Головна » 2009, том XVII, випуск 1

УРЖ 2009, том XVII, випуск 1

ЗМІСТ

 

2009, том 17, випуск 1, сторінка 5

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

Повний текст (60 Кб)

 

2009, том 17, випуск 1, сторінка 7

В.А. Вінніков

Памятка молодим вченим з написання наукових праць

Повний текст (105 Кб)

2009, том 17, випуск 1, сторінка 10

І.М. Пилипенко

Мистецтво презентації: допомога PowerPoint (за матеріалами http://www.med-ed-online.org та http://www.powerpointers)

Повний текст (78 Кб)

 

2009, том 17, випуск 1, сторінка 13

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

М.І. Спузяк, І.О. Олійник

Зміни кісток і суглобів при артропатичному псоріазі за даними рентгенологічного дослідження

Повний текст (393 Кб)

 

2009, том 17, випуск 1, сторінка 18

О.Ю. Чувашова

Доопераційне картування сенсомоторної зони кори головного мозку методом функціональної МРТ при внутрімозкових пухлинах

Повний текст (361 Кб)

 

2009, том 17, випуск 1, сторінка 25

Р.Я. Абдуллаєв, В. І. Старков

Ультразвукова дисреренційна діагностика капілярної гемангіоми і метастазів у печінку

Повний текст (227 Кб)

 

2009, том 17, випуск 1, сторінка 29

Є.Б. Радзішевська, Л.Я. Васильєв, Я.Е. Вікман, О.О. Солодовнікова

Статистичний аналіз деяких аспектів перебігу та наслідків захворювання на рак тіла матки за даними катамнезу

Повний текст (217 Кб)

 

2009, том 17, випуск 1, сторінка 35

О.М. Тарасова

Порівняння методів лікування раку за ступенем шкідливих ефектів

Повний текст (565 Кб)

 

2009, том 17, випуск 1, сторінка 43

О.П. Лукашова, B.C. Сухін, О.А. Міхановський, І. М. Кругова, І.М. Тесленко

Особливості ультраструктури плоскоклітинного раку шийки матки після застосування різних схем передопераційної хемопроменевої терапії

Повний текст (845 Кб)

 

2009, том 17, випуск 1, сторінка 50

Л.І. Сімонова, П.М. Музикант, Н.А.Мітряєва, В.З. Гертман, Л.В. Білогурова, В.І. Євдокименко, C.M. Пушкар

Ефективність біологічно активного засобу «Біполан» з морських гідробіонтів при лікуванні фіброзно-кістозної хвороби грудної залози

Повний текст (394 Кб)

 

2009, том 17, випуск 1, сторінка 57

Н.Є. Узленкова

Порушення окисного гомеостазу в крові та органах щурів під впливом одноразового зовнішнього ікс-опромінення

Повний текст (313 Кб)

 

2009, том 17, випуск 1, сторінка 65

Є.М. Мамотюк, В.А. Гусакова, Н.Є.Узленкова, С.І. Ревенкова, О.В.Ненюкова, В.Н. Іващенко, Р.Ю. Циганок, В.Г.Бородін

Дослідження радіопротекторних властивостей наноалмазів в експерименті

Повний текст (163 Кб)

 

2009, том 17, випуск 1, сторінка 72

В.Е. Орел , І.I. Дзятковська, М.О. Ніколов, А.В. Романов, Н.М. Дзятковська, Г.І. Кулик, І.М. Тодор, Н.М. Храновська, О.І. Скачкова

Вплив просторово-неоднорідного електромагнітного поля на протипухлинну активність цисплатину при дії на резистентний до нього підштам карциноми легені «Льюїс»

Повний текст (329 Кб)

 

2009, том 17, випуск 1, сторінка 78

M.M.E. Таха, E. E. Сулейман

Оцінювання асиметричного коліматора для нового покоління установок для лікування ізотопами кобальтових телегамматерапевтичних апаратів

Повний текст (571 Кб)

 

2009, том 17, випуск 1, сторінка 86

Н. В. Шляхова

Стан імунної системи дітей, народжених від батьків-ліквідаторів аварії на ЧАЕС, на завершальному етапі статевого дозрівання

Повний текст (180 Кб)

 

2009, том 17, випуск 1, сторінка 90

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

М.І. Спузяк, О.П. Шармазанова, Н.С. Лисенко, О.І. Корольков

Клініко-радіологічні дані про дисплазію кульшових суглобів у дітей

Повний текст (127 Кб)

 

2009, том 17, випуск 1, сторінка 97

Н.О. Артамонова, Ю.В. Павліченко, О.В. Масіч

Характеристика сучасних інформаційно-аналітичних ресурсів доказової медицини

Повний текст (128 Кб)

 

2009, том 17, випуск 1, сторінка 102

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ ХАРКОВА

Іван Васильович Кудінцев (1867-1955)

Повний текст (197 Кб)

 

2009, том 17, випуск 1, сторінка 108

РАДІОЛОГІЧНА ОСВІТА

О.М. Шкондін

Луганський державний медичний університет Кафедра онкології, радіології та радіаційної медицини

Повний текст (332 Кб)

 

2009, том 17, випуск 1, сторінка 110

РЕЦЕНЗІЇ

Повний текст (468 Кб)

 

2009, том 17, випуск 1, сторінка 114

НОВІ КНИГИ

Повний текст (113 Кб)

 

2009, том 17, випуск 1, сторінка 115

ЮВІЛЕЇ

Андрій Михайлович Сердюк

Повний текст (114 Кб)

 

2009, том 17, випуск 1, сторінка 117

ЮВІЛЕЇ

Анатолій Юхимович Романенко

Повний текст (93 Кб)

 

2009, том 17, випуск 1, сторінка 118

ЮВІЛЕЇ

Олександр Кирилович Солод

Повний текст (98 Кб)

 

2009, том 17, випуск 1, сторінка 119

ЮВІЛЕЇ

Олександр Микитович Шкондін

Повний текст (93 Кб)

 

2009, том 17, випуск 1, сторінка 120

ЮВІЛЕЇ

Юрій Васильович Бездробний

Повний текст (102 Кб)

 

2009, том 17, випуск 1, сторінка 121

ЮВІЛЕЇ

Григорій Іванович Ткаченко

Повний текст (86 Кб)

 

2009, том 17, випуск 1, сторінка 122

ЮВІЛЕЇ

Луганському регіональному відділенню АРУ — 50 років

Повний текст (56 Кб)

 

2009, том 17, випуск 1, сторінка 124

НФОРМАЦІЇ

Календар подій на 2009 рік (Європа)

Повний текст (121 Кб)

 

2009, том 17, випуск 1, сторінка 126

НФОРМАЦІЇ

Науково-практична конференція УТРО «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні» (21-22 вересня 2009 р., Чернівці)

Повний текст (65 Кб)