Головна » КЛІНІКА » ВІДДІЛ ОНКОЛОГІЧНОЇ ХІРУРГІЇ » Відділення онкогінекології

Відділення онкогінекології

Олександр Альбертович Міхановський
Керівник підрозділу:
МІХАНОВСЬКИЙ Олександр Альбертович
д-р мед. наук, професор
Конт. телефон: (057)725-50-65, (+38)067-577-93-07

 

Підрозділ було засновано ще у 1922 р. як гінекологічний у складі стаціонарного відділення; з 1968 р. — відділ радіаційної гінекології; з 1970 р. — відділення радіоізотопної терапії; з 1979 р. — відділення променевої терапії; з 1985 р. — у складі відділення променевої та комплексної терапії; з 1990 р. — відділення онкогінекології; з 1993 р. — у складі хірургічного відділу; з 2000 р. — відділення онкогінекології.

Відділення очолювали: І. П. Корхов (1922–1937 рр.); д-р мед. наук, проф. Н. М. Какушкін (1938–1941 рр.); канд. мед. наук. Т.П. Щекотова (1942–1944 р.); д-р мед. наук, проф. Д. Є. Шмундак (1945–1949 рр.); д-р мед. наук, проф. С.І. Павленко (1949–1972 рр.); канд. мед. наук В. О. Кисличенко (1973–1989 р.); канд. мед. наук, доцент І. М. Вусик (1990–1993 рр.); з 2000 р. – д-р мед. наук, проф. О. А. Міхановський.

Тепер у відділенні працюють: канд. мед. наук, старш. наук. співроб. І. М. Кругова, канд. мед. наук, старш. наук. співроб. О. В. Слободянюк, доктор мед. наук, старш. наук. співроб. В. С. Сухін, лікарі Л. Д. Скрипнік, Н. М. Щит, Н. В. Федоренко, М. А. Теплова, Ю. В. Харченко, Ю.А. Богдан.

Співробітники відділення надають спеціалізовану консультативну допомогу та виконують хірургічний етап лікування хворих з пухлинними та передпухлинними захворюваннями жіночих геніталій.

Основним напрямком наукової та клінічної роботи підрозділу є розробка нових комбінованих методів лікування хворих на рак тіла матки (РТМ), шийки матки та яєчників з використанням неоад’ювантної хіміо- та хіміопроменевої терапії.

Головні досягнення відділення:

– визначені особливості променевого і кріопроменевого патоморфозу аденокарциноми ендометрія в залежності від дози променевої терапії;

– оцінено абластику хірургічних утручань у хворих на рак тіла матки з передопераційним курсом хемопроменевої терапії;

– розроблено математичну модель прогнозування глибини кріонекрозу біологічної тканини у хворих на рак тіла матки;

– оцінено інформативність пухлинного маркера SCCA при моніторингу лікування хворих на рак шийки матки;

– визначено ультраструктурні особливості раку яєчників після проведення хемотерапії.

Розроблені та впроваджені в практику такі методи лікування хворих на рак жіночих геніталій:

– комбінованого та поєднаного променевого лікування хворих на рак тіла матки з передопераційною кріодеструкцією пухлини;

– хіміокомбінованого лікування хворих на на рак тіла та шийки матки з передопераційним курсом променевої терапії;

– хіміокомплексного лікування задавнених форм раку яєчників з використанням неоад'ювантної хемотерапії.

Співробітниками відділення опубліковано: 105 статей, 62 тези, 7 навчальних посібників, 3 методичних рекомендації, 1 інформаційний лист, отримано 13 патентів на винаходи та корисні моделі.

З 1996 р. у відділенні захищено 1 докторську та 5 кандидатських дисертацій.

Провідні фахівці постійно беруть участь у наданні консультативної допомоги населенню різних регіонів країни.

Керівника підрозділу проф. О. А. Міхановського включено до складу спеціалізованої ради Д. 64.609.01 з онкології, променевої діагностики, променевої терапії та хірургії при Харківській медичній академії післядипломної освіти, він також є головним онкогінекологом Харківського департаменту охорони здоров'я і професором кафедри онкології Харківського національного медичного університету.

Прийом у поліклініці інституту ведуть:

канд. мед. наук, старш. наук. співроб. Ірина Миколаївна Кругова;

канд. мед. наук, старш. наук. співроб. Ольга Володимирівна Слободянюк;

доктор мед. наук, старш. наук. співроб. Владислав Сергійович Сухін;

лікар Лариса Дмитрівна Скрипнік;

лікар Наталія Миколаївна Щит.

Запис хворих у регістратурі поліклініки з 9.00 до 11.00.

Години прийому онкогінеколога: з 9.00 до 14.00, щоденно, каб. № 5.

Консультативний прийом зав. відділення, д-р мед. наук, проф. О. А. Міхановського у четвер з 10.00 до 15.00.