Головна » 2003, том XI, випуск 1

УРЖ 2003, том XI, випуск 1

ЗМІСТ

 

2003, том 11, випуск 1, сторінка 11

M.I. Пилипенко, В. Корнеєва

Перспективи забезпечення в Україні єдності вимірювань ікс-проміння в медицині

Повний текст (412к)

 

2003, том 11, випуск 1, сторінка 17

M.I. Спузяк, О.П. Шармазанова, Н.С. Фокіна, С.О. Хмизов, В.В. Скребцов

Формування дистракційного регенерату в дітей при подовженні  нижніх кінцівок за допомогою стрижневих апаратів зовнішньої фіксації за клініко-рентгенологічними даними

Повний текст (556к)

 

2003, том 11, випуск 1, сторінка 21

C.B. Федьків

Рентгенограмометрія в діагностиці вікових змін кісткової тканини

Повний текст (175к)

 

2003, том 11, випуск 1, сторінка 25

Г.Г. Голка

Принципи променевої діагностики кістково-суглобового туберкульозу

Повний текст (614к)

 

2003, том 11, випуск 1, сторінка 31

B.I. Чобан, Г.В. Цвігун, Д.С. Мечев, В.Г. Полежаєв

Сцинтиграфія скелета з міченими фосфатами в діагностиці  ранніх деструктивних змін опорно-рухового апарату при перевантажній хворобі

Повний текст (265к)

 

2003, том 11, випуск 1, сторінка 36

С.Г. Мазур, I.I. Глазовська, В.В. Кузнєцов

Особливості мозкового кровообігу в пацієнтів з гіпоплазією хребетної артерії залежно від наявності в них стенооклюзувальних уражень сонних артерій

Повний текст (186к)

 

2003, том 11, випуск 1, сторінка 40

Д.Г. Матвіенко

Застосування радіохемічного методу аналізу для визначення біоіндикаторів радіоактивного забруднення харчової продукції Черкаського регіону

Повний текст (140к)

 

2003, том 11, випуск 1, сторінка 44

Б. Дашкевичене, В. Мамонтовас

Особливості семіотики розсіяного склерозу в комп'ютерно-томографічних зображеннях. Його діагностика в Литві

Повний текст (746к)

 

2003, том 11, випуск 1, сторінка 49

Г.С. Єфимова, С.А. Аміразян, A.M. Насонова

Серцево-судинні ускладнення при опроміненні середостіння з приводу лімфогранулематозу

Повний текст (140к)

 

2003, том 11, випуск 1, сторінка 53

Ю.О. Вінник, М.Ю. Неффа, Т.В. Скрицька

Вплив різних варіантів передопераційної хемотерапії  на гормональний статус хворих на рак яєчників

Повний текст (137к)

 

2003, том 11, випуск 1, сторінка 58

H.I. Афанасьева, О.В. Мужичук 

Характеристика тироідного гормонального стану та тиротропної функції гіпофіза в хворих на тироїдний рак, поєднаний із доброякісною патологією щитоподібної залози

Повний текст (174к)

 

2003, том 11, випуск 1, сторінка 63

Л.В. Батюк

Структурні зміни мембран еритроцитів щурів під впливом карциноми Герена після фракційного опромінення та дії натрію сукцинату

Повний текст (205к)

 

2003, том 11, випуск 1, сторінка 68

К.Ю. Антипчук 

Порушення пам'яті в осіб, що перенесли гостру променеву хворобу внаслідок катастрофи на ЧАЕС, у віддалений період

Повний текст (143к)

 

2003, том 11, випуск 1, сторінка 73

P.I. Кратенко, А.Б. Мітряєв

Вплив іонізувального випромінення та 12-краун-4 на рецепторний апарат і систему вторинних посередників неокортексу щурів

Повний текст (150к)

 

2003, том 11, випуск 1, сторінка 78

В. Е. Орел, Н.М. Дзятковська, М.Й. Данко,

Ю.Р. Мединець, В.А. Зінченко, С.В. Андрійченко,

Ю.М. Білокінь, А.В. Романов, О.Ю. Придатко

Ефект впливу 4О МГц електромагнітного опромінюваннята механічно активованого доксорубіцину на тварин з карциносаркомою Уокер-256

Повний текст (292к)

 

2003, том 11, випуск 1, сторінка 83

Є.М. Горбань, Н.В. Топольнікова

Вплив препарату спіруліни на ендокринний статута систему перекисного окиснення ліпідів опромінених щурів

Повний текст (150к)

 

2003, том 11, випуск 1, сторінка 87

О.М. Сухіна, В.П. Старенький

Можливості брахітерапії при місцевопоширеному раці шийки матки

Повний текст (80к)

 

2003, том 11, випуск 1, сторінка 88

Г.В. Цвігун, О.І. Бутрім, В.В. Цвєткова, В.В. Новопашенная

Результати лікування хворого з рецидивом анапластичноі астроцитоми

Повний текст (87к)

 

2003, том 11, випуск 1, сторінка 90

Л.О. Гайсенюк, Т.В. Кульчаєва, Т.П. Якимова, С.І. Ревенкова, Г.В. Кулініч

Клініко-гематологічна характеристика випадку гострого еритромієлозу Ді Гульєльмо в ліквідатора катастрофи на Чорнобильській АЕС

Повний текст (149к)

 

2003, том 11, випуск 1, сторінка 94

Г.І. Гарюк, Т.В. Почуєва, С.В. Бабанін

Досвід використання комп'ютерної томографії при атиповому перебігу гострих середніх отитів

Повний текст (453к)

 

2003, том 11, випуск 1, сторінка 99

Т.Л. Куцяк, Т.О. Квятковська, Є.А. Квятковський

Комплексне ультразвукове дослідження стану нирок і верхніх сечовидільних шляхів при обструктивних уропатіях

Повний текст (107к)

 

2003, том 11, випуск 1, сторінка 106

Н.О. Мазник

Стабільні аберації хромосом як довгостроковий маркер радіаційного впливу

Повний текст (146к)

 

2003, том 11, випуск 1, сторінка 119

Т.О. Волковая, O.K. Кононенко

РАДІООНКОЛОГІЯ В РЕГІОНАХ

Чернігівська область

Повний текст (21к)