Головна » Новини та події » Конференції » ПРОГРАМА науково-практичної конференції УТРО за участі міжнародних фахівців «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні» 24–25 червня 2015 р.

ПРОГРАМА науково-практичної конференції УТРО за участі міжнародних фахівців «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні» 24–25 червня 2015 р.

Організаційний комітет

науково-практичної конференції УТРО

за участю міжнародних фахівців

«Актуальні питання радіаційної онкології в Україні»

 

Мишковська А.А.

 

Завідувач сектора техногенної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС Управління надання медичної допомоги дорослим Департаменту медичної допомоги МОЗ України

Петриченко О.О.

Заступник начальника лікувально-організаційного управління НАМН України

Іванкова В.С.

 

Голова УТРО, зав. науково-дослідного відділення радіаційної онкології Національного інституту раку МОЗ України

Колеснік О.О.

Директор Національного інституту раку МОЗ України

Солодянникова О.І.

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Променева терапія»

Красносельський М.В.

Директор ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»

Пилипенко М.І.

Почесний президент УТРО, зав. кафедри радіології та радіаційної медицини ХНМУ

Мечев Д.С.

Зав. кафедри радіології НМАПО ім. П.Л. Шупика

Чечотка Б.Р.

Директор департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації

Ковальчук І.В.

Головний лікар Львівського державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру

Цюпак М.А.

Головний позаштатний спеціаліст з радіології департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації

Старенький В.П.

Заступник голови УТРО, зав. відділення дистанційної, поєднаної променевої та комплексної терапії ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»

Хруленко Т.В.

Скарбник УТРО, зав. блоку брахітерапії відділення клінічної радіоонкології Національного інституту раку МОЗ України

Бурак О.Є.

Лікар-радіолог Львівського державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру

Кулініч Г.В. (секретар)

Зав. відділу наукової організації розвитку радіологічної допомоги населенню ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»

 

 

Заїзд та реєстрація учасників     24 червня

Відкриття конференції                24 червня о 900

Початок засідань                           24 червня о 930

                                                               25 червня о 1000

Від'їзд                                                           25 червня

 

Реєстраційний внесок          350 грн.

Участь у дружній вечері       350 грн.

 

Регламент:

Лекція — до 30 хв.

Доповідь — до 15 хв.

 

Стосовно питань організації та розміщення звертатися:

Національний інститут раку МОЗ України, 03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43, тел.: +38 (044) 259-01-95, e-mail: radiooncology-nir@yandex.ua. Відповідальна особа – проф. Іванкова Валентина Степанівна, конт. тел. 050 958 33 43, e-mail: valentina_ivankova@ukr.net

Науково-організаційний відділ ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024, тел. (057) 704-10-62, e.mail imr_omo@mail.ru.

Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр, вул. Гашека 2а, м. Львів, 79031, тел. (0322) 95-40-85; e-mail: obrovar@ukr.net, головний лікар ЛДОРЛДЦ Ковальчук Ігор Васильович, конт. тел. 067 255 64 51 — лікар радіолог ЛДОРЛДЦ Бурак Орися Євстахіївна.

 

Місце проведення — Готель «Таурус», 79016, Україна, Львів, пл. Князя Святослава, 5, тел.: + 380 32 255 44 51,

Рецепція:  + 380 32 255-44-51, +380 67 360 77 99,  т./ф.: +380 032 233-10-77,

reservation@hotel-taurus.com

 

Під час проведення конференції буде працювати виставка провідних виробників лікарських препаратів і медичних приладів

Оргкомітет пропонує заздалегідь придбати квитки на проїзд у зворотному напрямку.

 

Порядок роботи

науково-практичної конференції УТРО за участю міжнародних фахівців

«Актуальні питання радіаційної онкології в Україні» 

24 червня

800–900                    Заїзд та реєстрація учасників конференції

Зал № 1

900              Урочисте відкриття конференції

930–1300        Засідання 1. Променева діагностика в онкології. Технічне переоснащення радіоонкологічних закладів України.

11151145        Кава-брейк

1300–1400             Перерва

1400–1730      Засідання 2. Застосування сучасних інноваційних технологій променевої терапії як самостійного методу лікування і як складової комбінованої та комплексної терапії.

1600–1630        Кава-брейк

Зал № 2

1100–1700      Семінар медичних фізиків

1300–1330      Перерва

1500–1530      Кава-брейк

1900                            Товариська вечеря

25 червня

Зал № 1

900–1400        Засідання 3. Забезпечення якості променевої терапії онкологічних захворювань різних локалізацій.

1100–1130             Кава-брейк

1400–1430             Перерва

 

1430–1700      Засідання 4. Профілактика, діагностика і терапія ускладнень променевого та комбінованого лікування. Терапія супроводу в радіоонкології

Зал № 2

1200–1600      Семінар для променевих терапевтів

1345–1400      Кава-брейк

 

Зал № 1

1700–1730  Ухвалення резолюції конференції

Від’їзд            25 червня

24 червня 

900 — Урочисте відкриття конференції 

930–1300  Засідання 1 (зал № 1)

Променева діагностика в онкології

Головуючі: проф. Іванкова В.С., чл.-кор. НАМНУ, проф. Пилипенко М.І., Чечотка Б.Р., Ковальчук І.В.

 

1.     Онкологія та радіологія у Львові: від перших кроків до становлення (Стадник О.М., Тріль О.В., Львів)  

2.     Механічний багатопелюстковий коліматор для кобальтової дистанційної терапії (Mechanical Multileaf Collimator for the use in Cobalt-60 teletherapy) (Stefan Ueltzhöffer, Вельможко Костянтин, Німеччина)

3.     Концепція культури безпеки і проблеми її запровадження у медичну практику в Україні (Пилипенко М.І., Харків; Риган М.М., Київ)

4.     Сучасна променева терапія та етапи її розвитку (Іванкова В.С., Київ)

5.     Випадок радіологічної діагностики та динамічного нагляду за метастазуванням карциноми легені у перикард та вушко лівого передсердя (Орищин Н.Д., Милян Ю.П., Гриньків Т.М., Хрупович Л.Б., Львів)

6.     Променева терапія пухлин головного мозку і основи черепа. Досвід Свердловського ООД (Миронова Ю.А., Бенціон Д.Л., Баянкин С.М.)

7.     Обладнання фірми «Canberra Packard Центральна Европа» для радіологічних відділень. (Самочерних Сергій, Київ)

8.     ІксджеваТМ — інновація у попередженні кісткових подій у хворих з метастазами солідних пухлин у кістки (*Мысник А.А., ГлаксоСмитКляйн)

 

1115–1145 Кава-брейк

 

1.     Визначення оптимального положення внутрішньої фіксованої точки при передпроменевій підготовці у пацієнтів з пухлинами легенів за допомогою рентгенографії (Васильєв Л.Л., Трофимов А.В., Старенький В.П., Харків)

2.     Використання систем «Томотерапія» (Констянтин Черкас, UMT)

3.     Гіпофракційна стереотаксична радіотерапія гіпернефроїдного раку (SABR) (Спіженко Н.Ю., Чеботарьова Т.І., Шараєвський О.А., Бурік В.М., Карнаухова А.О., Ярмак О.Г., Діонісьєва І.С., Київ)

4.     Запобігання надмірній токсичності консервативної терапії хворих на місцево-поширені форми раку шийки матки (Іванкова В.С., Нестеренко Т.М., Хруленко Т.В., Барановська Л.М., Скоморохова Т.В., Гореліна Г.Л., Отрощенко І.П., Галяс О.В., Київ)

5.     Обговорення доповідей

 

1300–1400             Обідня перерва

* Примітка. Прізвища авторів подані мовою оригіналу.

1400–1730        Засідання 2 (зал № 1)

Застосування сучасних інноваційних технологій променевої терапії як самостійного методу лікування і як складової комбінованої та комплексної терапії. 

Головуючі: Мишковська А.А., проф. Солодянникова О.І., проф. Мечев Д.С. проф. Сухіна О.М., Тріль О.В.

 

1.     Сучасна променева терапія раку легені та передміхурової залози з використанням високотехнологічних методик (Минайло И.И., Демешко П.Д., Леусик Е.А., Артемова Н.А., Тарутин И.Г., Петкевич М.Н., Беларусь)

2.     Безпека застосування гіпертермічної інтраопераційної інтраперитонеальної хіміоперфузії в лікуванні перитонеального канцероматоза (Привалов А.В., Антонов А.А,, Таратонов А.В., Астафьев И.В., Чернова Л.Ф., Губайдуллина Т.Н., Важенин А.В., Російська Федерація)

3.     Використання радіомодифікаторів при конформній променевій терапії злоякісних новоутворень окремих локалізацій (Іванкова В.С., Київ)

4.     Проведення стереотаксичної радіохірургії на лінійному прискорювачі Novalis у Всеукраїнському центрі радіохірургії (Підлубна Т.Г., Кметюк Я.В., Удатова Т.В., Курило Г.О., Сілаєва О.С.,  Кісіль Ю.М., Ботвиновський Б.О., Підгорна Л.О., Черенько Н.В., Київ)

5.     Стан центральної нервової системи плода у вагітних після органозберігального лікування передраку і початкових стадій раку шийки матки (Єгоров О.О., Харків)

6.     Неоад’ювантна хіміопроменева терапія при місцево-поширеному раку прямої кишки низької локалізації (Свинаренко А.В., Демченко В. Н., Харків, Херсон)

7.     Використання брахітерапії високої потужності дози в комбінованому лікуванні сарком м′яких тканин (Тюєва Н.В., Таварткіладзе Н.Є., Стоян В.Т., Антонова Л.П., Прохода С.А., Одеса)

8.     Результати консервативного лікування місцево-поширеного раку шийки матки з використанням цитостатичних препаратів під час поєднаної променевої терапії  (Іванкова В.С., Барановська Л.М., Хруленко Т.В., Бакай О.О., Київ)

 

1600–1630 Кава-брейк

 

1.     Персоналізований підхід до проведення дистанційної променевої терапії за радикальною програмою у пацієнтів, хворих на рак передміхурової залози (Удатова Т.В., Сафронова О.В., Кметюк Я.В., Курило Г.О., Костюк К.С., Ашихмін А.В., Київ)

2.     Досвід застосування методу конформної хрономодульованої променевої терапії в режимі гіпофракціонування з модифікацією 5-фторурацилом при лікуванні пухлин голови та шиї (Старенький В.П., Сухіна О.М., Свинаренко А.В., Артюх С.В., Тешнер С.М., Карвасарська В.В., Харків)

3.     Підвищення ефективності неоад’ювантної хіміорадіотерапії у хворих похилого віку на первинно неоперабельний рак грудної залози (Іванкова О.М., Іванкова В.С., Смоланка І.І., Лігірда О.Ф., Костриба О.І., Київ)

4.     Обговорення доповідей. Дискусія.

 

Семінар для медичних фізиків (зал № 2)

24 червня 1100–1700 

1100 –1300 Оцінка планів опромінення при використанні IMRT/VMAT, безпека та контроль якості передових методик променевої терапії.

1300–1330 Обід

1330–1500 Практичні заняття з лектором від компанії Varian Medical Systems

1500–1530 Перерва на каву

1530–1700 Практичні заняття з лектором від компанії Varian Medical Systems.

25 червня 

900–1400        Засідання 3 (зал № 1)

Забезпечення якості променевої терапії онкологічних

захворювань різних локалізацій.

Технічне переоснащення радіоонкологічних закладів України

 

Головуючі: д.м.н. Петриченко О.О., проф. Хворостенко М.І., Івчук В.П.

 

1.     Розвиток ядерної медицини на території Південного Уралу (Важенин А.В., Кузнецова А.И., Галямова Ю.В., Важенин И.А., Російська Федерація)

2.     Вплив сумарних осередкових доз променевої терапії на віддалені результати комбінованого та комплексного лікування пацієнтів із гліобластомою (Синайко В.В., Артемова Н.А., Мельник А.П., Новосельская О.А., Яковенко А.А., Мармыш А.В., Білорусь)

3.     Томотерапія. Особливості та технічні характеристики апарата (Гуменюк М.Б., Кіровоград)

4.     Томотерапія — передова технологія в променевій терапії України (Серегина Н.М., Кіровоград)

5.     Фактори, що впливають на результати променевого лікування пацієнтів із плоскоклітинним раком легені (Артемова Н.А., Минайло И.И., Синайко В.В., Білорусь)

6.     Проблеми розрахунку стаціонарного радіаційного захисту приміщень для апаратів дистанційної променевої терапії (Гацкевич Г.В., Тарутин И.Г., Білорусь)

 

1100–1130             Кава-брейк

 

7.     Реорганізація роботи відділення променевої терапії в умовах збільшення потоку хворих із зони АТО (Старенький В.П., Сухіна О.М., Свинаренко А.В., Авер’янова Л.О., Харків)

8.     Вибір об’єму опромінювання в послідовному хіміопроменевому лікуванні недрібноклітинного раку легені (Старенький В.П., Сухіна О.М., Білозор Н.В., Карвасарська В.В., Харків)

9.     Використання дозиметрії in vivo при проведенні дистанційної променевої терапії пацієнткам з раком шийки матки (Сухіна О.М., Старенький В.П., Свинаренко А.В., Нестеренко А.С., Немальцова К.В., Васильєв Л.Л., Трофимов А.В., Харків)

10.  Сучасні технології дистанційної променевої терапії – шлях до України (Старенький В.П., Авер’янова Л.О., Карвасарська В.В., Харків)

11.  Радіохірургічне лікування вторинних пухлин головного мозку з використанням радіосенсибілізаторів (Грязов А.Б., Івчук В.П., Київ)

12.  Ефективність радіосенсибілізації пухлини малими дозами іонізуючого випромінення при променевому лікуванні раку слизової оболонки ротової порожнини ІІ–ІІІ стадій (Соколовська М.В., Київ)

13.  Обговорення доповідей 

1400–1430             Обідня перерва  

1430–1700        Засідання 4 (зал № 1)

Профілактика, діагностика і терапія ускладнень

променевого та комбінованого лікування.

Терапія супроводу в радіоонкології

 

Головуючі: проф. Іванкова В.С., проф. Сухіна О.М., д.м.н. Старенький В.П.

 

1.     Ефективність застосування пролонгованої епідуральної анастезії (ПЕА) при проведенні паліативного променевого лікування у хворих з множинними метастатичними ураженнями кісток (Вівчаренко Ю.К., Попівняк Х.І., Романчук В.Р. Остапяк І.М., Крижанівська А.Є., Волошин Н.М., Івано-Франківськ)

2.     Особливості діагностики, перебігу та лікування пізньої променевої виразки (Кіхтенко І.М., Хворостенко М.І., Хворостенко Ю.М., Дніпропетровськ)

3.     Психосоматичні порушення у хворих на рак тіла матки із кортизолемією різної вираженості на етапах комбінованого лікування (Прохач Н.Е., Сорочан П.П., Громакова І.А., Кузьменко О.В., Іваненко М.О., Харків)

4.     Вплив радіойодотерапії на імунофенотип лімфоцитів периферичної крові хворих на рак щитовидної залози різного віку (Замотаєва Г.А., Фільчаков Ф.В., Степура Н.М., Шуміліна К.С., Гулеватий С.В., Кукушкіна С.М., Тронько М.Д., Київ)

5.     Ускладнення після комбінованого лікування у хворих на рак шийки матки (Конанихін В.І., Колпаков О.Є., Рижкова Ю.В., Суми)

6.     Променеві езофагіти при різних методиках променевої терапії хворих на недрібноклітинний рак легені (Білозор Н.В., Старенький В.П., Сухіна О.М., Карвасарська В.В., Харків)

7.     Ангіобластомний ефект і токсичність хронорадіотерапії раку прямої кишки та шийки матки (Сухіна О.М., Свинаренко А.В., Старенький В.П., Грищенко Т.П., Харків)

8.     Магнітно-резонансна томографія у діагностиці раку щитоподібної залози (Бур’ян О.В., Харків)

9.     Обговорення доповідей. Дискусія

 

1700–1730 — Ухвалення резолюції конференції

                        Закриття конференції

 

Семінар для променевих терапевтів (зал № 2)

25 червня 1200–1600

 

1200–1255 Терапевтична радіологія: сучасні методи променевої терапії (лектор Санта Максимова з компанії Varian Medical Systems)

1255–1345 Стереотаксична променева терапія при лікуванні злоякісних новоутворень печінки. Клінічні результати та досвід застосування в Латвійському онкологічному центрі (лектор Санта Максимова з компанії Varian Medical Systems)

1345–1400 Перерва на каву

1400–1600 Практичні заняття з лектором Сантою Максимовою з компанії Varian Medical Systems. Огляд клінічних випадків: рак простати, пряма кишка, рак грудей, голова / шия (рак гортані).