Головна » КЛІНІКА » ВІДДІЛ РАДІОЛОГІЇ » Відділення ядерної медицини

Відділення ядерної медицини

Галина Василівна Кулініч
Керівник підрозділу:
Васильєв Леонід Якович
канд. мед. наук,
старший науковий співробітник
Тел.: (057) 725-50-68

Підрозділ створено у 1923 р. як радіотерапевтичне відділення, з 1958 р. — кабінет кобальтотерапії; з 1969 р. — відділення радіоізотопної діагностики; з 1984 р. — відділення радіоізотопної діагностики і радіонуклідної терапії; з 2012 р. — відділення ядерної медицини.

Відділення очолювали: перша в СРСР та друга у світі, після Марії Кюрі, жінка-радіолог Г. Г. Ченч (1923–1941 рр.); канд. мед. наук Т. П. Суботіна (1944–1946 рр.); І. Ф. Зерницький (1946–1947 рр.); канд. мед. наук Ю. Ю. Лантодуб (1948 р.); М. О. Бакальчук (1949–1950 рр.); канд. мед. наук Б. М. Варшавський (1953–1958 рр.); канд. мед. наук Є. О. Базлов (1959–1968 рр.); Ю. Ю. Лантодуб (1969–1973 рр.); В. І. Іваницька (1974–1978 рр.); канд. мед. наук Л. І. Федорова (1978–1979 рр.); канд. мед. наук Ю. І. Тарасенко (1979–1981 рр.); канд. мед. наук С. І. Роздільський (1984–1990 рр.); канд. мед. наук. Л. Я. Васильєв (1991–1992 рр.); з 1993 р. і до цього часу — канд. мед. наук Г. І. Ткаченко.

У відділенні працюють фахівці високої кваліфікації. Провідні спеціалісти: канд. мед. наук, старш. наук. співроб. Г. В. Грушка; канд. мед. наук, старш. наук. співроб. Н. І. Луховицька; канд. мед. наук, старш. наук. співроб. О. М. Астап’єва; канд. мед. наук А. С. Савченко.

Основним напрямком науково-практичної діяльності відділення є розробка і впровадження нових методів ранньої діагностики і лікування онкологічних і неонкологічних захворювань.

У відділенні ефективно лікуються хворі на рак щитоподібної залози, гіпертиреоз, гіпотиреоз, аутоімунний тиреоїдит, на поліцитемію, на також з метастатичним ураженням скелета за допомогою різних радіофармацевтичних препаратів: 131-І, 32-P, 89-Sr, 153-Sm.

Щорічно у відділенні лікується близько 900–1000 пацієнтів. Радіонуклідне дослідження  виконується близько 1000 пацієнтам.

Вперше в Україні на базі відділення почали застосовувати 131-І-MIBG у хворих з медулярним тироїдним раком.

Співробітники підрозділу володіють сучасними методами:

– пункційної біопсії пухлинних утворень (цитологічне дослідження);

– дослідження функцій щитоподібної залози, нирок, лімфатичної та кісткової систем.

Основні досягнення відділення:

– розроблено нові способи ранньої діагностики метастазів у сторожові лімфатичні вузли раку щитоподібної залози; радіонуклідної діагностики йодонегативних рецидивів та метастазів диференційованого раку щитоподібної залози, а також тироїдного мікрораку;

– розроблено нові способи лікування радіойодорезистентних метастазів та рецидивів диференційованого раку щитоподібної залози і таргетної терапії йодонегативних рецидивів та метастазів раку щитоподібної залози, а також визначення показань до проведення радіойодотерапії тироїдної мікрокарциноми.

Захищено 4 докторські: д-р мед. наук Ю. Е. Лівергант «Лечебное применение радиоактивного йода при диффузном токсическом зобе и некоторых заболеваниях сердечно-сосудистой системы», 1969 р.; д-р мед. наук В. В. Шишкіна « Полицитемия (клинико-радиологическое исследование)», 1971 р.; д-р мед. наук Е. Д. Чеботарьова «Эффективность последствия радиойодтерапии и хирургического лечения больных тиреотоксикозом (клинико-радиологический исследования)», 1972 р.; д-р мед. наук Н. І. Афанасьєва «Патогенетичне обґрунтування застосування комплексу променевих методів дослідження в диспансерному нагляді учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС із тиреоїдною патологією» 2001 р. та 11 кандидатських дисертацій (Н. П. Лизогуб, Л. І. Федорова, Ю. О. Нагулін, С. І. Роздільський, І. М. Лозинська, І. М. Сорокін, Я. Е. Вікман, Л. Я. Васильєв, О. М. Астап'єва, Г. В. Грушка, Н. І. Луховицька) з проблем патології щитоподібної залози, променевої діагностики функціонального стану легень, нирок, печінки, центральної гемодинаміки при онкологічних захворюваннях, ускладненнях променевої терапії.

За останні 10 років опубліковано понад 100 наукових робіт у провідних фахових виданнях України та за кордоном. Отримано 14 патентів на корисні моделі.

Графік прийому пацієнтів

(кабінет № 69) 

Понеділок Заслужений лікар України, канд. мед. наук, старш. наук. співроб. Г.І. Ткаченко
Вівторок Канд. мед. наук, старш. наук. співроб. О.М. Астап’єва
Середа Канд. мед. наук, старш. наук. співроб. Н.І. Луховицька
Четвер Канд. мед. наук, старш. наук. співроб. Г.В. Грушка
П’ятниця Канд. мед. наук А.С. Савченко