Головна » Новини та події » Конференції » Науково-практична конференція «Радіаційна безпека персоналу та пацієнтів при рентгенодіагностиці» 25-26 травня 2011 р., Харків

Науково-практична конференція «Радіаційна безпека персоналу та пацієнтів при рентгенодіагностиці» 25-26 травня 2011 р., Харків

Запрошуємо фахівців узяти участь у роботі науково-практичної конференції, яка відбудеться 25—26 травня 2011 р. у Харкові. На конференції планується розглянути такі програмні питання:

1. Вимоги до організації радіаційного контролю в рентгенодіагностичних кабінетах.

2. Питання контролю якості та її забезпечення при проведенні рентгенодіагностичних досліджень.

3. Вимоги до організації ліцензування рентгенівських кабінетів та проведення метрологічної атестації рентгенівських апаратів.

4. Забезпечення радіаційної безпеки персоналу, пацієнтів та населення.

5. Питання організації та проведення контролю індивідуальних доз персоналу рентгенодіагностичних кабінетів.

6. Стан питання щодо встановлення національних діагностичних рівнів медичного опромінення пацієнтів при рентгенологічних дослідженнях. Організація контролю індивідуальних доз пацієнтів.

7. Основні вимоги до контролю пересувних та індивідуальних засобів радіаційного захисту та питання його організації.

8. Пропозиції щодо видання нової редакції державних Сан П і Н «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур та підготовки комплекту необхідних методичних документів для рентгенівських кабінетів з питань радіаційної безпеки та радіаційного захисту.

До 1 березня 2011 р. приймаються матеріали: обсягом 5—6 стор. машинопису, на паперовому та електрон¬ному носіях (диски CD/DVD, текстовий редактор MS Word, шрифт — Times New Roman, розмір — 14), які будуть опубліковані в «Українському радіологічному журналі», занесеному до переліку фахових видань ВАК України. Статті слід надсилати із супровідним листом, актом експертизи, короткою анотацією російською мовою (до 320 знаків) та ключовими словами (до 7 слів або словосполучень). Видавничі витрати становлять 100 грн за кожну статтю.

Матеріали для публікації та квитанції про оплату видавничих витрат слід надсилати на адресу:

О.К. Кононенко, ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024, Україна.

Гроші за публікацію просимо надсилати на р/р 2600201681207, Укрексімбанк, Харків, МФО 351618, ОКПО 22684252 для Харківського регіонального благодійного протиракового фонду (ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024).

Адреса оргкомітету конференції: Центральна лабораторія радіаційної гігієни медичного персоналу та пацієнтів ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024. Тел.: (057) 700-09-18; факс: (057) 704-02-02, e-mail: imr@online.kharkiv.com

Оргкомітет

Анкета учасника науково-практичної конференції
«Радіаційна безпека персоналу та пацієнтів при рентгенодіагностиці»

25-26 травня 2011р., Харків

1.  Прізвище, ім'я та по батькові_____________________________________________________

2.   Місце роботи_________________________________________________________________

3.    Посада_______________________ 4. Науковий ступінь_______________________________

5.  Адреса_______________________________________________________________________

телефон________________ факс______________ e-mail________________________________

6.   Форма участі: публікація тез                       доповідь                          інше

7.  Тема доповіді/ тез______________________________________________________________

8.   Необхідне для демонстрації обладнання:

мультимедійний проектор                  оверхед                 проектор слайдів                      інше

 

Просимо заповнену анкету учасника конференції надіслати на адресу оргкомітету до 1 березня 2011 року