Головна » Новини та події » Конференції » Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні тенденції інтенсивної терапії в онкорадіології» (27 квітня 2017 р., Харків)

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні тенденції інтенсивної терапії в онкорадіології» (27 квітня 2017 р., Харків)

Матеріали науково-практичної конференції

Шановні колеги!

Повідомляємо про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні тенденції інтенсивної терапії в онкорадіології», яка відбудеться у Харкові 27 квітня 2017 року на базі ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України». Співорганізатори конференції — НАМН України, Головне управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харківський національний медичний університет.

У заході братимуть участь провідні науковці та фахівці з України, Білорусі, Німеччини, Казахстану, Ізраїлю.

Установа-організатор проведення заходу: ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».

Місце проведення: 61024, Харків, вул. Пушкінська, 82, конференц-зал ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».

Реєстрація учасників конференції: 27 квітня з 900 до 1000 у приміщенні інституту.

Початок роботи заходу: 27 квітня о 1000.

Мета конференції: висвітлення та узагальнення накопиченого досвіду і досягнень в галузі інтенсивної терапії та анестезіології в онкорадіології; використання набутого досвіду для впровадження у практичну охорону здоров’я нових способів та методів інтенсивної терапії хірургічних утручань, радіо- та хіміотерапії.

До участі запрошуються лікарі за фахом анестезіологія, онкологія, онкохірургія, дитяча онкологія, ендоскопія, променева діагностика, променева терапія, радіологія, загальна практика-сімейна медицина, отоларингологія, хіміотерапія.

Програмні питання конференції:

1. Особливості інтенсивної терапії при мультиорганних утручаннях.

2. Інтенсивна терапія при ускладненнях оперативних утручань у торакальній онкології та онкології травного тракту.

3. Особливості операційного та післяопераційного періоду у хворих з операціями на трахеї.

4. Анестезіологічна тактика в онкомамології.

5. Можливості використання референтних методів інтенсивної терапії в онкології.

6. Інтенсивна терапія при ускладненнях хіміотерапії.

7. Особливості знеболення та паліативної терапії в онкологічних хворих.

Робочі мови заходу: українська, англійська, російська.

Технічні засоби: мультимедійний проектор.

Форми участі у заході:

  • виступ із доповіддю;
  • стендова доповідь;
  • виступ із доповіддю та публікація;
  • участь у засіданнях без доповіді.

Під час проведення заходу відбудуться:

  • проведення підсумків виконання наукових робіт молодих учених з проблем інтенсивної терапії та анестезіології в онкорадіології;
  • виставки, презентації.

Учасники заходу отримають: сертифікат та інформаційні матеріали конференції.

Матеріали заходу будуть опубліковані у додатку до «Українського радіологічного журналу».

 

Адреса оргкомітету конференції:

Науково-організаційний відділ ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024, тел.: (057) 725-50-74, e.mail imr_omo@mail.ru, imr_omo@ukr.net.

Відповідальна особа – завідувач відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії, д-р мед. наук, лікар вищої категорії Крутько Євгеній Миколайович, м.тел. (067) 93-14-314, e.mail e.krutko@mail.ru

 

До 24 березня 2017 р. приймаються матеріали обсягом 5–6 стор. машинопису в 2 примірниках, на паперовому та електронному носіях (диски CD/DVD, текстовий редактор Word, шрифт  Times New Roman, розмір 14), для публікацій у додатку до «Українського радіологічного журналу». До статті слід додати супровідний лист, анотацію українською і російською мовами (до 320 знаків) та ключові слова (до 7 слів або словосполучень). Англійською мовою додати: назву, заклад, повне ПІБ, анотацію та ключові слова. Просимо обов’язково повністю вказати ім’я та по-батькові всіх авторів публікації, моб. телефони та електронну адресу. Видавничі витрати узгоджуються з редакцією.

Статті за тематикою конференції, приймаються до друку в «Український радіологічний журнал», занесений до переліку фахових видань Державної атестаційної комісії (ДАК) України. Вимоги до оформлення статей викладені на сайтах Інституту та «Українського радіологічного журналу» — http://medradiologia.kharkov.ua; http://urg.kharkov.ua. Статті будуть надруковані у 1-му чи 2-му випусках УРЖ.

Електронну версію статей висилати на пошту e.maіl іmr_omo@maіl.ru.

Тексти, оформлені не за правилами або надіслані несвоєчасно, не реєструються. Не прийняті до друку статті не повертаються.

Матеріали для публікації слід надсилати на адресу: ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024, Україна, редакція «Українського радіологічного журналу», e.mail imr_omo@ukr.net; imr_omo@mail.ru.

 

Анкета учасника

науково-практичної конференції за участю міжнародних фахівців

«Сучасні тенденції інтенсивної терапії в онкорадіології», 27 квітня 2017 р., Харків

1.

Прізвище, ім’я та по батькові

 

2.

Місце роботи

 

3.

Посада

 

4. Науковий

    ступінь

 

5.

Адреса

 

телефон

 

факс

 

e-mail

 

6.

Форма участі:

 публікація тез

 доповідь

 інше

 

7.

Тема доповіді/ тез

 

 

 

 

 

 

 

8.

Необхідне для демонстрації обладнання:

 мультимедійний проектор

 оверхед

 проектор слайдів

 інше

 

          Просимо заповнену анкету учасника конференції надіслати на адресу оргкомітету до 1 квітня 2017 року.

Соцмережі

Новини та події

Український Радіологічний Журнал

Інститут є засновником і видавцем "Українського радіологічного журналу":

Фотоархів

Grigoriev

С.П. Григор’єв

Дивитись архів