Головна » 2008, том XVI, випуск 1

УРЖ 2008, том XVI, випуск 1

ЗМІСТ

 

2008, том 16, випуск 1, сторінка 5

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

Повний текст (60 Кб)

 

2008, том 16, випуск 1, сторінка 7

ДО 15-РІЧЧЯ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Повний текст (74 Кб)

 

2008, том 16, випуск 1, сторінка 11

ОРИГІНАЛЬНІ    ДОСЛІДЖЕННЯ

Р.Ю. Чурилін, І.О. Крамний

Прогностичні  рентгенологічні  критерії перебігу гострого абсцесу легень

 

Повний текст (202 Кб)

 

2008, том 16, випуск 1, сторінка 16

І.О. Вороньжев

Рентгенограмметрична оцінка ступеня тяжкості аспіраційного синдрому у новонароджених з перинатальними ураженнями ЦНС

 

Повний текст (187 Кб)

 

2008, том 16, випуск 1, сторінка 20

Н.О.Мазник, В.А. Вінніков, О.Е. Ірха, О.М. Сухіна, О.А. Міхановський, І.М. Кругова

Динаміка значень загальних цитогенетичних показників у хворих на рак тіла матки до термінів 12-24 місяці  після променевої терапії

 

Повний текст (168 Кб)

 

2008, том 16, випуск 1, сторінка 27

Н.А Мітряєва, Т.С. Бакай, И.О. Бабенко, Т.В. Сегеда, Н.Є.Узленкова

Вплив іонізувального випромінення та хемопрепаратів (етопозид, таксотер, цисплатин) на церамідний шлях апоптозу в пухлині Герена

 

Повний текст (175 Кб)

 

2008, том 16, випуск 1, сторінка 32

А.В. Свинаренко, Є.Б. Радзішевська

Хрономодульована  радіохемотерапія неоперабельних форм  раку прямої кишки у поєднанні з гідреа: результати трирічного спостереження

 

Повний текст (156 Кб)

 

2008, том 16, випуск 1, сторінка 37

Л.І. Сімонова, Л.В. Білогурова, В.З. Гертман, C.M. Пушкар

Можливість  корекції  коагуляційного  стану у хворих на рак грудної залози у хемопроменевому лікуванні з таксотером та супровідним  комплексом  природних засобів

 

Повний текст (140 Кб)

 

2008, том 16, випуск 1, сторінка 42

Є.М. Мамотюк, В.А. Гусакова, В.Г. Кравченко, О.В. Ненюкова

Оцінка протипроменевої дії соку «Табарі  Ноні» в експерименті (попередні результати). Повідомлення II

 

Повний текст (154 Кб)

 

2008, том 16, випуск 1, сторінка 46

Н.Є. Узленкова

Особливості змін колагену в органах щурів за  умов  одноразової дії зовнішнього ікс-опромінення

 

Повний текст (308 Кб)

 

2008, том 16, випуск 1, сторінка 54

О.В. Кузьменко, Н.А. Никифорова, I.A. Громакова, М.О. Іваненко

Стан лейкопоезу щурів різної індивідуальної реактивності в залежності від часу доби опромінення

 

Повний текст (192 Кб)

 

2008, том 16, випуск 1, сторінка 61

В.Г. Кнігавко, М.А. Бондаренко, Н.С. Пономаренко, Є.Б. Радзішевська

Математичне моделювання процесів дифузії та споживання кисню у злоякісній пухлині плоскої форми

 

Повний текст (141 Кб)

 

2008, том 16, випуск 1, сторінка 66

КОРОТКЕ    ПОВІДОМЛЕННЯ

P.M. Спузяк, М.Є. Слабодчиков, О.О. Заможська

Досвід застосування неіонного рентгеноконтрастного засобу Scanlux

 

Повний текст (526 Кб)

 

2008, том 16, випуск 1, сторінка 72

ЛЕКЦІЯ

М.І. Пилипенко

Досвід застосування неіонного рентгеноконтрастного засобу Scanlux

 

Повний текст (100 Кб)

 

2008, том 16, випуск 1, сторінка 78

Д.С. Мечев, О.В. Щербіна

Магнітнорезонансна томографія в діагностиці раку  передміхурової залози

 

Повний текст (117 Кб)

 

2008, том 16, випуск 1, сторінка 84

ОГЛЯД    ЛІТЕРАТУРИ

Р.Ю. Чурилін, І.О. Крамний

Можливості  променевих методів дослідження у діагностиці абсцесів легень

 

Повний текст (115 Кб)

 

2008, том 16, випуск 1, сторінка 89

Н.І. Афанасьева, О.В. Мужичук

Молекулярно-генетичні аспекти виникнення новоутворів  щитоподібної  залози. Повідомлення 1

 

Повний текст (125 Кб)

 

2008, том 16, випуск 1, сторінка 96

СВІТ НАШОГО СВІТОГЛЯДУ

М.І. Пилипенко

Матеріальне   і   духовне   в   медицині Актова промова члена-кореспондента АМН України професора М.І. Пилипенка на науковій сесії Харківського національного медичного університету, присвяченій 203-й річниці його заснування (16 січня 2008 року)

 

Повний текст (107 Кб)

 

2008, том 16, випуск 1, сторінка 105

РАДІООНКОЛОГІЯ    В    РЕГІОНАХ

Повний текст (80 Кб)

 

2008, том 16, випуск 1, сторінка 109

ЮВІЛЕЇ

Леонід Андрійович ІЛЬЇН

Повний текст (79 Кб)

 

2008, том 16, випуск 1, сторінка 111

ЮВІЛЕЇ

Володимир Григорович БЕБЕШКО

Повний текст (63 Кб)

 

2008, том 16, випуск 1, сторінка 113

ЮВІЛЕЇ

Андрій Володимирович ВАЖЕНІН

Повний текст (81 Кб)

 

2008, том 16, випуск 1, сторінка 115

ЮВІЛЕЇ

Іван Омелянович КРАМНИЙ

Повний текст (59 Кб)

 

2008, том 16, випуск 1, сторінка 116

ПАМ’ЯТІ

НАПАЛКОВ Микола Павлович

(1932-2008)

Повний текст (65 Кб)

 

2008, том 16, випуск 1, сторінка 117

І. В. Корнейко

НОВІ КНИГИ

Повний текст (124 Кб)

 

2008, том 16, випуск 1, сторінка 123

ІІНФОРМАЦІЯ

Повний текст (76 Кб)