Головна » Новини та події » Конференції » Резолюцiя науково-практичної конференції з міжнародною участю «Внесок молодих вчених у розвиток медичної науки і практики: нові перспективи» (Харків, 16 травня 2013 р.)

Резолюцiя науково-практичної конференції з міжнародною участю «Внесок молодих вчених у розвиток медичної науки і практики: нові перспективи» (Харків, 16 травня 2013 р.)

16 травня 2013 р. у Харкові відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Внесок молодих вчених у розвиток медичної науки і практики: нові перспективи», присвячена Дню науки. У її роботі взяли участь 166 делегатів з 8 областей України, а також Білорусі, Росії, Узбекистану.

Організаторами конференції виступили Національна академія медичних наук України, ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», ДУ «Інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», ГО «Молоді вчені та спеціалісти інститутів НАМН України м. Харкова», Харківський національний медичний університет, Харківський регіональний благодійний протираковий фонд, Головне управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.

Відкрили конференцію в.о. директора ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» В.А. Вінніков, заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України» О.В. Колєснікова.

У рамках конференції було проведено два пленарних засідання та постерна сесія. Зроблено 52 доповіді з актуальних питань фундаментальних та прикладних досліджень різних галузей сучасної медицини: терапії, акушерства та гінекології, хірургії, онкології, онкогінекології, медичної радіології, неврології та психіатрії, дерматовенерології, ортопедії та травматології, педіатрії, інфекційних хвороб, імунології та мікробіології, ендокринології, стоматології, клінічної фармакології та фармакотерапії, патофізіології, патоморфології. Молоді науковці: інтерни, аспіранти, співробітники науково-дослідних установ, віком до 35 років продемонстрували високий рівень доповідей та повідомлень, присвячених проблемам профілактики, діагностики, лікування хворих з коморбідною патологією ендокринної, серцево-судинної, гепатобіліарної, нервової та інших систем; порівнянню та аналізу діагностичної цінності різних методів виявлення інфекційних, онкологічних, соматичних захворювань; проблемам охорони здоров’я матері та дитини; стоматологічним захворюванням, захворюванням емоційно-психічної сфери. Доповіді супроводжувались активним обговоренням отриманих результатів молодими вченими суміжних спеціальностей.

У рамках науково-практичної конференції, присвяченої Дню науки 17 травня 2013 р. було проведено сателітний симпозіум «Саркома матки».

Саркома матки є рідкісною пухлиною органів жіночого статевого тракту, яка має прихований і дуже агресивний перебіг. Останнім часом відмічено зростання рівня захворюваності жінок на цю патологію та їх несвоєчасне звертання до профільних установ. Враховуючи вище викладене, можна констатувати, що виникла необхідність організації наукового симпозіуму.

Програма конференції була заздалегідь спланова та узгоджена між науковою частиною ДУ «Інститут медичної радіології НАМН України» та Європейським товариством онкогінекологів. До програми включено доповіді українських та іноземних лекторів (Австрія, Німеччина, Іспанія, Туреччина, Грузія).

До участі в симпозіумі запрошено фахівців в галузі онкогінекології, гінекології, променевої діагностики та терапії, онкології, та всіх бажаючих лікарів та науковців.

Інформаційний лист-запрошення було розповсюджено по всіх наукових та профільних онкологічних установах України, країн СНД, членам Європейського товариства онкогінекологів.

При активному спілкуванні та обміні досвідом із закордонними колегами, учасниками конференції були сформульовані загальні проблеми, які потребують особливої уваги.

На конференції відмічено значущість проведеної конференції для становлення нових творчих зв’язків та об’єднання наукового потенціалу молодих учених різних областей України та сусідніх держав. Учасники конференції висловлюють вдячність організаційному комітету.

Конференція ухвалила такі рішення:

  1. Сприяти впровадженню в практику результатів науково-дослідних робіт, які були висвітлені науковцями на конференції.
  2. Сприяти розміщенню матеріалів фундаментальних та прикладних досліджень в фахових виданнях.
  3. Забезпечити молодих науковців доступом до міжнародних інтернет-видань.
  4. Підтримати співпрацю молодих вчених медичних закладів з науковцями суміжних фахів.
  5. Продовжити співпрацю в міжнародних проектах SARCUT, та активніше залучати молодих фахівців до інших міжнародних проектів.
  6. Ширше залучати молодих вчених до участі в інтернет-конференціях.

Регулярного проводити конференції молодих вчених. Наступну конференцію провести в травні 2014 р. на базі ДУ «Інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України».

Соцмережі

Новини та події

Український Радіологічний Журнал

Інститут є засновником і видавцем "Українського радіологічного журналу":

Фотоархів

Grigoriev

С.П. Григор’єв

Дивитись архів