Головна » Новини та події » Новини » Офіційна позиція колективу медиків-науковців Національної академії медичних наук України з приводу неправдивої інформації, розповсюдженої керівництвом МОЗ України, про діяльність Академії

Офіційна позиція колективу медиків-науковців Національної академії медичних наук України з приводу неправдивої інформації, розповсюдженої керівництвом МОЗ України, про діяльність Академії

На превеликий жаль, коли перед Україною постають виклики і загрози, насамперед такі, як військовий конфлікт на Сході держави та анексія окремих територій, і виникає потреба в об’єднанні, на сторінці у Facebook в.о. Міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун розміщується неправдива інформація та робляться безпідставні висновки щодо витрачання бюджетних коштів науковими установами Національної академії медичних наук України (далі – НАМН України, Академія) нібито на «фейкові пілотні проєкти». Маніпулюючи фактами, робляться дописи у соціальних мережах, що установи НАМН України не доступні громадянам України, а працівники Академії чинять опір медичній реформі. Це не перша спроба очільниці МОЗ України безпідставно звинувачувати НАМН України, в надії приховати невдачі та прорахунки, допущені нею та її командою за останні роки.

Прийшов час аргументовано спростувати дописи пані Супрун.

Відповідно до статті 20 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я» НАМН України, яка об’єднує 36 бюджетних наукових установ, є вищою науковою медичною установою України із статусом самоврядної організації і незалежною у проведенні досліджень і розробці напрямів наукового пошуку. З часу свого заснування Академія є невід’ємною частиною єдиного медичного простору і не потребує повторного включення. Виконуючи завдання, визначені чинним законодавством та Статутом, лише за один 2018 рік Академією забезпечено впровадження загалом по усіх лікувальних установах країни 781 нового методу: лікування (386), діагностики (324), профілактики захворювань (75).

В Україні розпочато медичну реформу і НАМН України активно та виважено долучається до процесу реформування. Вивчаючи причини та механізми розвитку хвороб, розробляючи методи їх діагностики, лікування і профілактики, апробуючи теоретичні, в т. ч. фундаментальні наукові розробки, клінічними підрозділами наукових установ НАМН України надається високоспеціалізована, високотехнологічна медична допомога усьому населенню України без винятку. Кожен громадянин України має вільний доступ для отримання медичної допомоги в наукових установах НАМН України. Тільки у 2018 році медичну допомогу в установах Академії отримали понад 820 тис. хворих, зроблено оперативних втручань близько 100 тис. пацієнтів. Серед пролікованих хворих 60% відноситься до вищих категорій складності (4-ї та 5-ї).

Зважаючи на важливість і гостроту необхідності адекватного реагування на обставини життєдіяльності суспільства в сфері охорони здоров’я і медичного забезпечення колектив Академії усвідомлює роль української медичної науки для подальшого розвитку системи охорони здоров’я в країні і тому вважає окремим питанням державної ваги реформування та подальший розвиток НАМН України, а також участь Академії та її наукових установ у процесі впровадження реформи зі зміни фінансування закладів охорони здоров`я, якою передбачається перехід від фінансування ліжко-місця до фінансування медичної послуги для конкретного пацієнта. Такий перехід в системі практичної охорони здоров’я беззаперечно є вагомим та давно назрілим кроком з оптимізації витрат на медичне обслуговування населення, зокрема в контексті стратегічних планів реформування галузі на принципах страхової медицини.

Ще задовго до включення в 2020 році в реформування закладів надання третинного рівня медичної допомоги НАМН України розпочала підготовку до нових механізмів фінансування наукових установ.

За ініціативи Міністерства фінансів України та НАМН України на державному рівні було прийнято рішення щодо впровадження в провідних установах Академії пілотного проекту – нової моделі фінансового забезпечення надання високоспеціалізованої медичної допомоги. До пілотного проекту у 2017 році були включені найкращі наукові установи Академії –Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова, Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова, Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова, Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска», які виконують надскладні та високотехнологічні операції, розробляють та удосконалюють методи лікування тяжких захворювань.

Проте, попри виділені бюджетні кошти на реалізацію пілотного проекту, його запуск фактично відбувся лише наприкінці 2017 року, оскільки методика розрахунку вартості медичних послуг була затверджена наказом МОЗ України тільки 20.09.2017 (№ 1123/64) та вступила в дію після реєстрації в Міністерстві юстиції України 07.11.2017. Затверджена ця методика постановою Уряду 27 грудня 2017 року. Тарифи на медичні послуги учасниками пілоту були розраховані згідно цієї методики та затверджені наказом МОЗ України від 28.09.2017 № 1189 (наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.11.2017 за № 1357/31225). Отже, зазначене в дописі пані Супрун – «ціни беруться «зі стелі», «це субсидіювання закладів НАМНУ, які не хочуть по-чесному прорахувати і задекларувати вартість своїх послуг, бо потребують постійної можливості маніпулювати цими цифрами» – є фейком, оскільки і методика розрахунку вартості і тарифи на медичні послуги були затверджені наказами МОЗ України за підписом очільниці Міністерства.

Висновки, наскільки вказана методика «унікальна» і як тарифи, розраховані за її правилами відображають реальні витрати установ Академії при наданні медичних послуг, ми чекаємо від фахівців Рахункової палати, які досліджують ці питання в учасників пілотного проекту. Маємо надію, що ці висновки будуть враховані в подальшому при застосуванні даної методики при розрахунку тарифів та укладанні договорів Національною службою здоров`я України (далі – НСЗУ). Слід також зазначити, що пілотний проект – експеримент, в ході якого можуть бути відпрацьовані різні методики формування тарифів на медичні послуги. Пілот продовжувався у 2018-2019 роках, проблемних питань багато і шляхи їх вирішення опрацьовуються в Академії. До включення в реалізацію пілотного проекту на сьогодні проходять підготовку ще 4 наукові установи Академії.

Слід зазначити, що на початку пілотного проекту на спільних нарадах у Міністерстві фінансів України МОЗ України брало участь в обговоренні питань його реалізації. З 2018 року МОЗ України припинило брати участь у нарадах та обговореннях питань пілотного проекту.

Щодо ствердження пані Супрун про обов’язковість автономізації наукових установ НАМН України та укладання договорів з НСЗУ.

Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» з 1 січня 2020 року надання громадянам необхідних медичних послуг та лікарських засобів для всіх видів медичної допомоги (в т.ч. високоспеціалізованої) має здійснюватися за програмою медичних гарантій згідно укладених договорів між закладом охорони здоров’я незалежно від форми власності чи фізичною особою – підприємцем, яка в установленому законом порядку одержала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та Уповноваженим органом (НСЗУ).

Згідно з частиною 12 статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я» за організаційно-правовою формою заклади охорони здоров’я державної власності можуть утворюватися та функціонувати як казенні підприємства або державні установи.

Відповідно до частини 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» (від 06.04.2017 року № 2002-VIII) державні та комунальні заклади охорони здоров’я – бюджетні установи можуть реорганізовуватися в казенні підприємства або комунальні некомерційні підприємства. Не підлягають реорганізації в казенні підприємства та/або комунальні некомерційні підприємства заклади охорони здоров’я Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної пенітенціарної служби України, а також інші заклади охорони здоров’я відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

На підставі вказаної норми Закону України № 2002-VIII був розроблений проект постанови Кабінету Міністрів України, що затверджує перелік державних наукових установ Академії, що не підлягають реорганізації в казенні підприємства та/або комунальні некомерційні підприємства, з терміном дії до 31 грудня 2020 року. Зазначений проект був підтриманий Урядовим комітетом з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності (протокол № 5 від 08.08.2019).

Наукові установи Академії мають ліцензії МОЗ України на провадження господарської діяльності з медичної практики. Проте, основним видом діяльності за КВЕД усіх наукових установ Державною службою статистики України визначено код 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

НАМН України – це самоврядна наукова організація, заснована на державній власності, є неприбутковою державною бюджетною установою. Організаційна побудова, матеріально-фінансове забезпечення та гарантії діяльності Академії та її наукових установ здійснюються згідно з положеннями, встановленими Законами України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їхнього майна».

Відповідно до частини 15 статті 7 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» у складі 31 наукової установи функціонують структурні лікувально-діагностичні підрозділи (клінічні та поліклінічні відділення), ліжковий фонд яких у 2018 році становив 7108 ліжка, в т.ч. 1000 – для дітей (з них 65 – для новонароджених), які не мають статусу окремих юридичних осіб чи відокремлених підрозділів. Діяльність наукових та клінічних підрозділів в наукових установах НАМН України є неподільною, оскільки хворобу можна вивчати тільки досліджуючи її перебіг у пацієнта. Відсутність клінічних підрозділів у складі наукових установ НАМН України може призвести до унеможливлення здійснювати наукову діяльність та ліквідації медичної науки в країні.

Згідно зі статтею 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я» кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів, призначені на охорону здоров’я, використовуються, зокрема, для забезпечення медичної допомоги населенню, фінансування державних цільових і місцевих програм охорони здоров’я та фундаментальних наукових досліджень у цій сфері. Фінансове забезпечення державних та комунальних закладів охорони здоров’я – бюджетних установ здійснюється відповідно до бюджетного законодавства.

Особливістю та принциповою відмінністю лікувально-діагностичних підрозділів (клінік, клінічних підрозділів) наукових установ НАМН України від звичайних закладів охорони здоров’я (лікарень) є їх наукова та навчальна спрямованість. Вони не мають характерної юридичної ознаки звичайного закладу охорони здоров’я, а саме – статусу юридичної особи або відокремленого підрозділу (ст. 3 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»).

Про головне.

З початку антитерористичної операції на сході країни наказом НАМН України від 09.05.2014 № 37 створено оперативний штаб, спеціалізовані бригади, в т.ч. хірургічного профілю для своєчасного надання невідкладної медичної допомоги постраждалим, та мобільні бригади для виїзду на місце подій для забезпечення надання необхідної медичної допомоги постраждалим. Усім науковим установам доручено забезпечити прийом постраждалих, які потребують невідкладної допомоги.

Наказом НАМН України від 03.07.2014 № 58 створено спеціальну групу з розробки рекомендацій і супроводу реалізації заходів в надзвичайний період для відповідних міністерств, відомств та установ за напрямами діяльності: радіаційна безпека, хімічна безпека, біологічна безпека, екологічна безпека, технологічна безпека.

Відповідно до наказу НАМН України від 01.09.2014 № 66, у зв’язку з постійними надходженням постраждалих до клінік наукових установ Академії, у кожній науковій установі створено по дві мобільні (пересувні) високотехнологічні бригади за профілем наукової установи.

11 жовтня 2014 року НАМН України укладено дві угоди з Службою безпеки України та Міністерством внутрішніх справ України щодо надання високоспеціалізованої високотехнологічної медичної допомоги співробітникам СБУ, МВС України та військовослужбовцям Національної гвардії України, які постраждали у період виконання обов’язків у зоні проведення антитерористичної операції.

На виконання Указу Президента України № 880/2014 від 14.11.2014, рішення РНБО України від 04.11.2014 «Про невідкладні заходи із забезпечення державної безпеки», наказу НАМН України від 21.11.2014 № 84 у клініках наукових установ розгорнуто 550 ліжок для забезпечення лікування та реабілітації учасників бойових дій, забезпечено цілодобовий прийом постраждалих, які потребують невідкладної медичної допомоги.

У лютому 2015 року НАМН України укладено договір з Центральним клінічним госпіталем Державної прикордонної служби України про надання високоспеціалізованої високотехнологічної медичної допомоги військовослужбовцям та співробітникам Державної прикордонної служби України у зоні здійснення антитерористичної операції.

Згідно з спільним наказом Міністерства оборони України, МОЗ України, МВС України, СБУ, НАМН України від 13.05.2015 № 207/272/556/311/34, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04.06.2015 за № 647/27092, НАМН України є членом Військово-цивільного координаційного штабу медичної допомоги при Міністерстві оборони України.

Спільним наказом Міністерства оборони України та МОЗ України від 07.02.2018 № 49/180, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.02.2018 за № 252/31704, затверджено Перелік закладів охорони здоров’я та державних установ НАМН України, що залучаються для надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів військових формувань та правоохоронних органів, особам рядового і начальницького складу та поліцейським, які беруть участь в антитерористичній операції та здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або в умовах запровадження воєнного чи надзвичайного стану, до якого включено державні наукові установи Академії.

З початку військових дій на сході країни НАМН України забезпечена цілодобова госпіталізація військовослужбовців, потерпілих з зони АТО (ООС). Станом на 12.08.2019 проліковано та проконсультовано 15,7 тис. військовослужбовців та близько 100 тис. пацієнтів з Донецької та Луганської областей.

Постає питання, чому очільницею МОЗ України відверто не враховується норма частини 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» (від 06.04.2017 року № 2002-VIII), та той факт, що НАМН України – це перш за все наукова державна установа, яка разом із медичними підрозділами Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України стоїть на захисті державної безпеки, забезпечуючи лікування тяжких поранених учасників з зони АТО (ООС) та усіх постраждалих від збройного конфлікту.

Слід зазначити, що НСЗУ не готова до укладання та виконання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з казенними підприємствами або комунальними некомерційними підприємствами. У НСЗУ відсутня захищена інформаційна система, яка відповідає вимогам Законів України «Про державну таємницю», «Про національну безпеку України», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», «Про електронні документи та електронний документообіг», і не виключає безконтрольний доступ будь-яких осіб до інформації про стан перебігу захворювань пацієнтів. Підтвердженням цього є дані Офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України (ПРОЗОРРО-https://zakupki.com.ua/tender/5431754) про проведення у серпні 2019 року замовником Національною службою здоров’я України тендерних процедур (відкритих торгів) із закупівлі послуг з обробки даних: «Послуги зі зберігання та обробки даних системи eHealth у формі хмарного (віртуального) дата центру» зі строком їх поставки до 31.12.2019.

Незважаючи на відсутність у НСЗУ захищеної інформаційної системи на адресу НАМН України надійшло звернення МОЗ України від 30.05.2019 № 01-05-47/14144 за підписом заступника Міністра П. Ковтонюка щодо отримання інформації з баз даних наукових установ Академії, складених на підставі карт всіх пацієнтів, які вибули із стаціонару (форма № 066/о), з метою проведення консультацій з укладання договорів між НСЗУ та науковими установами НАМН України. При цьому, у листі МОЗ України зазначено електронну адресу співробітника НСЗУ, на яку необхідно надати вищевказану інформацію, а саме Albina.Voloshyna@nszu.gov.ua, що не гарантує захищеність інформації про мільйони пацієнтів Академії.

Крім цього, станом на 16 серпня 2019 року не оприлюднені тарифи (можливо і не затверджені) на послуги з надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Зазначене може призвести до відсутності фінансування закладів охорони здоров`я з 1 січня 2020 року.

На жаль, сумними фактами на сьогодні, завдяки діям очільниці МОЗ України, є відсутність будь-якого професійного діалогу медичної спільноти України з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я – МОЗ України, відсутність наукового обґрунтування започаткованої медичної реформи.

Колектив Академії не може надалі погоджуватися з необґрунтованими, не прорахованими кроками, які можуть призвести до руйнації медицини в Україні.

Ми не можемо допустити ліквідації медичної науки.

Реорганізація наукових установ НАМН України в казенні підприємства без урахування їх статусу державних наукових установ України, які здійснюють фундаментальні дослідження, організовують, проводять та координують прикладні дослідження у відповідних напрямках медичної науки та практики, призведе до незворотної втрати висококваліфікованих медичних кадрів та унікальних наукових об’єктів, що становлять національне надбання.

Колектив Академії за медичну реформу і готовий співпрацювати з усіма зацікавленими сторонами у реформуванні системи охорони здоров`я еволюційним шляхом, з відповідним науковим обгрунтуванням.

При цьому, зауважимо, що і Академія і вся країна, мали б бути поінформовані про результати автономізації закладів охорони здоров`я, що надають третинну високоспеціалізовану медичну допомогу і підпорядковані МОЗ України. Як будуть працювати в нових економічних умовах такі заклади, як населення України отримає гарантований пакет медичних послуг у цих новостворених казенних підприємствах, і ще багато питань….. Слава Україні!!!