Головна » Новини та події » Новини » VI з’їзд Українського товариства радіаційних онкологів з міжнародною участю

45 - VI з’їзд Українського товариства радіаційних онкологів з міжнародною участю

Запрошуємо фахівців узяти участь у роботі VI з’їзду Українського товариства радіаційних онкологів  з міжнародною участю, який відбудеться 25–27 червня 2013 року в м. Рівне.
На з’їзді планується розглянути такі програмні питання:
1.    Забезпечення якості променевої терапії: радіаційна фізика.
2.    Променева діагностика в онкології.
3.    Нові можливості радіохемотерапії пухлин. Сучасні клінічні рекомендації з променевої терапії.
4.    Профілактика, діагностика і лікування ускладнень променевого і комбінованого лікування. Міждисциплінарний підхід до супровідної терапії в радіоонкології.
До 1 квітня 2013 р. приймаються матеріали обсягом 5–6 стор. машинопису в 2 примірниках, на паперовому та електронному носіях (диски CD/DVD, текстовий редактор Word, шрифт — Times New Roman, розмір — 14), для публікацій в «Українському радіологічному журналі», занесеному до переліку фахових видань Державної атестаційної комісії (ДАК) України. До статті слід додати супровідний лист, акт експертизи, коротку анотацію українською та російською мовами (до 320 знаків) та ключові слова (до 7 слів або словосполучень). Видавничі витрати становлять 40 грн ($5) за сторінку (включаючи весь обсяг статті), при наявності кольорових рисунків — $7 за сторінку (перераховується у гривні за її офіційним курсом до відповідної іноземної валюти, встановленим Національним банком України).
Організаційний внесок становить 200 грн для членів УТРО та 300 грн для інших учасників.
Тексти, оформлені не за правилами або надіслані із запізненням, не реєструються. Не прийняті до друку статті автору не повертаються.
Матеріали для публікації та квитанції про оплату видавничих витрат слід надсилати на адресу: О.К. Кононенко, ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024, Україна.
Гроші за публікацію просимо надсилати на р/р 2600201681207, Укрексімбанк, Харків, МФО 351618, ОКПО 22684252 для Харківського регіонального благодійного протиракового фонду (ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024). У квитанції необхідно вказати мету платежу: на розвиток «Українського радіологічного журналу».
Адреса оргкомітету з’їзду:
Науково-організаційний відділ ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024.
Тел.: (057) 704-10-62, 704-10-64; факс: (057) 704-02-02,
e.mail imr_omo@mail.ru

Анкета

 

учасника VI з’їзду Українського товариства радіаційних онкологів з міжнародною участю

 

(25–27 червня 2013 року, м. Рівне)

 

1.

Прізвище, ім’я та по батькові

 

2.

Місце роботи

 

3.

Посада

 

4. Науковий

    ступінь

 

5.

Адреса

 

телефон

 

факс

 

e-mail

 

6.

Форма участі:

 публікація тез

 доповідь

 інше

7.

Тема доповіді/ тез

 

 

 

 

 

 

 

8.

Необхідне для демонстрації обладнання:

 мультимедійний проектор

 оверхед

 проектор слайдів

 інше

 

Просимо заповнену анкету учасника з’їзду надіслати на адресу оргкомітету до 25 травня 2013 року.

 

Оргкомітет