Головна » 2006, том XIV, випуск 1

УРЖ 2006, том XIV, випуск 1

ЗМІСТ

 

2006, том 14, випуск 1, сторінка 3

Інформація для авторів

Повний текст (58к)

 

2006, том 14, випуск 1, сторінка 7

Р. Я. Абдуллаєв, О. О. Могила, С. О. Пономаренко, В. В. Гапченко

Ультрасомографія колінного суглоба: методологічні аспекти та нормальна анатомія

Повний текст (820к)

 

2006, том 14, випуск 1, сторінка 12

Г. Г. Голка

Роль і значення сучасних променевих методів дослідження в діагностиці туберкульозного спондиліту

Повний текст (1080к)

 

2006, том 14, випуск 1, сторінка 19

В. Г. Стовба, І. Є. Соловйов, А. Я. Кузнецов

Алгоритми променевого діагностичного пошуку рівня та причини обтурації при гострій обтураційній товстокишковій непрохідності

Повний текст (636к)

 

2006, том 14, випуск 1, сторінка 25

Т. П. Якимова, І. М. Пономарeв

Променевий патоморфоз раку грудної залози при різних ритмах променевої терапії

Повний текст (127к)

 

2006, том 14, випуск 1, сторінка 29

М. М. Коренев, С. О. Левенецев, Г. О. Бориско, А. І. Терещенко, С. Х. Череватова, В. А. Бондаренко

Особливості гормональної регуляції процесів статевого дозрівання у дочок ліквідаторів наслідків катастрофи на ЧАЕС

Повний текст (146к)

 

2006, том 14, випуск 1, сторінка 34

О. М. Коваленко, В. А. Тугучов, О. А. Степаненко

Зміни гормональної регуляції процесів формування і резорбції кісткової тканини у ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС з високими дозами радіаційного опромінення у віддалені терміни після катастрофи. Повідомлення 2

Повний текст (150к)

 

2006, том 14, випуск 1, сторінка 38

В. В. Куценок, І. В. Прокопенко, О. Ю. Артеменко, М. Ф. Гамалія

Флуоресцентний аналіз накопичення 5- АЛК - індукованого протопорфірину IX у пухлинній та нормальній тканинах мишей

Повний текст (147к)

 

2006, том 14, випуск 1, сторінка 42

М. О. Клименко, В. В. Золотухін

Вплив низькоінтенсивного Т-випромінення на кістковий мозок при хронічному запаленні

Повний текст (146к)

 

2006, том 14, випуск 1, сторінка 47

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ

Г. С. Єфимова, P. M. Спузяк, В. П. Старенький, О. М. Тарасова

Випадок успішного лікування генералізованої форми лімфогранулематозу

Повний текст (608к)

 

2006, том 14, випуск 1, сторінка 50

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

Л. І. Симонова, А. А. Сколожабський, В. З. Гершан, Л. В. Білогурова

Можливості застосування стовбурових клітин у медицині при радіаційних

ураженнях організму

Повний текст (110к)

 

2006, том 14, випуск 1, сторінка 55

РАДІАЦІЙНА ОНКОЛОГІЯ У СВІТІ

М. І. Пилипенко

Структурні характеристики радіаційної онкології в Японії в 2003 р.

Повний текст (74к)

 

2006, том 14, випуск 1, сторінка 57

Д. С. Мечев

Європейська конференція онкологів (ЕССО -13)

Повний текст (79к)

 

2006, том 14, випуск 1, сторінка 60

РАДІАЦІЙНИЙ ЗАХИСТ

Радіаційний захист у Великобританії

Національна рада з радіологічного захисту й вимірювань (США)

Повний текст (73к)

 

2006, том 14, випуск 1, сторінка 65

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Сучасні рекомендації Європейської асоціації радіологів (ЄАР) з радіаційної освіти в Європі

Повний текст (238к)

 

2006, том 14, випуск 1, сторінка 103

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Підтвердження сертифіката з радіаційної онкології

Повний текст (59к)

 

2006, том 14, випуск 1, сторінка 107

ПАМ'ЯТІ

Повний текст (81к)

 

2006, том 14, випуск 1, сторінка 108

ІНФОРМАЦІЯ

Кафедрі радіології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика - 70 років (1936-2006 р.)

Повний текст (54к)