Головна » Новини та події » Конференції » Внесок молодих спеціалістів у розвиток медичної науки і практики. Інформаційне повідомлення № 1

Внесок молодих спеціалістів у розвиток медичної науки і практики. Інформаційне повідомлення № 1

про проведення науково-практичної конференції присвяченої Дню науки, з участю міжнародних спеціалістів

ВНЕСОК МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ У РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ

 Харків - 2013

16 травня 2013 року на базі ДУ «Інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України» відбудеться науково-практична конференція молодих учених з участю міжнародних спеціалістів, присвячена Дню науки в Україні.

До участі в її роботі запрошуються дипломовані молоді вчені та спеціалісти віком до 35 років, що беруть активну участь у фундаментальних та прикладних дослідженнях у різних галузях сучасної медицини: терапії, акушерства та гінекології, хірургії, онкології, онкогінекології, медичної радіології, неврології та психіатрії, дерматовенерології, ортопедії та травматології, педіатрії, інфекційних хвороб та мікробіології, ендокринології, отоларингології, стоматології, клінічної фармакології та фармакотерапії, патофізіології, патоморфології.

Конференція, зареєстрована в УкрІНТЕІ, посвідчення № 374 від 26 червня 2012 року, включена в „Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2013 році”, Укрмедпатентінформу та НАМН України. Згідно з Наказом МОЗ України, НАМН України № 450/42 від 07.07.2006 це запрошення є підставою для відрядження.

Форми участі в конференції: усна доповідь і публікація тез, стендова доповідь і публікація тез, публікація тез. Робочі мови конференції — українська, російська, англійська.

Для участі у конференції необхідно до 01 березня 2013 р. надіслати заявку відповідно запропонованій реєстраційній формі та текст тез для публікації в матеріалах конференції електронною поштою за адресою: molodi.vcheni@yandex.ua. Коли матеріали будуть відіслані, необхідно обов’язково пересвідчитися в отриманні Вашого повідомлення. Участь у конференції та видання матеріалів доповідей є безкоштовними.

Вимоги до оформлення друкованої роботи (тез)

1.  Роботи, надіслані для участі у конференції, не повинні бути раніше опубліковані або направлені для публікації в інші видання.

2.  Один автор може опублікувати тільки одну роботу або дві роботи у співавторстві.

3.  У структурі роботи обов’язково повинні бути коротко відображені мета і завдання дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати і висновки.

4.  Усі скорочення (за винятком одиниць вимірювання) можуть бути використані в тексті лише після згадування терміну чи абревіатурі повністю.

5.  Обсяг матеріалів для друку – до 1 сторінки.

6.  Текст друкується в редакторі MS Word, у форматі А4 з полями з усіх сторін 25 мм, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, звичайний, відстань між рядками – один інтервал.

7.  Обов’язкова наявність експертного висновка або супровідного листа за підписом керівника (в т.ч./або керівника відділення, установи).

Структура друкованої роботи: назва роботи великими літерами, ініціали і прізвище авторів, повна назва установи курсивом, текст роботи.

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації, якщо надіслана робота не буде відповідати наданим вимогам, про що автора буде повідомлено. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори. Тези друкуються без редакційної і коректорської правки!

Вимоги до усної доповіді:

1.  Тривалість усного повідомлення не повинна перевищувати 7 хвилин. Буде забезпечено мультимедійний супровід доповіді.

2.  Виступ у обговоренні – до 5 хвилин.

УВАГА! Авторам робіт, відібраних комісією для усної доповіді, буде додатково повідомлено і надіслано запрошення до 20 квітня 2013 р.

Вимоги до оформлення стендової доповіді:

1.  Розмір стенду не повинен перевищувати 100 × 150 см (доповідь може бути представлена на кількох листках меншого формату).

2.  У структурі доповіді обов’язково повинні бути коротко викладені мета і завдання дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати й висновки.

3.  Усі скорочення (за винятком одиниць вимірювання) можуть бути використані тільки після згадування повного терміну.

4.  Заголовок оформляється так: перший рядок (чи кілька рядків при необхідності) — назва роботи великими літерами; другий — ініціали, потім прізвище (ща) автора (авторів); третій рядок — назва установи, закладу, організації повністю; четвертий рядок — назва підрозділу, кафедри, відділу; п’ятий рядок — вчене звання, потім ініціали, прізвище завідувача структурного підрозділу; шостий рядок — вчене звання, ініціали, прізвище (ща) наукового (вих) керівника (ків); текст доповіді.

5.  Стендова доповідь може містити ілюстративний матеріал.

6.  Розмір шрифту у тексті постера повинен бути не менше 20 пт.

7.  Стендова презентація повинна бути виставлена в холі конференц-залу.

Під час проведення конференції буде проведено конкурс на кращу усну та стендову доповідь. Передбачається заохочення номінантів конкурсу пам`ятними та заохочувальними призами.

Транспортні витрати та витрати на проживання і харчування учасники оплачують самостійно. Іногороднім учасникам за їх бажанням Оргкомітет буде сприяти бронюванню місць у готелях м. Харкова.

Оргкомітет конференції

Сухін Владислав Сергійович, к.мед.н.  (заступник голови ГО «Молоді вчені та спеціалісти інститутів НАМН України м. Харкова», голова Ради молодих вчених ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»), тел. +380675733784.

Калашник Дар’я Миколаївна, к.мед.н. (голова ГО «Молоді вчені та спеціалісти інститутів НАМН України м. Харкова», голова Ради молодих вчених ДУ «Інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України»), тел. +38 067 959 72 65.

Крутько Євген Миколайович, к.мед.н.  (заступник голови ГО «Молоді вчені та спеціалісти інститутів НАМН України м. Харкова», голова Ради молодих вчених ДУ «Інститут загальної та невідкладної допомоги НАМН України»), тел.+380679314314.

Кулініч Валентина Сергіївна (н.с. відділу наукової організації радіологічної допомоги населенню ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор´єва НАМН України»), тел. +380667119320 — відповідальна за прийом тез та заявок на участь у конференції.

З питань, пов’язаних з організацією і проведенням конференції, звертатися до членів Оргкомітету. Для наступних контактів просимо повідомити Вашу адресу, телефон, e-mail.

Ми щиро зацікавлені у Вашій участі в нашій конференції, присвяченій Дню науки в Україні!

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА

науково-практичної конференції присвяченої Дню науки, 

за участю міжнародних спеціалістів

ВНЕСОК МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ У РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ

Україна, Харків, 16 травня 2013 року

Форма участі

1.Усна доповідь

2.Стендова доповідь

3.Публікація тез

Країна, місто

 

Прізвище, ім’я, по батькові доповідача, вік

 

Назва вищого навчального закладу, факультет

 

Назва закладу, установи, організації, посада

 

Назва усної доповіді

 

Назва стендової доповіді

 

Поштова адреса, індекс, телефон, e-mail

 

Необхідне обладнання (вказати)

1. Мультимедійний проектор

2. Слайдоскоп

3. Інше

Можливі варіанти розміщення (про необхідність бронювання готелю або гуртожитку повідомте

не пізніше, ніж за 10 днів до початку конференції)

1. Гуртожиток

2. Готель (вартість за добу)

3. Не потрібне

 

Соцмережі

Новини та події

Український Радіологічний Журнал

Фотоархів

Grigoriev

С.П. Григор’єв

Дивитись архів