Головна » Новини та події » Конференції » Науково-практична конференція з участю міжнародних спеціалістів, присвяченої Дню науки “ВНЕСОК МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ В РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ” 15 травня 2014 р., Харків

Науково-практична конференція з участю міжнародних спеціалістів, присвяченої Дню науки “ВНЕСОК МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ В РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ” 15 травня 2014 р., Харків

15 травня 2014 року на базі ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України» відбудеться науково-практична конференція молодих вчених з участю міжнародних спеціалістів, присвячена дню Науки в Україні. У рамках конференції буде проводитися симпозіум «Від харчування до здорового способу життя: погляд молодих вчених», присвячений 169-річчю з дня народження Мечнікова І.І.

До участі в роботі конференції та симпозіумі запрошуються дипломовані молоді вчені та спеціалісти у віці до 35 років, які беруть активну участь у фундаментальних та прикладних дослідженнях у різних галузях сучасної медицини: терапія, акушерство та гінекологія, хірургія, онкологія, онкогінекологія, медична радіологія, неврологія та психіатрія, дерматовенерологія, ортопедія та травматологія, педіатрія, інфекційні хвороби та мікробіологія, ендокринологія, отоларингологія, стоматологія, клінічна фармакологія та фармакотерапія, патофізіологія, патоморфологія.

Конференція зареєстрована в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації за № 709 від 11 жовтня 2013 р. та включена в „Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2014 році”, Укрмедпатентінформу та НАМН України. Згідно Наказу МОЗ України, НАМН України № 450/42 від 07.07.2006 дане запрошення є підставою для відрядження.

Форми участі в конференції: усна доповідь і публікація тез, стендова доповідь і публікація тез, публікація тез. Робочі мови конференції - українська, російська, англійська.

Для участі у конференції необхідно до 28 квітня 2014 р. надіслати заявку за запропонованою реєстраційною формою та текст тез для публікації в матеріалах конференції електронною поштою на адресу: molodi.vcheni@yandex.ua. Після відправлення матеріалів необхідно обов’язково пересвідчитися в отриманні Вашого повідомлення.

Участь у конференції та видання матеріалів доповідей є безкоштовними.

Вимоги до оформлення друкованої роботи (тез)

 1. Роботи, направлені для участі у конференції, не повинні бути раніше опубліковані або направлені для публікації в інші видання.
 2. Один автор може опублікувати тільки одну роботу або дві роботи у співавторстві.
 3. В структурі роботи обов’язково повинні бути коротко відображені мета і завдання дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати і висновки.
 4. Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну
 5. Обсяг матеріалів для друку – до 1 сторінки.
 6. Текст друкується в редакторі MS Word, у форматі А4 з полями з усіх сторін 25 мм, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, звичайний, відстань між рядками – один інтервал.

Структура друкованої роботи: назва роботи великими літерами, ініціали і прізвище авторів, повна назва установи курсивом, текст роботи.

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право на відмову у публікації, якщо надіслана робота не буде відповідати наданим вимогам, про що автора буде повідомлено. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори. Тези друкуються без редакційної і коректорської правки!

 Вимоги до усної доповіді:

 1. Тривалість усного повідомлення не повинна перевищувати 7 хвилин. Буде забезпечено мультимедійний супровід доповіді.
 2. Виступ та обговорення доповіді – до 7 хвилин.

УВАГА! Авторам робіт, відібраних комісією для усної доповіді, буде додатково повідомлено і надіслано запрошення до 28 квітня 2014 р.

Вимоги до оформлення стендової доповіді:

 1. Розмір стенду не повинен перевищувати 100х150 см (доповідь може бути представлена на декількох листах меншого формату).
 2. У структурі доповіді обов’язково повинні бути коротко викладені мета і завдання дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати і висновки.
 3. Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані тільки після згадування повного терміну.
 4. Заголовок оформлюється так: перший рядок (чи кілька рядків при необхідності) – назва роботи великими літерами; другий – ініціали, потім прізвище(ща) автора (авторів); третій рядок – назва установи, закладу, організації повністю; четвертий рядок – назва підрозділу, кафедри, відділу; п’ятий рядок – вчене звання, потім ініціали, прізвище завідувача структурного підрозділу; шостий рядок – вчене звання, ініціали, прізвище(ща) наукового(вих) керівника(ків); текст доповіді.
 5. Стендова доповідь може містити ілюстративний матеріал.
 6. Розмір шрифту у тексті постера повинен бути не менше 20 пт.
 7. Стендова презентація повинна бути виставлена в холі конференц-залу.

 

Під час конференції буде проведено Симпозіум «Від харчування до здорового способу життя: погляд молодих вчених», конкурс на кращу усну та стендову доповідь. Передбачається заохочення номінантів Конкурсу пам`ятними та заохочувальними призами.

Транспортні витрати та витрати на проживання і харчування оплачуються учасниками самостійно. Іногороднім учасникам за їхнім бажанням Оргкомітет буде сприяти бронюванню місць у готелях м. Харкова.

 

Оргкомітет конференції

Калашник Дар’я Миколаївна, к.мед.н. - голова Ради молодих вчених ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України», тел. +38 067 959 72 65.

Ситник Ксенія Олександрівна, к.мед.н. - заступник голови Ради молодих вчених ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України», тел. +380502209407.

Болотських Ганна Володимирівна, тел. +380971929915 - відповідальна за прийом тез та заявок на участь у конференції.

Чирва Ольга Володимирівна, тел. +380631195428- відповідальна за прийом заявок на участь у конференції.

З питань, пов’язаних з організацією і проведенням конференції, звертатися до членів Оргкомітету. Для наступних контактів просимо повідомити Вашу адресу, телефон, e-mail.

 

Ми будемо щиро раді Вашій участі у нашій конференції, присвяченій дню Науки в Україні!

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА

науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів,

присвяченої Дню науки,

“ВНЕСОК МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ В РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ”

 

Україна, Харків, 15 травня 2014 року

Форма участі

Усна доповідь

Стендова доповідь

Публікація тез

Усна доповідь на симпозіум

Країна, місто

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) доповідача, вік

 

Назва вищого навчального закладу, факультет, курс (для студентів)

 

Назва закладу, установи, організації, посада (для інших учасників)

 

Назва усної доповіді

 

Назва стендової доповіді

 

Поштова адреса, індекс, телефон, e-mail

 

Необхідність обладнання (вказати)

1. Мультимедійний проектор

2. Слайдоскоп

3. Інше

Можливі варіанти розміщення (про необхідність бронювання готелю або гуртожитку повідомте не пізніше, ніж за 10 днів до початку конференції)

1. Гуртожиток

2. Готель (вартість за добу)

3. Не потрібне

 

 

Соцмережі

Новини та події

Український Радіологічний Журнал

Інститут є засновником і видавцем "Українського радіологічного журналу":

Фотоархів

Grigoriev

С.П. Григор’єв

Дивитись архів