Головна » 2008, том XVI, випуск 4

УРЖ 2008, том XVI, випуск 4

ЗМІСТ

 

2008, том 16, випуск 4, сторінка 375

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Р.Ю. Чурилін

Особливості  рентгенологічної картини гострого абсцесу легень у дітей

 

Анотація       

Повний текст (474к)

 

2008, том 16, випуск 4, сторінка 380

І.М. Сафонова, І.С. Лук’янова, P.Я. Абдуллаєв, Р.А. Сафонов

Артеріальна гемодинаміка еретоплацентарного комплексу в ІІІ триместрі вагітності жінок із запальними захворюваннями нирок

 

Анотація       

Повний текст (299к)

 

2008, том 16, випуск 4, сторінка 386

Р.Я. Абдуллаєв, Ф.Н. Горлеку

Ультразвукова семіотика раку печінки

 

Анотація       

Повний текст (443к)

 

2008, том 16, випуск 4, сторінка 392

Р.Я. Абдуллаєв, І.О. Олійник, М.І. Спузяк

Ультразвукова семіотика псоріатичного артриту

 

Анотація       

Повний текст (343к)

 

2008, том 16, випуск 4, сторінка 397

О.П. Лукашова, О.М. Сухіна, О.А. Немальцова, І.М. Кругова, B.C. Сухін, Л.В. Забобоніна

Особливості ультраструктури плоскоклітинного раку шийки матки після хрономодульованої радіохемотерапії

 

Анотація       

Повний текст (801к)

 

2008, том 16, випуск 4, сторінка 403

А.В. Свинаренко, Т.П. Якимова

Порівняння передопераційної радіотерапії з модифікованою хрономодульованою променевою терапією раку прямої кишки: морфологічне дослідження

 

Анотація       

Повний текст (345к)

 

2008, том 16, випуск 4, сторінка 409

Н.А.  Мітряєва, Т.С.   Бакай, В.П.  Старенький, И.О.  Бабенко, Т.В. Сегеда

Оцінка впливу різних протипухлинних препаратів у комбінації з променевою терапією на індукцію церамідного шляху апоптозу у хворих на недрібноклітинний рак легень

 

Анотація       

Повний текст (145к)

 

2008, том 16, випуск 4, сторінка 413

Н.А. Мітряєва, Т.С. Бакай, В.П. Старенький, И.О. Бабенко, Т.В. Сегеда, В.І. Старіков

Вплив хемопроменевої терапії з різними протипухлинними препаратами на індукцію церамідного шляху апоптозу у хворих на недрібноклітинний рак легень

 

Анотація       

Повний текст (147к)

 

2008, том 16, випуск 4, сторінка 417

Н.О. Карпенко

Аналіз наслідків опромінювання низької потужності для сексуальної функції самців лабораторних щурів

 

Анотація       

Повний текст (165к)

 

2008, том 16, випуск 4, сторінка 423

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ

М.Є. Слабодчиков, О.О. Заможська, С.В. Шутов

Можливості дуктографії в діагностиці внутріпротокових папілом

 

Повний текст (404к)

 

2008, том 16, випуск 4, сторінка 427

Т.В. Кулініч, О.А. Радченко, В.П. Лаврик

Метастазування раку печінкового кута товстої кишки в серце

 

Повний текст (306к)

 

2008, том 16, випуск 4, сторінка 430

ЛЕКЦІЇ

Р.Я. Абдуллаєв, В.В. Гапченко, О.Б. Динник, М.П. Старків, Ю.С. Редько

Ультразвукова іригоскопія: (методичні аспекти)

 

Повний текст (329к)

 

2008, том 16, випуск 4, сторінка 437

М.І. Пилипенко

Променева терапія непухлинних захворювань

 

Повний текст (127к)

 

2008, том 16, випуск 4, сторінка 443

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

Р.Ю. Чурилін, І.О. Крамний В.О. Стегній

Діагностика і дисреренційна діагностика порожнистих і кулястих утворів легень за даними комп’ютерної томографії

 

Повний текст (119к)

 

2008, том 16, випуск 4, сторінка 449

І.А. Громакова, Н.Е. Прохач, П.П. Сорочам, О.М. Сухіна

Радіотерапія, імунотерапія: підходи до комбінованого застосування

 

Повний текст (124к)

 

2008, том 16, випуск 4, сторінка 455

Л.І. Сімонова, В.З. Гертман, Л.В. Білогурова, A.M. Коробов

Перспективи застосування сротоматричних технологій для лікування місцевих променевих ушкоджень

 

Повний текст (124к)

 

2008, том 16, випуск 4, сторінка 461

РАДІОЛОГІЧНА ОСВІТА

Д.С. Мечєв

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

 

Повний текст (360к)

 

2008, том 16, випуск 4, сторінка 464

М.М. Ткаченко

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

 

Повний текст (233к)

 

2008, том 16, випуск 4, сторінка 469

В.М. Рижик, П.Ф. Дудій

Івано-Франківський державний медичний університет

 

Повний текст (570к)

 

2008, том 16, випуск 4, сторінка 473

Б.Т. Білинський, В.А. Дукач, А.І. Кравець

До історії викладання радіології у Львові

 

Повний текст (90к)

 

2008, том 16, випуск 4, сторінка 476

Р.В. Сенютович, С.Ю. Кравчук

Буковинський державний медичний університет

 

Повний текст (133к)

 

 

2008, том 16, випуск 4, сторінка 479

Ф.Й. Купікова

Дніпропетровський медичний інститут традиційної та нетрадиційної медицини

 

Повний текст (165к)

 

2008, том 16, випуск 4, сторінка 482

ПОДЯКА

Повний текст (234к)

 

2008, том 16, випуск 4, сторінка 482

РЕЦЕНЗІЇ

Зауваження до рецензії проф.  М.І. Омельянця на «Українсько-англійсько-російський тлумачний словник з радіології та радіологічного захисту» Ю. Бездробного, В. Козирського І В. Шендеровського (УРЖ, 2006, Т. XVI, вип. 2).

Повний текст (234к)

 

2008, том 16, випуск 4, сторінка 483

РАДІООНКОЛОГІЯ В РЕГІОНАХ

Г.В. Кулініч

Херсонський обласний онкологічний диспансер

Повний текст (135к)

 

2008, том 16, випуск 4, сторінка 486

ЮВІЛЕЇ

До 70-річчя з дня народження академіка О.Ф. Возіанова

Повний текст (251к)

 

2008, том 16, випуск 4, сторінка 489

ІНФОРМАЦІЇ

План проведення циклів удосконалення

Кафедра променевої діагностики та дитячої рентгенології ХМАПО на 2009 рік

Повний текст (46к)

 

2008, том 16, випуск 4, сторінка 490

Навчальний календарний план кафедри радіології НМАПО ім. П.Л. Шупика на 2009 рік

Повний текст (43к)

 

2008, том 16, випуск 4, сторінка 491

Цикл проведення постійнодіючих курсів інформації   та стажування

ДУ Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва АМНУ на 2009 рік

Повний текст (46к)

 

2008, том 16, випуск 4, сторінка 492

РЕЗОЛЮЦІЯ

науково-практичної конференції УТРО «Актуальні питання радіаційної онкології» Херсон, (18-19 вересня 2008 р.)

Повний текст (44к)

 

2008, том 16, випуск 4, сторінка 493

Науково-практична конференція УТРО «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні» (21-22 вересня 2009 р., Чернівці)

Повний текст (67к)

 

2008, том 16, випуск 4, сторінка 494

Покажчик авторів XVI тому УРЖ

Список рецензентів XVI тому УРЖ

Повний текст (52к)