Головна » Новини та події » Конференції » Науково-практична конференція за участю міжнародних фахівців «Сучасні питання діагностики та терапії в ядерній медицині», 16–17 червня 2015 р., Харків

Науково-практична конференція за участю міжнародних фахівців «Сучасні питання діагностики та терапії в ядерній медицині», 16–17 червня 2015 р., Харків

Запрошуємо фахівців-радіологів та онкологів узяти участь у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні питання діагностики та терапії в ядерній медицині», присвяченої 95-річчю від заснування ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України». Конференція відбудеться 16–17 червня 2015 року в Харкові (№ 139 у Реєстрі конференцій на 2015 рік).

Пропонується розглянути такі питання:

  1. Історія радіології.
  2. Проблеми  сучасної радіонуклідної діагностики та терапії злоякісних пухлин.
  3. Ускладнення радіонуклідної терапії.
  4. Супровідна терапія в ядерній медицині.
  5. Розробка системи контролю якості у ядерній медицині.
  6. Питання безпеки при використанні ядерних технологій.
  7. Проблеми удосконалення підготовки кадрів для радіаційної онкології.
  8. Проблеми та успіхи комерційних центрів ядерної медицини.
  9. Різне.

До 20 квітня 2015 р. приймаються матеріали обсягом 5–6 стор. машинопису в 2 примірниках, на паперовому та електронному носіях (диски CD/DVD, текстовий редактор Word, шрифт — Times New Roman, розмір — 14), для публікацій в «Українському радіологічному журналі», занесеному до переліку фахових видань Державної атестаційної комісії (ДАК) України. До статті слід додати супровідний лист, акт експертизи, анотацію українською та російською мовами (до 320 знаків) та ключові слова (до 7 слів або словосполучень), шифр УДК. Англійською мовою додати: назву, заклад, повне ПІБ, анотацію та ключові слова). Просимо обов’язково повністю вказати ім’я та по-батькові всіх авторів публікації, моб. телефони та електронну адресу. Видавничі витрати становлять 50 грн за сторінку (включаючи уесь обсяг статті), при наявності кольорових рисунків — 70 грн. за сторінку.

Організаційний внесок становить 300 грн.

Тексти, оформлені не за правилами або надіслані несвоєчасно, не реєструються. Не прийняті до друку статті не повертаються.

Матеріали для публікації та квитанції про оплату видавничих витрат слід надсилати на адресу: ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024, Україна, редакція «Українського радіологічного журналу», тел. (057) 704-10-62, моб.тел. +38(050)-806-84-26; e.mail imr_omo@mail.ru; imr_omo@ukr.net.

Гроші за публікацію просимо надсилати на р/р 2600201681207, Укрексімбанк, Харків, МФО 351618, ОКПО 22684252 для Харківського регіонального благодійного протиракового фонду (ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024). У квитанції необхідно вказати мету платежу: на розвиток «Українського радіологічного журналу».

Адреса оргкомітету конференції:

Відділення ядерної медицини, ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024, Відповідальна – к.м.н. Грушка Ганна Василівна, конт. тел. +38(050)-52-44-153, e.mail grushka.ganna@ukr.net.

Науково-організаційний відділ: тел. (057) 704-10-62, факс (057) 704-02-02, e.mail imr_omo@ukr.net; imr_omo@mail.ru

Анкета учасника

Науково-практичної конференції за участю міжнародних фахівців

«Сучасні питання діагностики та терапії в ядерній медицині»

16–17 червня 2015 р., Харків

1.

Прізвище, ім’я та по батькові

 

2.

Місце роботи

 

3.

Посада

 

4. Науковий ступінь

 

5.

Адреса закладу

 

телефон

 

моб.т

 

e-mail

 

6.

Форма участі:

 публікація тез

 доповідь

 інше

 

7.

Тема доповіді/ тез

 

 

 

 

 

 

 

8.

Необхідне для демонстрації обладнання:

 мультимедійний проектор

 оверхед

 проектор слайдів

 інше

 

Просимо заповнену анкету учасника конференції надіслати на адресу оргкомітету до 15 травня 2015 року.

Соцмережі

Новини та події

Український Радіологічний Журнал

Фотоархів

Grigoriev

С.П. Григор’єв

Дивитись архів