Головна » Новини та події » Конференції » Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю «ВНЕСОК МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ В РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ», присвяченої Дню науки ДУ “Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”, м. Харків

Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю «ВНЕСОК МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ В РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ», присвяченої Дню науки ДУ “Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”, м. Харків

15 травня 2014 року в ДУ “Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України” спільно з ГО «Молоді вчені та спеціалісти інститутів НАМН України м. Харкова» згідно Реєстру наукових заходів «Укрмедпатентінформу» МОЗ України відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Вклад молодих спеціалістів в розвиток медичної науки і практики», присвячена Дню науки в Україні.

Щорічно цей науковий форум збирає молодих лікарів, вчених з усіх міст України. До участі в конференції були запрошені кардіологи, гастроентерологи, пульмонологи, нефрологи, епідеміологи, ендокринологи, клінічні фармакологи, психіатри, онкологи, отоларингологи, хірурги, а також лікарі загальної практики - сімейні лікарі та терапевти.

Конференція знайшла широкий відгук серед колег з усіх регіонів України: всього було зареєстровано 140 делегатів з 7 регіонів України: Київської, Донецької, Запорізької, Одеської, Вінницької, Полтавської області та м. Харкова. Свої заявки на участь у конференції подали молоді науковці з Англії, Франції, Болгарії, Росії та Білорусі, але у зв’язку зі складною політичною ситуацією, що склалася в Україні, вони вимушені були скасувати свій приїзд.

Відкрила конференцію директор ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України» доктор медичних наук, професор Фадєєнко Галина Дмитрівна. Вона виразила вдячність всім гостям і учасникам форуму та побажала плідної роботи.

З вітальною промовою виступили: директор ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. С.П.Григор'єва НАМН України», доктор медичних наук, професор Красносельський М.В., помічник проректора з наукової роботи Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор кафедри біологічної хімії Щербань М.Г., головний спеціаліст – лікар відділу стаціонарної допомоги управління організації лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради Прохоренко Г.В.

За день конференції її учасники мали змогу не тільки прослухати доповіді колег, а й ознайомитися з виставочною експозицією великих фармацевтичних компаній Європи, такими як SANOFI, MEGACOM, DANONE і т.д.

У ході конференції було обговорено широке коло проблем, які постають найбільш гостро перед молодими науковцями та лікарями, серед яких проблеми діагностики, профілактики і лікування захворювань у різних галузях медицини, зокрема терапії. Розглянуто питання діагностики та особливостей терапії серцевої недостатності. Особливу увагу привернули доповіді, присвячені проблемам антибіотикорезистентності збудників та надмірного бактеріального росту. Жвавий інтерес викликали питання порушення ліпідного обміну та способи їх корекції, функції нирок у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки; онкології – психокорекція, передопераційна підготовка та новітні напрямки терапії онкологічних хворих; гінекології – питання тактики ведення жінок з патологією вагітності; імунології, а саме маркерів запалення у хворих на різні типи мозкових інсультів, та стану прозапальних цитокінів у пацієнтів з рецидивом туберкульозу легень; психіатрії – особливості змішаного варіанту шизоафективного розладу, принципи надання психокорективної допомоги дітям та підліткам з порушеннями психічної сфери; стоматології – особливості анатомії кореневих каналів за даними дентальної конусно-променевої комп’ютерної томографії. На конференції було представлено результати експериментальних робіт, що стосувалися патогенетичного впливу стресу на морфофункціональний стан ендокринної частини підшлункової залози щурів, а також морфометричний аналіз одонтобластів та їх відростків в дентині у нащадків гіпокінетичних самок.

У рамках конференції було проведено 2 пленарних засідання, науковий симпозіум «Від харчування до здорового способу життя: погляд молодих вчених» та секція стендових доповідей, де було представлено 24 постерних доклади.

У ході симпозіуму «Від харчування до здорового способу життя: погляд молодих вчених» були обговорені питання раціонального харчування, ефективність та доцільність дієтичних обмежень у хворих на метаболічний синдром, кардіологічних хворих та пацієнтів з функціональною патологією органів травлення.

У рамках роботи конференції констатовано, що за останні роки спостерігається поступове зростання рівнів захворюваності та смертності населення України від неінфекційних захворювань. Учасники конференції відмітили, що до останнього часу широкомасштабні програми профілактики неінфекційних захворювань на теренах України не проводились. З метою покращення ситуації зі стану здоров’я громадян, необхідно забезпечити якісний прорив в системі охорони здоров’я. В теперішній час є актуальними такі задачі охорони здоров’я, як формування здорового образу життя, створення умов для ефективного труда та відпочинку, що дозволить попередити розвиток захворювань, в першу чергу тих, що обумовлюють передчасну смертність та інвалідизацію населення. На думку учасників конференції виконання цих задач не можливо тільки в рамках системи охорони здоров’я, а диктує необхідність широкої межсекторальної багаторівневої взаємодії.

Усі учасники конференції отримали сертифікати.

Найкращі доповіді були нагороджені дипломами трьох ступенів, а також іншими цінними подарунками.

Конференція закінчилася прийняттям резолюції, яка включає наступні положення:

  1. Для підвищення професіонального рівня молодих вчених ввести в програми конференцій навчальні семінари для спеціалістів різних напрямків, майстер-класи.
  2. Сприяти підвищенню рівня знань медичних працівників в області формування здорового образу життя та профілактики хронічних неінфекційних захворювань.
  3. Продовжити практику регулярного сумісного проведення науково-практичних конференцій молодих вчених інститутів НАМН України, закладів охорони здоров’я та медичних навчальних закладів.
  4. Для спілкування та подальшого удосконалення знань ширше залучати молодих вчених до участі в Інтернет-конференціях.
  5. Публікувати окремі доповіді у медичних виданнях України.

 

Резолюція конференції прийнята одноголосно.

Соцмережі

Новини та події

Український Радіологічний Журнал

Інститут є засновником і видавцем "Українського радіологічного журналу":

Фотоархів

Grigoriev

С.П. Григор’єв

Дивитись архів