Головна » Новини та події » Конференції » Резолюція науково-практичної конференції Українського товариства радіаційних онкологів за участі міжнародних фахівців «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні» (30 червня–1 липня 2014 р., Харків)

Резолюція науково-практичної конференції Українського товариства радіаційних онкологів за участі міжнародних фахівців «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні» (30 червня–1 липня 2014 р., Харків)

Згідно з планом спільної організаційно-методичної роботи ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» та МОЗ України на 2014 рік і Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій 30 червня – 1 липня 2014 р. на базі ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» в Харкові було проведено науково-практичну конференцію Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО) за участю міжнародних фахівців «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні». В її роботі взяли участь 96 делегатів з 8 областей України, Республіки Білорусь і Росії.

У роботі конференції брали участь: від ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» — директор, д-р мед. наук, професор Красносельський М.В., заступник директора з наукової роботи к.б.н Вінніков В.А., головний лікар, к. мед.н. заслуженій лікар України Васильєв Л.Я.; від Національної академії медичних наук України — керівник Південно-східного наукового центру МОЗ та НАМН України, зав. кафедри клінічної фармакології ХНМУ, д-р мед. наук, професор, академік НАМН України Біловол О.М.; виконуючий обов’язки начальника лікувально-організаційного управління НАМН України, д-р мед. наук Петриченко О.О.; від Національного інституту раку МОЗ України —зав. відділення радіаційної онкології, професор, Голова УТРО, Іванкова В.С., президент Українського товариства фахівців з ядерної медицини, професор, д-р мед. наук, керівник відділення ядерної медицини Національного інституту раку, Головний позаштатний спеціаліст з променевої терапії та ядерної медицини Солодяннікова О.І.; від Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика — зав. кафедри радіології, д-р мед. наук, професор Мечев Д.С.;

На відкритті конференції з привітанням до учасників звернулися Голова УТРО Іванкова В.С., Біловол О.М., професор Красносельський М.В., Солодяннікова О.І., Кіношенко Ю.Т., а також представник від департаменту Охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації. Було зачитано привітання міського голови Кернеса Г.А.

Усіма було відзначено зростаючу роль Українського товариства радіаційних онкологів у розвитку радіоонкологічної служби України. У зв’язку з 15-річчям УТРО активних учасників нагороджено Почесними грамотами.

До оргкомітету надійшло 60 наукових праць, до програми конференції включено 44 доповіді з актуальних питань радіаційної онкології, а саме: роль променевої діагностики в радіаційній онкології, сучасні можливості планування променевої терапії, забезпечення якості опромінення, променева терапія в комбінованому і комплексному лікуванні злоякісних пухлин основних локалізацій, системи оцінки ефективності променевої та хіміопроменевої терапії, шляхи та засоби профілактики і лікування ранніх і пізніх ускладнень променевої терапії, застосування терапії супроводу в радіоонкології, променева терапія непухлинних захворювань.

У виступах учасників конференції відзначалося, що за даними Національного канцер-реєстру України на 2012 р. 960 тисяч наших співгромадян перебувають на обліку з приводу онкологічних захворювань. Ця група нозології є причиною 15 % усіх смертей і за кількістю поступається лише серцево-судинним захворюванням. Щорічно діагноз злоякісного новоутворення уперше виявляється у 160 тисяч осіб, і ця цифра впродовж останніх років має тенденцію до збільшення (приріст складає 2,3 % за рік). Щороку суспільство з цієї причини втрачає 90 тисяч людей, серед яких понад 30 %, — особи працездатного віку. Усе це диктує необхідність пошуку шляхів ефективної боротьби з онкологічними захворюваннями, одним з яких є поліпшення радіологічної допомоги населенню.

Останнім часом намітилися істотні позитивні зрушення у програмі поетапної модернізації радіологічних підрозділів. Нині в Україні вже функціонує 13 лінійних прискорювачів (співвідношення кобальтова установка — прискорювач складає 7:1, тоді як 5 років тому цей коефіцієнт був 17:1), підготовлено штат висококваліфікованих фахівців для роботи на сучасних радіотерапевтичних комплексах. Водночас, з урахуванням потреб згідно з рекомендаціями МАГАТЕ і ВООЗ для країн, що розвиваються, кількість лінійних прискорювачів має бути як мінімум у 6 разів більша.

Сучасне радіотерапевтичне устаткування є складним технічним пристроєм, який вбирає в себе останні досягнення в галузі фізики, електроніки і ІТ-технологій. Якісне управління цими комплексами під силу лише добре підготовленій команді кваліфікованих фахівців: радіаційних онкологів, медичних фізиків, радіаційних технологів, інженерів з експлуатації і фахівців з IT-технологій. У зв'язку з цим особливо гостро постає питання про підготовку висококваліфікованих кадрів.

У рамках пленарних засідань були заслухані доповіді провідних спеціалістів про стан радіаційної онкології в Україні, шляхи модернізації дистанційної променевої терапії в Україні, роль МАГАТЕ і ВООЗ у становленні системи забезпечення й контролю якості променевої терапії в Україні, а також можливості сучасної променевої діагностики, лікування злоякісних пухлин основних локалізацій та персоналізованому, міждисциплінарному підході до проведення спеціального лікування онкологічних хворих.

Білоруські колеги поділилися своїм досвідом роботи з юридичних аспектів променевої терапії, дозиметричного супроводу високотехнологічної променевої терапії.

  • Паралельно з роботою конференції провідні фірми (Компанії «Grindex», ТОВ «УКРМЕД», ТОВ «Біосенс», Elekta, Canberra Packard, Dr. Reddy’s, ТОВ «Актавіс Україна», Roche) виробники медичного устаткування і матеріалів для радіаційної онкології представили свої нові розробки для діагностичної і терапевтичної радіології, а також лікарські препарати.

На завершення конференції були сформульовані нагальні проблеми радіаційної онкології:

  • модернізація та розвиток радіаційної онкології у всіх регіонах України
  • забезпечення та завчасна підготовка кваліфікованих кадрів для радіаційної онкології
  • створення універсальної програми із забезпечення якості променевої терапії.

 

Учасники конференції УТРО ухвалили такі рішення:

1. З огляду на велику диспропорцію між практично значущими науковими результатами, одержуваними в ході експериментально-клінічних досліджень і впровадженими на їх основі методиками в клінічну практику, створити на базі УТРО «Раду з впровадження наукових досягнень у практику», основною метою якого буде впровадження в клінічну практику результатів наукових досліджень шляхом видання відповідних Наказів МОЗ України або стандартів діагностики і лікування.

2. Затвердити склад робочої групи за напрямками: дистанційна променева терапія (гамма, рентген, прискорювачі); брахітерапія; радіомодифікація, профілактика, лікування променевих ушкоджень; променева терапія непухлинних захворювань.

3. Сприяти створенню універсальної програми із забезпечення якості променевої терапії з урахуванням реальної матеріально-технічної бази відділень променевої терапії,

4. Продовжити впровадження і удосконалення контактних методів променевої терапії (внутрішньопорожнинної і внутрішньотканинної).

5. Звернути увагу головного позаштатного спеціаліста МОЗ України на необхідність оснащення відділень променевої терапії сучасним устаткуванням для топометрії, планування і дозиметрії.

6. Доручити правлінню УТРО звернутися до МОЗ України з пропозиціями про активізацію поетапного оснащення радіотерапевтичних відділень сучасним устаткуванням.

7. Провести наступну конференцію УТРО у 2015 році у Львові.

 

Голова правління УТРО, професор                         В.С. Іванкова

Соцмережі

Новини та події

Український Радіологічний Журнал

Фотоархів

Grigoriev

С.П. Григор’єв

Дивитись архів