Головна » 2005, том XIII, випуск 1

УРЖ 2005, том XIII, випуск 1

ЗМІСТ

 

2005, том 13, випуск 1, сторінка 3

Інформація для авторів

Повний текст (60к)

 

2005, том 13, випуск 1, сторінка 6

Повідомлення правління УТТРО про IV з'їзд Українського товариства терапевтичних радіологів та радіаційних онкологів

Повний текст (60к)

 

2005, том 13, випуск 1, сторінка 9

P. Я. Абдуллаєв, О. М. Хвисюк, В. Г. Марченко, Л. А. Кадирова

Можливості ультразвукової діагностики при патології поперекового відділу хребта

Повний текст (489к)

 

2005, том 13, випуск 1, сторінка 14

М. І. Спузяк, О. П. Шармазанова, C. M. Спузяк

Компресійні переломи тіл грудних хребців у дітей за даними ретроспективного аналізу

Повний текст (181к)

 

2005, том 13, випуск 1, сторінка 18

О. І. Продан, А. Г. Грунтовський, В. О. Куценко

Рентгенограметричні характеристики стенозувальних варіантів диспластичного спондилолістезу

Повний текст (187к)

 

2005, том 13, випуск 1, сторінка 24

О. Ю. Меркулов, Г. І. Гарюк, С. В. Бабанін, В. Л. Мощенко, І. Л. Бобкова

Вплив варіантів анатомічної будови порожнини носа й параназальних синусів на формування хронічних запальних захворювань навколоносових пазух

Повний текст (1122к)

 

2005, том 13, випуск 1, сторінка 30

А. В. Чорнобай, В. К. Югов

Комп ютерна томографія в оцінці ефективності неоад'ювантної ендолімфатичної поліхемотерапії раку прямої кишки

Повний текст (242к)

 

2005, том 13, випуск 1, сторінка 33

В. Г. Стовба, І. Є. Соловйов

Методика трансабдомінального ультразвукового дослідження товстої кишки при гострій обтураційній товстокишковій непрохідності

Повний текст (178к)

 

2005, том 13, випуск 1, сторінка 37

В. І. Грищенко, В. А. Пітько, О. М. Феськов, О. В. Салтовський, Н. П. Сухіна

Допплерографічна оцінка кровообігу в системі мати - плацента - плід при пізньому аборті

Повний текст (120к)

 

2005, том 13, випуск 1, сторінка 40

С. А. Аміразян, М. М. Кочуєва, М. Є. Слабодчиков, В. О. Стегній

Клініко - рентгенологічні особливості та морфофункціональний стан серця у хворих на саркоїдоз

Повний текст (932к)

 

2005, том 13, випуск 1, сторінка 47

Пономарьов І. М.

Ефективність комбінованого лікування раку грудної залози залежно від обсягу хірургічного втручання у хворих менопаузального періоду

Повний текст (154к)

 

2005, том 13, випуск 1, сторінка 53

Д. С. Мечев, О. Ю. Столярова

Променева терапія й особливості імунологічної реактивності у хворих на рак тіла та шийки матки

Повний текст (149к)

 

2005, том 13, випуск 1, сторінка 58

Н. А. Мітряєва, Л. В. Гребіник, Н. Є. Узленкова, Н. О. Бабенко, В. А. Гусакова, C. M. Пушкар

Вплив іонізувального випромінення та таксотеру на церамідний шлях активації апоптозу в пухлині Герена

Повний текст (330к)

 

2005, том 13, випуск 1, сторінка 62

C. M. Карташов, Г. Ж. Удербаєва, О. А. Бєлодєд

Оцінка ефективності лікування хворих на рак шийки матки залежно від показника апоптозу

Повний текст (132к)

 

2005, том 13, випуск 1, сторінка 66

Н. А. Мазнюк, В.А. Винников

Ретроспективна цитогенетична біодозиметрія із використанням методу флуоресцентної in situ гібридизації (FISH) в осіб, які зазнали опромінення внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС

Повний текст (англ) (166к)

 

2005, том 13, випуск 1, сторінка 73

Л. П. Абрамова, О. О. Бобильова, Л. І. Симонова

Стан про- та антиоксидантної ланок гомеостазу в ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС у віддалений період

Повний текст (147к)

 

2005, том 13, випуск 1, сторінка 79

I. C. Тихоліз, O. A. Радченко

Рідкісна пухлина шкіри (екринна циліндрома шкіри, тюрбанна пухлина, пухлина Шпіглера)

Повний текст (199к)

 

2005, том 13, випуск 1, сторінка 82

Д. С. Мечев, O. B. Щербіна

Променеві методи дослідження у хворих на рак передміхурової залози

Повний текст (137к)

 

2005, том 13, випуск 1, сторінка 91

Г. С. Єфимова

Метастатичне ураження шийних лімфатичних вузлів з невиявленого первинного осередку

Повний текст (161к)

 

2005, том 13, випуск 1, сторінка 100

І. П. Москаленко, П. П. Сорочан, Н. А. Никифорова, О. М. Сухіна

Підходи до застосування мелатоніну в хемопроменевій терапії злоякісних новоутворів

Повний текст (125к)

 

2005, том 13, випуск 1, сторінка 106

РАДІООНКОЛОГІЯ В РЕГІОНАХ

Повний текст (250к)

 

2005, том 13, випуск 1, сторінка 110

H. O. Артамонова, O. K. Кононенко

Український учений і дослідник Іван Павлович Пулюй

Повний текст (183к)

 

2005, том 13, випуск 1, сторінка 114

ЮВІЛЕЇ

Повний текст (96к)

 

2005, том 13, випуск 1, сторінка 116

ПАМ ' ЯТІ

Повний текст (75к)

 

2005, том 13, випуск 1, сторінка 117

НОВІ КНИГИ

Повний текст (136к)

 

2005, том 13, випуск 1, сторінка 119

ІНФОРМАЦІЇ

Повний текст (97к)