і дозиметрію медичного опромінення. Інститут відомий створенням і впровадженням в клінічну практику різноманітних способів діагностики і лікування онкозахворювань та променевих уражень на підґрунті новітніх радіаційних, хірургічних і клітинно-молекулярних технологій, удосконаленням дозиметричного супроводу променевої терапії та розробками з оптимізації променевого навантаження на медичний персонал і пацієнтів.

Створений інноваційний проект групою співробітників інституту під керівництвом директора Красносельського М. В. було відзначено у 2021 р. Премією Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій. Кілька науковців були відзначені почесними грамотами академії за великий внесок у розвиток радіології, онкології та хірургії.

Проводиться значна практична клінічна робота: щорічно в стаціонарі лікується понад 5000 пацієнтів зі злоякісними та доброякісними пухлинами різних локалізацій. Кожного року виконується до 1500 оперативних втручань, понад 1000 хворих отримують радіотерапію, до 1000 пацієнтів – радіонуклідну терапію.

Під керівництвом НАМН України і в рамках пріоритетних напрямів розвитку медичної науки Інститут здійснює проведення на високому науковому і методичному рівнях фундаментальних і прикладних досліджень задля збереження найдорожчих цінностей — життя та здоров’я людини.