Головна » Новини та події » Конференції » ВНЕСОК МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СПЕЦІАЛІСТІВ У РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ: НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ

ВНЕСОК МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СПЕЦІАЛІСТІВ У РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ: НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ

15 травня 2015 року ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» спільно із ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України» будуть проводити щорічну науково-практичну конференцію молодих учених за участю міжнародних фахівців, яка присвячена Дню науки в Україні. Провідний напрямок конференції — профілактика неінфекційних захворювань у різних галузях медицини.

До участі в роботі конференції та симпозіумі запрошуються дипломовані молоді вчені та спеціалісти віком до 40 років, які беруть активну участь у фундаментальних та прикладних дослідженнях у таких галузях сучасної медицини: терапія, акушерство та гінекологія, хірургія, онкологія, онкогінекологія, радіологія, променева терапія, неврологія та психіатрія, дерматовенерологія, ортопедія та травматологія, педіатрія, інфекційні хвороби та мікробіологія, ендокринологія, отоларингологія, стоматологія, клінічна фармакологія та фармакотерапія, патофізіологія, патоморфологія.

У рамках конференції канд. біол. наук, ст.н.с. В.А. Вінников прочитає лекцію за темою: «Рекомендації щодо підготовки наукових робіт».

Конференція зареєстрована в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації і включена за № 107 в «Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2015 році», Укрмедпатентінформу та НАМН України. Згідно з наказом МОЗ України, НАМН України № 450/42 від 07.07.2006 дане запрошення вважається підставою для відрядження.

 

Форми участі в конференції: усна доповідь і публікація тез, стендова доповідь і публікація тез, публікація тез. Робочі мови конференції — українська, російська, англійська.

Для участі у конференції необхідно до 01 квітня 2015 р. надіслати заявку згідно із запропонованою реєстраційною формою та текст тез для публікації в матеріалах конференції електронною поштою на адресу: molodi.vcheni@yandex.ua. Надіславши матеріали Ви маєте обов’язково переконатися в отриманні Вашого повідомлення (за телефоном або e-mail).

Участь у конференції iз доповіддю та друком тез доповідей є безкоштовною.

У разі участі в конференції виключно шляхом публікації тез доповідей, організаційний внесок складатиме 100 гривень. Кошти слід перераховувати на Харківський регіональний благодійний протираковий фонд, р/рахунок 2600201681207 в Укрексімбанку м. Харкова, МФО 351618, ОКПО 22684252, призначення платежу – участь у конференції. Підтвердження про оплату просимо надсилати ел. поштою разом із реєстраційною формою та тезами.

 

Вимоги до оформлення друкованої роботи (тез)

  1. Роботи, надіслані для участі у конференції, не повинні бути раніше опубліковані або направлені для публікації в інші видання.
  2. Один автор може опублікувати тільки одну роботу або дві роботи у співавторстві.
  3. У структурі роботи обов’язково мають бути коротко відображені мета і завдання дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати і висновки.
  4. Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування терміну повністю.
  5. Обсяг матеріалів для друку – до 1 сторінки.
  6. Текст друкується в редакторі MS Word, у форматі А4 з полями з усіх сторін 25 мм, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, звичайний, відстань між рядками – один інтервал.

Структура друкованої роботи: назва роботи великими літерами, ініціали і прізвище авторів, повна назва установи курсивом, текст роботи.

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право на відмову у публікації, якщо надіслана робота не відповідатиме наданим вимогам, про що автора буде повідомлено. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори. Тези друкуються без редакційних виправлень!

 

Щодо питань організації і проведення конференції, звертатися до членів Оргкомітету. Для подальшого спілкування просимо надати Ваши дані: адресу, телефон, e-mail.

Оргкомітет конференції

Сухін Владислав Сергійович, канд. мед. наук — голова Ради молодих учених ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», тел. +38(067) 5733784.

Калашник Дар’я Миколаївна, канд. мед. наук — голова Ради молодих учених ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», тел. +38 (057) 373 90 15

Ситник Ксенія Олександрівна, канд. мед. наук — заступник голови Ради молодих учених ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», тел. +38(050)2209407.

Кулініч Валентина Сергіївна — заступник голови Ради молодих учених ДУ  «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», відповідальна за прийом тез та заявок на участь у конференції, тел. +38(066)7119320.

Богдан Юлія Анатоліївна, член Ради молодих учених ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», відповідальна за прийом заявок на участь у конференції, тел. +380631195428.

Соцмережі

Новини та події

Український Радіологічний Журнал

Інститут є засновником і видавцем "Українського радіологічного журналу":

Фотоархів

Grigoriev

С.П. Григор’єв

Дивитись архів