Головна » 2007, том XV, випуск 3

УРЖ 2007, том XV, випуск 3

ЗМІСТ

 

2007, том 15, випуск 3, сторінка 290

ІНФОРМАЦІЇ

Звіт про роботу Українського товариства фахівців з ядерної медицини

(2004-2007 pp.)

Повний текст (144к)

 

2007, том 15, випуск 3, сторінка 295

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

В. І. Сіпітий, Ю. О. Бабалян, В. В. Воробйов, І. І. Каліновська

Нейрорентгенологічна діагностика посттравматичних срронтоорбітальних дефектів кісток черепа

Повний текст (467к)

 

2007, том 15, випуск 3, сторінка 300

Д. А. Лазар

Комплексне лікування високозлоякісних гліом головного мозку

Повний текст (154к)

 

2007, том 15, випуск 3, сторінка 304

О. А. Немальцова

Ефективність застосування хеморадіотерапії хворих на місцево - поширений рак шийки матки

Повний текст (175к)

 

2007, том 15, випуск 3, сторінка 310

Т. П. Якимова, О. А. Міхановський, О. В. Слободянюк

Особливості патоморфозу раку ендометрія після передопераційного курсу променевої терапії

Повний текст (224к)

 

2007, том 15, випуск 3, сторінка 315

О. І. Солодянникова, Н. П. Атаманюк, В. П. Левченко, Н. К. Родіонова, В. М. Шевель, С. С. Макеєв, Г. Г. Сукач

Результати доклінічного дослідження 99m Tc- пертехнетату вітчизняного виробництва

Повний текст (221к)

 

2007, том 15, випуск 3, сторінка 326

Л. І. Сімонова, Ю. В. Малюкін, В. З. Гертман, Л. В. Білогурова, Ю. Ю. Мікулінський, Я. Е. Вікман, О. І. Паскевіч

Експериментальна оцінка можливостей ідентифікації стовбурових клітин кісткового мозку з використанням сучасних біосумісних міток

Повний текст (298к)

 

2007, том 15, випуск 3, сторінка 332

Л. І. Сімонова, В. З. Гертман, Л. В. Білогурова, A. M. Куров

Експериментальне дослідження ефективності трансплантації стовбурових клітин кісткового мозку при різних дозах опромінення

Повний текст (264к)

 

2007, том 15, випуск 3, сторінка 339

Н. А. Мітряєва, Н. О. Бабенко, Т. С. Бакай, В. П. Старенький, Н. Є. Узленкова, C. M. Пушкар

Вплив іонізувального випромінення та етопозиду на церамідний шлях активації апоптозу в пухлині Герена

Повний текст (162к)

 

2007, том 15, випуск 3, сторінка 344

О. П. Лукашова, О. А. Міхановський

МорфОфункціональний стан клітин карциноми Герена після фракційного рентгенівського опромінення та спільної дії кріо - й радіаційного факторів

Повний текст (537к)

 

2007, том 15, випуск 3, сторінка 352

О. П. Лукашова, Н. А. Мітряєва, C. M. Пушкар

Ультраструктура клітин карциноми Герена після застосування хемопрепаратів і локального опромінення пухлини

Повний текст (491к)

 

2007, том 15, випуск 3, сторінка 358

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ

І. М. Пономарьов, Ю. Г. Ткаченко

Окультний рак грудної залози

Повний текст (92к)

 

2007, том 15, випуск 3, сторінка 360

M. В. Жукова, І. М. Пономарьов, Т. П. Якимова, О. М. Сухіна, О. М. Тарасова

Синхронний первинно - множинний рак яєчників і грудної залози

Повний текст (228к)

 

2007, том 15, випуск 3, сторінка 365

Б. Б. Возніцин, І. М. Пономарьов

Випадок розвитку полінеоплазії, що охоплює шлунок і обидві грудні залози

Повний текст (237к)

 

2007, том 15, випуск 3, сторінка 367

В. І. Старіков, І. М. Пономарьов, О. М. Білий, П. І. Костя

Фіброміксома м'яких тканин лівого передпліччя

Повний текст (104к)

 

2007, том 15, випуск 3, сторінка 369

І. С. Тихоліз, В. А. Малоштан, А. О. Радченко, О. В. Долгая, P. M. Спузяк

Щодо діагностики лімеробластної лімероми піднебінного мигдалика

Повний текст (183к)

 

2007, том 15, випуск 3, сторінка 373

П. І. Костя, І. М. Пономарьов, О. М. Білий, П. Ю. Костя

Синхронний первинно - множинний рак ободової кишки і шлунка : радикальне поетапне хірургічне лікування

Повний текст (509к)

 

2007, том 15, випуск 3, сторінка 376

НАУКОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ

Н. О. Артамонова, Г. І. Обвінцева, Ю. В. Павліченко, О. В. Масіч

Наукометричний аналіз кваліфікаційних робіт з радіобіології. Частина II: аналіз кандидатських дисертацій

Повний текст (157к)

 

2007, том 15, випуск 3, сторінка 386

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

М. І. Спузяк, В. В. Шаповалова, І. О. Вороньжев, І. О. Крамний

Бронхолегенева дисплазія (поняття, термінологія, променева діагностика)

Повний текст (139к)

 

2007, том 15, випуск 3, сторінка 393

І. П. Москаленко, О. М. Сухіна, П. П. Сорочан, I. А. Громакова, A. M. Насонова, Н. А. Никифорова

Сучасний погляд на хронотерапію раку

Повний текст (124к)

 

2007, том 15, випуск 3, сторінка 398

ЮВІЛЕЙ

Віктор Миколайович Соколов

Повний текст (62к)

 

2007, том 15, випуск 3, сторінка 400

ПАМ'ЯТІ

Лазар Анатолій Пилипович

(1933-2007)

Повний текст (57к)

 

2007, том 15, випуск 3, сторінка 401

ПАМ'ЯТІ

Григор'ян Гайк Оганесович

(1923-2007)

Повний текст (64к)

 

2007, том 15, випуск 3, сторінка 402

НОВІ КНИГИ

Полежаєв В.Г.

Внутрішньокістковий тромбоз. Клінічний атлас. К.: Фенікс, 2007. — 788 с.

Повний текст (75к)