Головна » Новини та події » Конференції » Резолюція науково-практичної конференції Українського Товариства радіаційних онкологів з міжнародною участю «Актуальні питання променевого і комбінованого лікування онкозахворювань і профілактика ускладнень» (Харків, 21-22 травня 2012 р.)

Резолюція науково-практичної конференції Українського Товариства радіаційних онкологів з міжнародною участю «Актуальні питання променевого і комбінованого лікування онкозахворювань і профілактика ускладнень» (Харків, 21-22 травня 2012 р.)

21–22 травня 2012 року у Харкові відбулася науково-практична конференція УТРО «Актуальні питання променевого і комбінованого лікування онкозахворювань і профілактика ускладнень». У її роботі взяли участь 103 делегати з 18 областей України, а також республіки Білорусь, Бельгії, Німеччини, Швеції, Чехії, Австрії, Естонії та Росії. Було представлено 50 робіт та зроблено 47 доповідей з актуальних організаційних питань радіаційної онкології, променевої діагностики в радіаційній онкології, радіохемотерапії і модифікації радіаційного відгуку пухлини.
Обговорювалися дискусійні питання існуючих стандартів радіотерапії злоякісних пухлин. Порушувалися актуальні проблеми профілактики та лікування променевих реакцій й ускладнень під час та після консервативного або комбінованого лікування онкологічних захворювань основних локалізацій, радіохіміотерапії та супровідної терапії. Також обговорювалися питання забезпечення контролю якості обладнання для радіотерапії.
Онкологічна патологія продовжує утримувати одне з провідних місць серед причин захворюваності та смертності населення України. Одним із засобів підвищення ефективності лікування такої патології є застосування хіміопроменевих методів. Поєднане використання цитостатичних агентів і радіологічного впливу підвищує уражуваність пухлини, але водночас збільшує ризик ранніх та пізніх променевих реакцій і ушкоджень. Понад 70 % хворих на злоякісні новоутворення потребують променевого або цитостатичного лікування.
Останнім часом відбулися істотні зрушення в переоснащенні закладів радіаційної онкології системи охорони здоров'я України сучасною апаратурою. Для променевої терапії закуплено понад 20 сучасних апаратів для кобальтової телегамма-терапії («Терагамми», «Тератрони», «Кобальти»), лінійні прискорювачі, апарати для брахітерапії із джерелами HDR випромінення Іг-192 («Гамма-меди») та Со-60 (MultiSource). Всі установки придбано в комплекті з планувальними дозиметричними системами.
На конференції було детально обговорено питання кадрового забезпечення відділень променевої терапії, оснащення радіаційної служби апаратурою, нормативний обсяг робіт, що виконують лікар, рентгенлаборант чи інший представник персоналу. На практиці вже доведено доцільність назви такого фаху — радіаційний онколог, оскільки цей спеціаліст має безпосередньо брати участь у плануванні та лікуванні онкологічного хворого, а також спеціаліста — медичний фізик. Особливу увагу було приділено питанням забезпечення подальшого наукового прогресу в галузі медичної радіології, створення бази для поступового і довершеного опанування найновітніших технологічних досягнень променевої терапії, впровадження відповідних протоколів лікування, а також розробки і прискореної трансляції нових способів променевої та симультанної терапії і методик відповідного супровідного лікування. Окремим питанням висвітлено необхідність розвитку Національної системи контролю якості дозиметрії в медичній радіології.
Заслухавши й обговоривши доповіді, конференція ухвалила такі рішення:
1.    Доручити правлінню УТРО підготувати проект створення Центрів компетенції з радіаційної онкології на базі діючих науково-дослідних закладів та великих центрів радіаційної онкології, обладнаних сучасним радіотерапевтичним обладнанням.
2.    Внести пропозицію до МОЗ України щодо прискорення введення в чинність Центру національного аудиту дозиметрії радіаційних струменів апаратів променевої терапії на базі ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».
3.    Пропонувати МОЗ  України організувати  спецбригаду українських
спеціалістів з обслуговування іноземної радіотерапевтичної апаратури
в Україні.
4.    Продовжити переоснащення диспансерів України сучасними радіотерапевтичними апаратами і планувальними системами.
5. Для забезпечення відділень променевої терапії кваліфікованими медичними фізиками та інженерами організувати і провести два регіональних навчальних курси для медичних фізиків відділень променевої терапії онкологічних закладів України та країн СНД «National workshop for medical physicists canceming clinical dosimetry and quality assurance in radiotherapy» в рамках проекту технічного співробітництва з МАГАТЕ. ( 1-ше та 2-ге півріччя 2013 року) на базі ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».
6. Доручити правлінню УТРО привернути увагу МОЗ України до необхідності виділення коштів для навчання і удосконалення спеціалістів у галузі радіаційної онкології на курсах стажування.
7. Провести наступний VI з’їзд УТРО у 2013 році в м. Рівне.

Соцмережі

Новини та події

Український Радіологічний Журнал

Інститут є засновником і видавцем "Українського радіологічного журналу":

Фотоархів

Grigoriev

С.П. Григор’єв

Дивитись архів