Головна » 2006, том XIV, випуск 3

УРЖ 2006, том XIV, випуск 3

ЗМІСТ

 

2006, том 14, випуск 3, сторінка 227

Л. О. Шкондін

Комплексна променева діагностика дифузного ураження паренхіми нирки

Повний текст (1107к)

 

2006, том 14, випуск 3, сторінка 237

В. І. Сіпітий, В. М. Куцин, Ю. О. Бабалян, В. В. Воробйов

Променева діагностика травматичних ушкоджень лобових ділянок — мозку, поєднаних з фронто - орбітальними переломами кісток черепа

Повний текст (254к)

 

2006, том 14, випуск 3, сторінка 242

Р. Я. Абдуллаев, В. В. Гапченко

Ультрасонографія шлунка і дванадцятипалої кишки : методологічні аспекти і нормальна анатомія

Повний текст (686к)

 

2006, том 14, випуск 3, сторінка 247

Н. П. Строганова, С. Ю. Савицький

Підвищення інформативності радіонуклідної вентрикулографії в оцінці регіонарної скоротливої функції лівого шлуночка серця у хворих після інфаркту міокарда

Повний текст (148к)

 

2006, том 14, випуск 3, сторінка 252

Р. Я. Абдуллаев, C.O. Пономаренко, В. В. Гапченко

Комплексна променева діагностика стенозу хребетного каналу поперекового відділу хребта

Повний текст (501к)

 

2006, том 14, випуск 3, сторінка 257

C.M. Мамотюк, М. І. Пилипенко, Ю. О. Нагулін, СІ. Ревенкова, Н. С Узленкова, В. А. Гусакова, Я. Е. Вікман, О. В. Ненюкова, С. В. Руденко, Л. В. Батюк, І. О. Леонова, О. Л. Масленнікова

Дослідження реакцій організму на вплив іонів галію та ікс - опромінення в експерименті

Повний текст (173к)

 

2006, том 14, випуск 3, сторінка 264

Р. І. Кратенко

Вплив іонізувального випромінення та 12- краун -4 на L - аргінінзалежний синтез оксиду азоту і NO- синтазну активність

Повний текст (149к)

 

2006, том 14, випуск 3, сторінка 268

Л. І. Степанова, С. В. Хижняк, А. В. Клепко, Л. В. Бабич, Н. В. Диденко, В. М. Войціцький

Оцінка синтезу ліпідів у ентероцитах слизової оболонки тонкої кишки за дії йонізувальної радіації

Повний текст (146к)

 

2006, том 14, випуск 3, сторінка 272

В. А. Зінченко, Л. І. Чащина

Набута радіорезистентність пухлинних клітин

Повний текст (257к)

 

2006, том 14, випуск 3, сторінка 277

В. Г. Кнігавко, Є. Б. Радзішевська, Н. С Пономаренко

Про деякі проблеми трактування явищ сублетальних та потенційно летальних радіаційних ушкоджень клітинної ДНК

Повний текст (116к)

 

2006, том 14, випуск 3, сторінка 280

ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ

В. Г. Стовба

Ультразвукова діагностика товстокишкової непрохідності

Повний текст (112к)

 

2006, том 14, випуск 3, сторінка 285

М. І. Спузяк, О. В. Тяжолова

Стан структури кісток при захворюваннях щитоподібної залози за даними променевих методів дослідження

Повний текст (99к)

 

2006, том 14, випуск 3, сторінка 291

І. А. Громакова, П. П. Сорочан, Н. Е. Прохач, Н. А. Никифорова, О. В. Кузьменко

Циток i ни і радіотерапія : перспективи комбінованого застосування в онкології

Повний текст (132к)

 

2006, том 14, випуск 3, сторінка 299

НАУКОВО - ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ УТТРО

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОМБІНОВАНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ В ОНКОЛОГІЇ» 10-11 ЖОВТНЯ 2006 p., ОДЕСА МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Повний текст (947к)

 

2006, том 14, випуск 3, сторінка 372

ІНФОРМАЦІЇ

Повідомлення правління УТТРО

про конференцію Українського товариства терапевтичних радіологів та радіаційних онкологів

«Актуальні питання променевої терапії»

(11-12 червня 2007 p., м. Харків )

Повний текст (69к)