Головна » 2001, том IX, випуск 4

УРЖ 2001, том IX, випуск 4

ЗМІСТ

 

2001, том 9, випуск 4, сторінка 370

Р.Я. Абдуллаєв

Вплив ступеня й локалізації гіпертрофії міокарда на систолічну та діастолічну функцію лівого шлуночка у хворих на постінфарктний кардіосклероз

 

Повний текст (144к)

 

2001, том 9, випуск 4, сторінка 375

Р.М. Спузяк, В.В. Дем’яненко, О.М. Тарасова, Г.С. Єфимова

Променеві методи дослідження в оцінці ефективності лікування кісткових метастазів

та мієломної хвороби із застосуванням бісфосфонатів

 

Повний текст (314к)

 

2001, том 9, випуск 4, сторінка 378

С.С. Макеєв, О.А. Цімейко, О.І. Гончаров, Р.Е. Данилець Д.В. Щеглов

Динаміка змін мозкового кровотоку у хворих після ендоваскулярного виключення артеріовенозних мальформацій головного мозку

 

Повний текст (366к)

 

2001, том 9, випуск 4, сторінка 383

Т.А. Літовченко, О.К. Зінченко, О.М. Шептун, Л.М. Шевченко

Особливості порушення церебральної гемодинаміки при епілепсії

 

Повний текст (97к)

 

2001, том 9, випуск 4, сторінка 386

В.В. Бойко, І.А. Криворучко, Ю.Б. Григоров, Я.Е. Вікман Ю.В. Авдосьєв

Результати лікування хворих з портальною гіпертензією, зумовленою цирозом печінки з явищами холестатичної печінкової недостатності

 

Повний текст (103к)

 

2001, том 9, випуск 4, сторінка 390

А.О. Протопопов, В.Б. Шабелянський, О.П. Андрусенко, Ю.І. Малімон В.Л. Супрунець

Досвід радикального лікування сарком м’яких тканин

 

Повний текст (183к)

 

2001, том 9, випуск 4, сторінка 394

Г.С. Єфимова Н.А. Никифорова

Вплив ліпохроміну на імунний статус хворих на рак шийки матки при поєднаній променевій терапії

 

Повний текст (199к)

 

2001, том 9, випуск 4, сторінка 399

Н.О. Мазник, В.А. Вінніков

Залежність параметрів динаміки аберацій хромосомного типу в лімфоцитах периферичної крові ліквідаторів наслідків катастрофи на ЧАЕС від дози опромінення

 

Повний текст (124к)

 

2001, том 9, випуск 4, сторінка 404

Г.А. Зубкова, Т.І. Давидова В.М. Славнов, Н.О. Ковпан В.В. Марков, Є.В. Лучицький

Вплив тимогену на Т-клітинну супресорну активність та рівень лімфоцитарного гамма-інтерферону в опромінених мишей лінії СВА

 

Повний текст (103к)

 

2001, том 9, випуск 4, сторінка 407

Т.М. Воробйова, А.М. Тіткова, Ю.В. Павиченко, А.Г. Дербеньова

Участь біогенних моноамінів у ефектах низьких доз іонізувального опромінення та їх корекція шляхом активації системи позитивного підкріплення

 

Повний текст (300к)

 

2001, том 9, випуск 4, сторінка 413

А. Г. Костенко, А. В. Міщенко

Вплив поєднаної хронічної дії підвищених доз натрію фториду та іонізувального опромінення на антиоксидантний статус та енергетичний обмін у печінці тварин

 

Повний текст (249к)

 

2001, том 9, випуск 4, сторінка 418

О.В. Недзвецька, І.В. Пастух, Т.М. Зіміна, Аббас Фаді

Експериментальне рентгеноконтрастне дослiдження впливу магнiтолазерної гемотерапiї на лiмфатичне дренування ока

 

Повний текст (289к)

 

2001, том 9, випуск 4, сторінка 447

М.І. Пилипенко

Біблія як джерело біоетики 

 

Повний текст (68к)