Головна » КЛІНІКА » ВІДДІЛ ОНКОЛОГІЧНОЇ ХІРУРГІЇ » Відділення гінекологічної онкології

Відділення гінекологічної онкології

Олександр Альбертович Міхановський
Керівник підрозділу:
МІХАНОВСЬКИЙ Олександр Альбертович
д-р мед. наук, професор
Конт. телефон: (057)725-50-65, (+38)067-577-93-07

 

Підрозділ було засновано ще у 1922 р. як гінекологічний у складі стаціонарного відділення; з 1968 р. — відділ радіаційної гінекології; з 1970 р. — відділення радіоізотопної терапії; з 1979 р. — відділення променевої терапії; з 1985 р. — у складі відділення променевої та комплексної терапії; з 1990 р. — відділення онкогінекології; з 2015 р. — відділення онкологічної гінекології.

Відділення очолювали: І. П. Корхов (1922–1937 рр.); д-р мед. наук, проф. Н. М. Какушкін (1938–1941 рр.); канд. мед. наук. Т.П. Щекотова (1942–1944 р.); д-р мед. наук, проф. Д. Є. Шмундак (1945–1949 рр.); д-р мед. наук, проф. С.І. Павленко (1949–1972 рр.); канд. мед. наук В. О. Кисличенко (1973–1989 р.); канд. мед. наук, доцент І. М. Вусик (1990–1993 рр.); з 2000 р. – д-р мед. наук, проф. О. А. Міхановський.

Тепер у відділенні працюють: докт. мед. наук. В. С. Сухін, канд. мед. наук,. І. М. Кругова, канд. мед. наук Ю. В. Харченко, лікарі Н. М. Щит, Н. В. Федоренко, М. А. Теплова, Ю. А. Богдан.

Співробітники відділення надають спеціалізовану консультативну допомогу та виконують хірургічний етап лікування хворих з пухлинними та передпухлинними захворюваннями жіночих геніталій.

Основним напрямком наукової та клінічної роботи підрозділу є розробка нових комбінованих методів лікування хворих на рак тіла матки, шийки матки та яєчників з використанням неоад’ювантної хіміо- та хіміопроменевої терапії, а також гормонотерапії раку яєчників.

Головні досягнення відділення:

– визначені особливості променевого і кріопроменевого патоморфозу аденокарциноми ендометрія в залежності від дози променевої терапії;

– оцінено абластику хірургічних утручань у хворих на рак тіла матки з передопераційним курсом хіміопроменевої терапії;

– розроблено математичну модель прогнозування глибини кріонекрозу біологічної тканини у хворих на рак тіла матки;

– оцінено інформативність пухлинного маркера SCC при моніторингу лікування хворих на рак шийки матки;

– визначено ультраструктурні особливості раку яєчників після проведення хіміотерапії.

Розроблені та впроваджені в практику такі методи лікування хворих на рак жіночих геніталій:

– комбінованого та поєднаного променевого лікування хворих на рак тіла матки з передопераційною кріодеструкцією пухлини;

– комбінованого лікування хворих на на рак тіла та шийки матки з передопераційним курсом променевої терапії;

– комплексного лікування задавнених форм раку яєчників з використанням неоад'ювантної хіміотерапії.

Співробітниками відділення опубліковано: більше 200 статей, 100 тез, 3 монографії, 8 навчальних посібників, 5 методичних рекомендації, 10 інформаційних листів, отримано 20 патентів на винаходи та корисні моделі.

З 1996 р. у відділенні захищено 2 докторських та 6 кандидатських дисертацій.

Провідні фахівці постійно беруть участь у наданні консультативної допомоги населенню різних регіонів країни.

Запис хворих у регістратурі поліклініки з 9.00 до 11.00.

Години прийому онкогінеколога: з 9.00 до 14.00, щоденно, каб. № 105, 106.

Консультативний прийом зав. відділення, д-р мед. наук, проф. О. А. Міхановського у четвер з 10.00 до 15.00.