Головна » Новини та події » Новини » Зміна назви Українського Радіологічного Журналу

Зміна назви Українського Радіологічного Журналу

Об’ява

Зміна назви Українського Радіологічного Журналу

 

Увага! Повідомляємо нашим читачам та авторам публікацій, що з 2020 року назва журналу змінюється на Український Радіологічний та Онкологічний Журнал.

Саме під такою назвою журнал буде перереєстровано в Переліку наукових фахових видань України. Документи направлено в Міністерство юстиції України, Центр державної реєстрації.

Український Радіологічний та Онкологічний Журнал публікуватиме оригінальні результати клінічних і лабораторних досліджень в царині онкології, радіології, радіаційної біології, радіаційної гігієни, медичної фізики, а також медичної освіти і політики охорони здоров’я у вказаних галузях.

УРОЖ буде мультидисциплінарним журналом, публікації якого будуть адресовані широкому колу онкологів, радіологів, променевих терапевтів, радіобіологів, медичних фізиків, фахівців з променевої діагностики, ядерної медицини, радіаційної медицини, радіаційної гігієни тощо.

Журнал буде фаховим за спеціальностями: радіологія, онкологія, (медичні науки) та радіобіологія (біологічні науки).

Тематику публікацій в журналі буде розширено і вона включатиме такі напрями:

- Радіаційна онкологія. Променева і хіміопроменева терапія пухлинних захворювань;

- Променева діагностика;

- Ядерна медицина;

- Онкохірургія; онкогінекологія;

- Інтенсивна терапія гострих станів, анестезіологічне забезпечення та реабілітація онкологічних хворих;

- Інтервенційна радіологія та міні-інвазивна інтервенційна онкологія;

- Клінічна онкологія та онкофармакологія;

- Паліативна допомога та психологічна підтримки онкохворих;

- Дитяча онкологія;

- Променева патологія. Діагностика, профілактика і лікування ятрогенних ефектів медичного опромінення (у т.ч. променевих уражень та вторинних раків);

- Клінічна радіобіологія(дослідження на людині);

- Експериментальна онкологія та експериментальної радіобіологія(дослідження на ссавцях, нормальних і пухлинних клітинах);

- Медична радіаційна фізика. Дозиметричне забезпечення променевої терапії, променевої діагностики та інших радіаційних медичних процедур;

- Радіаційна гігієна і радіаційна безпека медичного персоналу і пацієнтів;

- Інші розділи радіології та онкології.

Журнал прийматиме до розгляди рукописи статей українською чи англійською мовами. Формат публікацій:

  • - Оригінальні дослідження
  • - Огляди літератури
  • - Випадки с практики
  • - Лекції
  • - Дайджест

 

Склад Редакційної колегії Українського Радіологічного та Онкологічного Журналу:

Головний редактор: Красносельський Микола Віллєнович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини Харківського Національного Університету ім. В.Н. Каразина; директор ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».

Заступник Головного редактора: заступник директора з наукової роботи, старший науковий співробітник, канд. біол. наук Вінніков Володимир Анатолійович.

Відповідальний секретар журналу: старший науковий співробітник, завідувачка відділу наукової організації розвитку радіологічної допомоги населенню канд. мед. наук Кулініч Галина Василівна.