Головна » Новини та події » Новини » Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми розвитку брахітерапії в Україні» (8 листопада 2019 р., м. Харків)

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми розвитку брахітерапії в Україні» (8 листопада 2019 р., м. Харків)

Шановні колеги!

Повідомляємо про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми розвитку брахітерапії в Україні», яка відбудеться у Харкові 8 листопада 2019 року на базі ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України». Співорганізатори конференції — НАМН України, Головне управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харківський національний медичний університет.

Установа-організатор проведення заходу: ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».

Місце проведення: 61024, Харків, вул. Пушкінська, 82, конференц-зал ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».

Основні питання конференції:

Світові тенденції розвитку брахітерапії.

Можливості та перспективи сучасної брахітерапії.

Стан і перспективи розвитку сучасної брахітерапії.

Вітчизняний досвід внутріпорожнинної брахітерапії.

Клінічний досвід високотехнологічної брахітерапії.

Робочі мови заходу: українська, англійська, російська.

Технічні засоби: мультимедійний проектор.

Форми участі у заході:

виступ із доповіддю;

стендова доповідь;

виступ із доповіддю та публікація;

участь у засіданнях без доповіді.

Під час проведення заходу відбудуться виставки, презентації.

Учасники заходу отримають: сертифікат та інформаційні матеріали конференції.

Матеріали заходу будуть опубліковані у додатку до «Українського радіологічного журналу».

Адреса оргкомітету конференції:

Науково-організаційний відділ ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024, тел.: (057) 725-50-74, e.mail imr_omo@ukr.net.

Відповідальні особи:

Васильєв Леонід Леонідович, керівник групи клінічної топометрії, лікар-рентгенолог, канд мед. наук, м.тел. (099) 930-23-68, e.mail vl@imr.org.ua

Кулініч Галина Василівна, завідувачка ВНОРРДН м.тел. +38 (067) 799-08-36;

Золотарьова Тетяна Геннадіївна, м.тел. +38 (050) 806-84-26; +38 (057) 725-50-74,

До 18 жовтня 2019 р. приймаються матеріали конференції (тези) обсягом до 5 стор. машинопису в 2 примірниках, на паперовому та електронному носіях (диски CD/DVD, текстовий редактор Word, шрифт Times New Roman, розмір 14), для публікацій у додатку до «Українського радіологічного журналу». До статті слід додати супровідний лист, анотацію українською і російською мовами (до 320 знаків) та ключові слова (до 7 слів або словосполучень). Англійською мовою додати: назву, заклад, повне ПІБ, анотацію та ключові слова. Просимо обов’язково повністю вказати ім’я та по-батькові всіх авторів публікації, моб. телефони та електронну адресу. Видавничі витрати становитимуть 100 грн.

Статті за тематикою конференції приймаються до друку в «Український радіологічний журнал», занесений до переліку фахових видань Державної атестаційної комісії (ДАК) України. Вимоги до оформлення статей викладені на сайтах Інституту та «Українського радіологічного журналу» — http://medradiologia.kharkov.ua. Видавничі витрати становитимуть 50 грн за сторінку. Статті будуть надруковані у 2-му або 3-му випусках УРЖ.

Тексти, оформлені не за правилами або надіслані несвоєчасно, не реєструються. Не прийняті до друку статті не повертаються.

Матеріали для публікації та квитанції про оплату видавничих витрат слід надсилати на адресу: ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024, Україна, редакція «Українського радіологічного журналу», e.mail imr_omo@ukr.net.

Гроші за публікацію просимо надсилати на р/р 2600201681207, Укрексімбанк, Харків, МФО 351618, ОКПО 22684252 для Харківського регіонального благодійного протиракового фонду (ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024). У квитанції необхідно вказати мету платежу: на розвиток «Українського радіологічного журналу».

Анкета учасника

Науково-практичної конференції з міжнародною участю

«Актуальні проблеми розвитку брахітерапії в Україні»

(8 листопада 2019 р., м. Харків)

1.

Прізвище, ім’я та по батькові

2.

Місце роботи

3.

Посада

4. Науковий

ступінь

5.

Адреса

телефон

факс

e-mail

6.

Форма участі:

 публікація тез

 доповідь

 інше

7.

Тема доповіді/ тез

8.

Необхідне для демонстрації обладнання:

 мультимедійний проектор

 оверхед

 проектор слайдів

 інше

Просимо заповнену анкету учасника конференції надіслати на адресу оргкомітету до 25 жовтня 2019 року.